Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ"— Transkript prezentace:

1 LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ
HUSITSKÁ LITERATURA DÍLO MISTRA JANA HUSA LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ Mgr. Michal Oblouk

2 HUSOVO DÍLO O církvi – latinsky, reformní názory, kritika církve, zpochybnění postavy papeže (hlavou církve je Kristus) O pravopise českém – latinsky, zjednodušení pravopisu, odstranění spřežek - zavedení diakritických znamének (nabodeníčko krátké = tečka, nabodeníčko dlouhé = čárka), odstraněny archaismy, počešťování německých slov, péče o dokonalou výslovnost

3 HUSOVO DÍLO - ČESKY Výklad viery, Desatera a Páteře – výklad tří modliteb, kritika církve, úvahy o mravním životě Knížky o svatokupectví – ostrá kritika církve (majetek, rozmařilost, úplatkářství) Postila – traktáty a kázání Dcerka – o správném životě dívek a žen Listy z Kostnice – otevřené dopisy, promluvy k čtenářům, obhajoba vlastního učení

4 LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ (20. a 30. léta 15. století)
po Husově smrti urychlení projevu nespokojenosti – náboženská a sociální revoluce v popředí aktuální píseň, CHORÁL Bible se stala nejčtenější knihou pro vzdělance i prosté lidi – první kompletní český překlad je z počátku 15. století

5 JISTEBNICKÝ KANCIONÁL
zpěvník soubor husitských chorálů (duchovních i vojenských písní) KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI – husitská hymna, zpívala se před bojem a po vítězství POVSTAŇ, POVSTAŇ, VELIKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ – bojová píseň určená Praze, vyzývá k boji se Zikmundem

6 KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI
Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a úfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte.   Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende.   Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého!   Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte!   Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podlé dobrého pána dobrá jiezda bývá. Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte a na kořistech se nezastavujte!   Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého!   A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně! Bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte!

7 JAN ŽIŽKA (1360 – 1424) ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD český husitský vojevůdce
narodil se v Trocnově zemřel u Přibyslavi ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD vyhlášen r na sněmu východočeského bratrstva v Německém Brodě obsahuje vysoké morální požadavky (stejné povinnosti i tvrdé tresty pro všechny členy polního vojska bez rozdílu postavení)

8 BUDYŠÍNSKÝ RUKOPIS ŽALOBA KORUNY ČESKÉ
3 veršované polemické skladby z r. 1420 dvě proti Zikmundovi (dal se korunovat bez souhlasu Prahy) ŽALOBA KORUNY ČESKÉ POROK KORUNY ČESKÉ (výtka, pokárání) HÁDÁNÍ PRAHY S KUTNOU HOROU – obhajoba čtyř pražských artikul, husitská Praha (krásná žena) se hádá s katolickou Kutnou Horou (ošklivá žena), Praha nakonec vítězí

9 VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ PÍSEŇ O VÍTĚZSTVÍ U DOMAŽLIC
žil asi v letech 1370 – 1437 český spisovatel a historik doby husitské psal česky a latinsky PÍSEŇ O VÍTĚZSTVÍ U DOMAŽLIC HUSITSKÁ KRONIKA – psaná latinsky, popisuje události let 1414 – 1421, autor se staví proti táboritům

10 LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ (30. – 70. léta 15. století)
po porážce u Lipan r částečné uklidnění zemský správce, od r český král Jiří z Poděbrad – snaha zmírnit náboženské rozpory do popředí literární tvorby se dostává POLEMIKA (= obhajoba určitého názoru) VÁCLAV ŠAŠEK Z BÍŘKOVA – český zeman, který ve službách družiny pana Lva z Rožmitálu (švagra Jiřího z Poděbrad) vykonal a popsal její propagační cestu do západních zemí v letech 1465 až 1467 – DENÍK

11 PETR CHELČICKÝ (asi 1390 – asi 1460)
filozof husitské doby, kritik feudálního řádu a utlačovatelů venkovského lidu byl svobodným sedlákem/zemanem většinu života prožil ve své rodné vsi Chelčicích u Vodňan vzdělání získal jako samouk byl ovlivněn učením Jana Husa a Tomáše Štítného uznával pouze prvotní podobu církve, tedy církev pokornou, zbožnou a chudou žádal, aby opravdový křesťan žil na venkově jako pracovitý rolník nebo řemeslník odmítal jakýkoli druh násilí na základě jeho učení vznikla r Jednota bratrská

12 CHELČICKÉHO DÍLO O boji duchovním – v duchu křesťanství zavrhuje jakékoli násilí O trojím lidu – odsuzuje sociální nerovnost, středověké dělení na 3 stavy (duchovenstvo, vojáci, prostý lid) Postila – sbírka kázání s úvahami a praktickými životními radami Sieť viery pravé – traktát, líčí zde svoji představu o ideální církvi (síť = náboženství a církev, trhají ji králové, papež a císař)

13 ZDROJE


Stáhnout ppt "LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google