Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HUSITSKÁ LITERATURA DÍLO MISTRA JANA HUSA LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HUSITSKÁ LITERATURA DÍLO MISTRA JANA HUSA LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 HUSITSKÁ LITERATURA DÍLO MISTRA JANA HUSA LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ Mgr. Michal Oblouk

2 HUSOVO DÍLO O církvi – latinsky, reformní názory, kritika církve, zpochybnění postavy papeže (hlavou církve je Kristus) O pravopise českém – latinsky, zjednodušení pravopisu, odstranění spřežek - zavedení diakritických znamének (nabodeníčko krátké = tečka, nabodeníčko dlouhé = čárka), odstraněny archaismy, počešťování německých slov, péče o dokonalou výslovnost

3 HUSOVO DÍLO - ČESKY Výklad viery, Desatera a Páteře – výklad tří modliteb, kritika církve, úvahy o mravním životě Knížky o svatokupectví – ostrá kritika církve (majetek, rozmařilost, úplatkářství) Postila – traktáty a kázání Dcerka – o správném životě dívek a žen Listy z Kostnice – otevřené dopisy, promluvy k čtenářům, obhajoba vlastního učení

4 LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ (20. a 30. léta 15. století)  po Husově smrti urychlení projevu nespokojenosti – náboženská a sociální revoluce  v popředí aktuální píseň, CHORÁL  Bible se stala nejčtenější knihou pro vzdělance i prosté lidi – první kompletní český překlad je z počátku 15. století

5 JISTEBNICKÝ KANCIONÁL zzpěvník ssoubor husitských chorálů (duchovních i vojenských písní) KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI – husitská hymna, zpívala se před bojem a po vítězství POVSTAŇ, POVSTAŇ, VELIKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ – bojová píseň určená Praze, vyzývá k boji se Zikmundem

6 KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a úfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende. Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte! Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podlé dobrého pána dobrá jiezda bývá. Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte a na kořistech se nezastavujte! Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého! A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně! Bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte!

7 JAN ŽIŽKA (1360 – 1424) - český husitský vojevůdce - narodil se v Trocnově - zemřel u Přibyslavi ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD - vyhlášen r. 1423 na sněmu východočeského bratrstva v Německém Brodě - obsahuje vysoké morální požadavky (stejné povinnosti i tvrdé tresty pro všechny členy polního vojska bez rozdílu postavení)

8 BUDYŠÍNSKÝ RUKOPIS 33 veršované polemické skladby z r. 1420 ddvě proti Zikmundovi (dal se korunovat bez souhlasu Prahy) ŽALOBA KORUNY ČESKÉ POROK KORUNY ČESKÉ (výtka, pokárání) HÁDÁNÍ PRAHY S KUTNOU HOROU – obhajoba čtyř pražských artikul, husitská Praha (krásná žena) se hádá s katolickou Kutnou Horou (ošklivá žena), Praha nakonec vítězí

9 VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ žžil asi v letech 1370 – 1437 ččeský spisovatel a historik doby husitské ppsal česky a latinsky PÍSEŇ O VÍTĚZSTVÍ U DOMAŽLIC HUSITSKÁ KRONIKA – psaná latinsky, popisuje události let 1414 – 1421, autor se staví proti táboritům

10 LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ (30. – 70. léta 15. století) ppo porážce u Lipan r. 1434 částečné uklidnění zzemský správce, od r. 1468 český král Jiří z Poděbrad – snaha zmírnit náboženské rozpory ddo popředí literární tvorby se dostává POLEMIKA (= obhajoba určitého názoru) VÁCLAV ŠAŠEK Z BÍŘKOVA – český zeman, který ve službách družiny pana Lva z Rožmitálu (švagra Jiřího z Poděbrad) vykonal a popsal její propagační cestu do západních zemí v letech 1465 až 1467 – DENÍK

11 PETR CHELČICKÝ (asi 1390 – asi 1460) - filozof husitské doby, kritik feudálního řádu a utlačovatelů venkovského lidu - byl svobodným sedlákem/zemanem - většinu života prožil ve své rodné vsi Chelčicích u Vodňan zdělání získal jako samouk - byl ovlivněn učením Jana Husa a Tomáše Štítného - uznával pouze prvotní podobu církve, tedy církev pokornou, zbožnou a chudou - žádal, aby opravdový křesťan žil na venkově jako pracovitý rolník nebo řemeslník - odmítal jakýkoli druh násilí - na základě jeho učení vznikla r. 1457 Jednota bratrská

12 CHELČICKÉHO DÍLO O boji duchovním – v duchu křesťanství zavrhuje jakékoli násilí O trojím lidu – odsuzuje sociální nerovnost, středověké dělení na 3 stavy (duchovenstvo, vojáci, prostý lid) Postila – sbírka kázání s úvahami a praktickými životními radami Sieť viery pravé – traktát, líčí zde svoji představu o ideální církvi (síť = náboženství a církev, trhají ji králové, papež a císař)

13 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literat ura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literat ura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo %C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci http://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo %C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka  http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Chel%C4%8Dick%C3% BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Chel%C4%8Dick%C3% BD


Stáhnout ppt "HUSITSKÁ LITERATURA DÍLO MISTRA JANA HUSA LITERATURA VRCHOLNÉHO OBDOBÍ HUSITSTVÍ LITERATURA DOBY POHUSITSKÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google