Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_07 Název DUMu: Česká literatura 15. století Pro obor vzdělávání: L/41 Předmět: Český jazyk Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum:

2 Charakteristika období
dovršen proces počešťování literatury ve 2. polovině 14. století dokončen překlad Bible do češtiny krize společnosti šíření revolučního hnutí – snahy o nápravu společnosti a církve

3 Husovi předchůdci myslitelé, kazatelé, kteří šířili nové myšlenky, kritizovali stav společnosti Matěj z Janova Konrád Waldhauser Jan Milíč z Kroměříže Tomáš Štítný ze Štítného

4 Tomáš Štítný ze Štítného
nejvýznamnější z Husových předchůdců vytvořil theologického a filozofického názvosloví psal česky Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Řeči besední Řeči sváteční a nedělní

5 Doba bojů vznikají především bojové písně, traktáty, kázání, kroniky
Vavřinec z Březové – Husitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic většina písní je dochována v Jistebnickém kancionálu

6 Bojové písně Slyšte, rytieři boží ( 1410) „Slyšte, rytieři boží připravte se již k boji chválu boží ku pokoji statečně zpievajte! Antikristus již chodí, zapálenú péči vodí, kněžstvo hrdé již rodí,probouh znamenajte! Aby čtenie nekázali, pány světa aby byli, apoštoly v smiech měli, jimž pilně přikázal. I cožs se, Zbyňku, tak zpořil, na kněží se tak obořil, pravdu Krista umořil, jenžté v srdce hnětla?“

7 „Antikristu aby dvořil, s kanovníky se svolil, pokorným se protivil, neb máš málo.světla. Zajiec se dřiev zabýval a již se tak vzhóru vzpal, aby na lva nic nedbal, coŽ jemu přikáže. Bože, raď lvu, ať vstane, zlosti kněžské roztrhne, zákon Kristóv navede, rci, ať húsky káží! Jest příslovie staré, dobré: Plémě české poctivé nelze, by bylo bludné, všecky země pějí.“

8 „Tráva, kvietie i povětřie At trojice svatá plač hlúposti člověči
toho skrze tělo Krista z|ato, kamenie drahé, i svatých zaslúženie poželejte s námi! věrným nedá zahubenie. Amen.“ Anjelé, archanjelé, Zdroj: vy Kristovi manŽelé, HAVRÁNEK, Bohuslav; HRABÁK, Josef a kol. Výbor z české literatury Husovy doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957 tróni, apoštolové, poželejte s námit

9 Bojové písně většina dochována v Jistebnickém kancionálu (nalezen 1872
na půdě fary v Jistebnici)

10 Bojové písně Povstaň, povstaň, veliké město pražské
všeckna říše věrná této země České, rytieřské pohlavie i všeckny moci zemské proti tomu králi babylonskému, ještoť hrozí městu jerusalémskému, pražské obci i mnohému lidu věrnému.“ (babylonský král = Zikmund, jerusalém. město= Praha) Zdroj: HAVRÁNEK, Bohuslav; HRABÁK, Josef a kol. Výbor z české literatury Husovy doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

11 Ktož jsú boží bojovníci
Zvuková nahrávka - Miloslav Dodo Doležal

12 Ktož jsú boží bojovníci - ukázka textu
……………………………………..Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého! A s tiem vesele křikněte řkúc: lsa ně. hr na ně! Bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte!“ Zdroj: HAVRÁNEK, Bohuslav; HRABÁK, Josef a kol. Výbor z české literatury Husovy doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957 „Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci Iidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajtel

13 Budyšínský rukopis Obsahuje tyto skladby:
Žaloba Koruny české -jsou zde obviněni Zikmund a Kostnický koncil, že jsou příčinou nařčení Čechů z kacířství. Porok Koruny české - obrací se proti korunovaci Zikmunda. (Porok = výtka.) Hádání Prahy s Kutnou Horou - alegorický spor mezi husitskou Prahou a katolickou Kutnou Horou. Praha je představována jako krásná žena, zatímco Kutná Hora jako nevzhledná. Autor sympatizuje s Prahou.

14 Doznívání husitství doba vlády Jiřího z Poděbrad
literatura nezasahuje do bojů roste vliv měšťanstva vynález knihtisku

15 Petr Chelčický 1390? – 1460? jméno je pseudonym
skutečná identita neznámá spisovatel náboženský myslitel

16 Petr Chelčický usuzuje se, že byl nižší venkovský šlechtic – zeman
žil nějakou dobu v Praze uměl latinu neměl univerzitní vzdělání asi byl svědkem kázaní Jana Husa jeho myšlenky převzala Jednota bratrská

17 O boji duchovním „A protož die Apoštol: ,,Vezměte meč ducha, jenž jest slovo božie!..Nenie meč těla, ale ducha. Protož ten, ktož podlé ducha živ jest, rozumiet ten tomu meči a ten muož bojovati tiem mečem duchovním proti ďáblu duchovniemu a chytrému, ale lidé slepí a tělestni nemohú v tom boji ďáblu se brániti' nebo jeho nevidie, jsúce ve tmě jeho. Ale nepřipravuje tuto Ápoštol lidí k bojuom tělestným, protož nevelí jim meče tělestného bráti.“ Zdroj: HAVRÁNEK, Bohuslav; HRABÁK, Josef a kol. Výbor z české literatury Husovy doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957

18 O trojím lidu „V tomto traktátě vzniklém kolem r. 1425, Chelčický rozbírá uspořádání feudální společnosti a odmítá její rozdělení na stav panský, duchovní a poddanský. V uvedeném dělení odhaluje projev nerovnosti mezi lidmi. Dovozuje, že nerovnost lidí odporuje bibli, a rozváděje biblický obraz člověka, jeho hlavy a údů, ukazuje, že poddaní jsou ve skutečnosti nositeli všech břemen společnosti a Živiteli ostatních stavů. Výstižně líčí tvrdý život ,,lidu obecného..' pohrdání, které jej postihuje, a celé dílo uzavírá požadavkem lásky a vzájemné pomoci, ale i rovnosti mezi všemi lidmi.“ Zdroj: HAVRÁNEK, Bohuslav; HRABÁK, Josef a kol. Výbor z české literatury Husovy doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957

19 Postila Vzniká okolo r. 1435, je důležitá především svým zaměřením k životní praxi. Ve výkladu jednotlivých evangelijních textů Chelčický nesměřuje k abstraktním otázkám, ale nachází záminku, aby vyložil své názory na církev, společnost a moráIku.

20 Sieť viery vznikla na počátku 40. let 15. st.
vychází z vypravování Lukášova evangelia o Petrově zázračném rybolovu Chelčický vykládá toto místo obrazně, že sítí se loví spravedliví ke spasení, ale hříšníci ji trhají síť symbolizuje církev, kterou trhají 2 velryby –světský panovník a papež

21 Jednota bratrská vzniká roku1457 na základě myšlenek Petra Chelčického
byla založena Bratrem Řehořem v Kunvaldě (panství Jiřího z Poděbrad) zpočátku pronásledována odmítala světskou autoritu volení kněží povinnost pracovat členové odmítali bojovat původně odmítají jiné vzdělání než Bibli

22 Jednota bratrská vlastní tiskárna v Kralicích
Bible kralická – překlad Bible z původních jazyků jedním z autorů Jan Blahoslav zasloužil se o změnu postoje Jednoty vůči vzdělání (Filipika proti misomusům) Jednota se stává hlavním šiřitelem vzdělání, zakládá školy zakázána 1627, poslední biskup Jan Ámos Komenský

23 Zdroj materiálů: MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN Hypertextové odkazy Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google