Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum: 27. 2. 2013

2  narodil se v Husinci u Prachatic  vystudoval artistickou a teologickou fakultu  kněz, kazatel, reformátor, profesor a rektor UK  psal latinsky, kázal česky v Betlémské kapli  kritika bohatství církve a kritika prodeje odpustků (listina, kterou církev odpouštěla tresty za hříchy)  navázal na učení anglického profesora oxfordské univerzity Jana Viklefa

3

4  1412-Husovo kázání v Betlémské kapli  posluchači: nižší šlechta, řemeslníci, městská chudina  Husova kritika kramaření s odpustky, vypukly pouliční bouře proti prodeji odpustků  papež uvalil na Husa klatbu (zákaz účasti na bohoslužbách) a na Prahu interdikt (zákaz konání církevních obřadů)  Hus odešel na Kozí hrádek a hrad Krakovec  věnoval se literární činnosti

5  1414-Hus dostal od Zikmunda císařský glejt (ochranný list zaručující bezpečnost během cesty)  po příjezdu do Kostnice byl Hus zatčen a uvězněn  statečně, ale marně se hájil před církevním koncilem, své názory neodvolal  6. 7. 1415 byl upálen na hranici, popel byl vsypán do Rýna  1416-upálen Jeroným Pražský

6

7  Výklad Viery, Desatera a Páteře (1412)- tj. modliteb Věřím v Boha, Desatero a Otčenáš, úvahy o mravním životě křesťanů, líčí špatné mravy duchovenstva, naopak pravý křesťan má bojovat za pravdu a obětovat život  Postila (1413)-sborník kázání, z lat. post illa verba (po oněch slovech), kázání následovalo po slovech evangelia jako jejich výklad

8  Knížky o svatokupectví (1413)-spis, odsuzuje obsazování církevních úřadů za peníze a vybírání poplatků za náboženské úkony (odpustky), kritika společnosti, podle Husa neexistuje pravá církev  O církvi (1413)-spis, inspirace myšlenkami Viklefa, Hus kritizuje papeže a biskupy, pokud se neřídí křesťanskými zásadami a biblí, nemusí je poddaní poslouchat, za toto dílo byl upálen

9  Listy (1415)-byly to dopisy, psal je přátelům i prostým lidem z vězení v Kostnici, vyjadřuje víru ve vítězství dobra  O šesti bludiech-spis  Dcerka-spis  O českém pravopise-spis

10  podílel se na reformě českého jazyka (spřežky nahradil diakritickými znaménky (tečkami a čárkami)  podílel se na vydání Dekretu kutnohorského (1409)  poslední dny života Jana Husa popsal kronikář Petr z Mladoňovic  husité -stoupenci Husova učení

11 1. Proč je označován Jan Hus za reformátora? 2. Co nejvíce Hus kritizoval? 3. Kdo ovlivnil svými názory Jana Husa? 4. Které dílo se stalo podkladem obžaloby proti Husovi? 5. Kdy a kde byl Jan Hus upálen? 6. Který učenec a Husův přítel měl stejný osud?

12 1. Jan Hus nechtěl založit novou církev, pouze požadoval nápravu (reformu) poměrů v katolické církvi. 2. Hus nejvíce kritizoval bohatství církve a prodej odpustků. 3. Anglický reformátor Jan Viklef. 4. O církvi (1413). 5. Hus byl upálen 6. 7. 1415 v Kostnici. 6. Jeroným Pražský.

13 Zdroj literatury: BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366- 3. Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864-4814-2.

14 Zdroj obrázků: Jan Vilímek: Mistr Jan Hus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici 1415 (obraz Kamila Vladislava Mutticha). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google