Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura v husitské době

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura v husitské době"— Transkript prezentace:

1 Literatura v husitské době
Český jazyk 2. stupeň Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy

2 Husitská literatura předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad asi 1350 –1460

3 Jan Hus Opakujeme dejiny-udatneho-ceskeho- naroda/ jan-hus/

4 Jan Hus Husinec Betlémská kaple

5 Jan Hus Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky přístupný jazyk
jasná kompozice

6 O církvi (latinsky, De ecclesia)
Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem a Boha nemiluje. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí

7 Výklad Viery, Desatera a Páteře
výklad modliteb Věřím v Boha, Desatero Božích přikázání a Otče náš (lat. Pater noster) Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Amen.

8 Postila česky soubor kázání, vznikl po jeho nuceném odchodu z Prahy

9 Knížky o svatokupectví
kritika soudobé církve za svatokupectví považoval, pokud někdo vymáhal poplatky za církevní obřady (křty, pohřby, mše, modlitby apod.)

10 O českém pravopise (latinsky, De orthographia bohemica)
Navrhoval odstranit spřežky a zavést diakritická znaménka. Měkkost se později naznačovala tečkami (nabodeníčka), délku určovaly čárky místo zdvojených hlásek. Spřežka - sekupení několika písmen užívané k zápisu jedné hlásky (například české „ch“, polské „sz, cz, rz, dz“ nebo německé „sch“).

11 Dopisy Husova latinská i česká korespondence

12 Listy „Prosím pánů, aby své chudině milostivě činili a právě ji spravovali. Prosím měšťanů, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníků, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhů, aby svým pánům a paním věrně sloužili.“

13 Listy „Prosím studentů i žáků, aby mistrů svých v dobrém poslouchali i následovali a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasení své učili.“

14 Listy „Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

15 Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, braň pravdy až do smrti.

16 Husitská literatura (1419–1433)
Po smrti J. Husa útlum literatury, jen texty hájící nebo odsuzující husitské hnutí a bojová píseň, která měla zvýšit morálku.

17 Ktož jsú boží bojovníci
Jistebnický kancionál Autorem zřejmě Jan Čapek z Klatov Ktoz jsu bozi boyownici a zakona jeho prosstez od boha pomoci a uffayte w nyeho ze konecnye wzdicki s nim swytˇezite Kristus wam za skodi stoji stokrate wiecz slibuye pakli kto proń źywot slozi wieczny źywot mieti bude blaze kazdemu ktoz na prawdye se(.)de

18 Vavřinec z Březové – Husitská kronika

19 Literatura v období doznívání husitství
Petr Chelčický velmi málo zpráv o životě O boji duchovním - odmítal husitské války. Nechtěl bojovat proti zlu násilím. O trojím lidu - odsuzuje dělení společnosti na církev, šlechtu a poddané. Zastával myšlenku rovnosti lidí. Sieť viery pravé – o víře

20 Jednota bratrská Vznikla na základě učení Chelčického roku 1457.
Za jediné závažné životní pravidlo uznávali její členové bibli. Jednota zakládala tiskárny a podporovala vzdělanost.

21 Kde se dozvíme více:

22 Husitská literatura Jan Hus
To nejdůležitější předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad asi 1350 –1460 Jan Hus Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky O církvi – kdo jedná proti Bibli, není pravým křesťanem a Boha nemiluje. Výklad Viery, Desatera a Páteře – výklad základních modliteb Postila – soubor kázání Knížky o svatokupectví – kritika prodávání odpustků Dopisy – z Kostnice přátelům Jan Hus chtěl zjednodušil pravopis

23 Období husitských válek
díla hájící nebo odsuzující husitské hnutí a bojové písně píseň Ktož jsú boží bojovníci (autor zřejmě Jan Čapek, byl knězem i v Klatovech) Období po husitství Petr Chelčický nechtěl bojovat proti zlu násilím prosazuje rovnost lidí Jednota bratrská vznikla v 15.st. jediné životní pravidlo – Bible To nejdůležitější

24 Zdroje: http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG


Stáhnout ppt "Literatura v husitské době"

Podobné prezentace


Reklamy Google