Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: července 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: července 2012"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: července 2012 Název: VY_32_INOVACE_4.3.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Husitská literatura Anotace: Prezentace byla vytvořena pro vyučujícího jako vizualizace výkladu o husitské literatuře. Obsahuje text i obrázky, její části mohou sloužit jako zápis do sešitu.

2 Literatura v době husitské a pohusitské

3 Husitství reformní hnutí = hnutí za nápravu církve
důsledek hluboké krize ve společnosti na konci 14. století název podle hlavního reformátora Jana Husa symbol kalich

4 Historické souvislosti
Husitské války 1419 (první pražská defenestrace) – 1436 (přijetí basilejských kompaktát) 5 křižáckých tažení (císař Zikmund Lucemburský) v čele husitů Jan Žižka, Prokop Holý nejednotnost husitských proudů Čtyři pražské artikuly – společný program 1434 – bitva u Lipan – porážka husitských polních vojsk panskou jednotou Možno využít lit. pro 1. ročník SŠ učebnice, Didaktis s

5 Ve válce mlčí múzy Výtvarné umění stagnuje
Obrazoborectví – ničení katolických chrámů, klášterů, odstraňování soch a obrazů – důkazů bohatství a rozmařilosti církve

6 Husitská literatura je úzce spjata se současností měla agitační funkci
řeší především témata křesťanské víry a morálky převažuje čeština

7 Změna literárních žánrů
Mizí: legendy rytířské eposy světská lyrika drama Rozvíjí se: satira kázání (postily) traktát kronika písně (kancionály) listy

8 Slovníček nových pojmů
Traktát – učené pojednání typické pro středověké náboženské a filozofické úvahy Kázání – mluvený žánr, začíná úryvkem z Bible, jádrem je výklad tohoto úryvku spojený s kritikou soudobého života. Biblický text je aktualizován. Postila – soubor kázání Kancionál – zpěvník – sborník písní

9 Předchůdci Husovi Myslitelé a kazatelé, kteří upozorňovali na úpadek církve, přemýšleli o nápravě společnosti a podporovali zájem o Bibli Konrád Waldhauser Jan Milíč z Kroměříže Matěj z Janova

10 Tomáš Štítný ze Štítného
Jihočeský zeman, překladatel Nebyl kazatel, proto psal, původně pro své děti. Píše o náboženských problémech česky – zakladatel české odborné literatury. Sborník traktátů: Řeči besední Knížky o šašiech (o hře šachové)

11 Jan Hus

12 Působení na univerzitě
Narodil se v Husinci u Prachatic. Vystudoval artistickou a bohosloveckou fakultu KU, působil zde jako Mistr, stal se rektorem. Byl stoupencem učení anglického reformátora Johna Wyclifa. 1409 se podílel na vydání Dekretu kutnohorského, který omezoval vliv cizinců na univerzitě.

13 Kazatelská činnost v Kapli betlémské
Od r. 1402 Kritizoval rozmařilý život církve, kupčení s církevními posty. Odsuzoval vybírání poplatků za bohoslužebné úkony (křty, svatby, pohřby…) Žádal návrat k původní chudobě a k životu podle Bible. Kázání navštěvoval i Jan Žižka nebo královna Žofie.

14 Problémy 1412 kázal proti prodeji odpustků, ke kterému dal král souhlas. Ztratil jeho podporu. Byla na něj uvalena klatba a na Prahu interdikt. Odchází na venkov – Kozí Hrádek a hrad Krakovec, kde pokračuje v kázání a píše většinu svých děl.

15 Smrt na hranici 1414 byl pozván na koncil do Kostnice.
Věřil, že bude moci své názory obhájit. Byl nařčen z kacířství a vyzván, aby své myšlenky odvolal. To odmítl, a protože povýšil pravdu nad autoritu koncilu, byl 6. června 1415 za hradbami Kostnice upálen. Jeho popel byl hozen do Rýna.

16 http://commons. wikimedia. org/wiki/File:Jan_Hus_at_the_Stake. jpg

17 Dílo pro učence psal latinsky, pro lid česky O církvi O šesti bludiech
Dcerka Výklad Viery, Desatera a Páteře Knížky o svatokupectví Postila O pravopise českém Listy z Kostnice

18 Literatura v době husitských válek
básnické skladby Budyšínského rukopisu: Žaloba Koruny české Porok Koruny české Hádání Prahy s Kutnou Horou Václav Vavřinec z Březové: Píseň o vítězství u Domažlic

19 Jistebnický kancionál
Sborník husitských duchovních, válečných a agitačních písní. Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké město pražské, Jezu Kriste, ščedrý kněže ….

20 Kroniky doby husitské Petr z Mladoňovic: Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici Václav Vavřinec z Březové: Husitská kronika Mikuláš Biskupec z Pelhřimova: Táborská kronika Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi

21 Petr Chelčický 1390 – asi 1460 Nevýznamnější osobnost doby polipanské.
traktát O boji duchovním – odmítá jakoukoliv válku, připouští pouze duchovní boj Traktát O trojím lidu – odmítá středověké rozdělení společnosti na kněze, pány a dělný lid. Hlásá rovnost všech lidí před Bohem. Sieť viery – alegorický spis, sítí bezpečí a záchrany je víra. Moře představuje svět, ryby jsou křesťané. Síť však trhají dvě velryby – císař a papež (největší hříšníci).

22 Jednota bratrská První česká reformační církev.
Vznikla 1457 v Kunvaldu. Zakladatel Řehoř Krajčí. Byla ovlivněna učením Petra Chelčického. Stala se významnou kulturní silou v českých zemích. Jejím nejvýznamnějším představitelem byl Jan Amos Komenský.

23 Památky inspirované slavnou husitskou dobou

24 Sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze od Ladislava Šalouna

25 Jan Hus před koncilem v Kostnici od Václava Brožíka

26 Socha Jana Žižky na Vítkově od Bohumila Kafky

27 Část panorámatu Bitva u Lipan od Luďka Marolda z r. 1898

28 Tábor – Žižkovo náměstí

29 Děkuji za pozornost Vytvořila: Mgr. Vanda Malurová 28. července 2012
Zdroje: HÁNOVÁ, E. a kol.: Odmaturuj z literatury. Didaktis, Brno, vyd. ISBN [cit ] [cit ] [cit ] [cit ]

30 Zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/Jan_Hus [cit. 12-07-28]


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: července 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google