Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce Autor: Ondřej Renner

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce Autor: Ondřej Renner"— Transkript prezentace:

1 Geoinformační podpora návrhu optimalizace hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji
Diplomová práce Autor: Ondřej Renner Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Peňáz, PhD.

2 Úkoly Analýza dopravní dostupnosti v prostředí GIS na území Moravskoslezského kraje Porovnání výsledků analýzy s časovými údaji z databáze statistického sledování událostí v PO Navržení hranic hasebních obvodů jednotek PO Ověřit vliv případných mimořádných podmínek na kvalitu plošného pokrytí území jednotkami PO

3 Proč optimalizovat HZS-ČR slouží k ochraně před požáry a jinými mimořádnými událostmi Efektivnost ochrany závisí také na optimálním rozmístění jednotek PO Doposud hranice stanoveny na základě hranic okresů, odhadu 1. ledna 2001 – vznik krajů g problematiku plošného pokrytí lze řešit v celé šíři kraje Cílem je navrhnout optimální hranice hasebních obvodů pomocí analýz implementovaných v GIS Ověřit využití postupu pro posouzení plošného pokrytí území

4 Dopravní dostupnost území
Na základě přístupnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury Posuzována na základě času, vzdálenosti, ceny, … Topologická dostupnost Metrická dostupnost – reálná dopravní dostupnost Určování dopravní dostupnosti v reálném světě (nákladné) v prostředí GIS (rychlejší, levnější, …)

5 Síťové analýzy Analytické operace prováděné nad liniovou vrstvou (dopravní síť, …) Do modelu dopravní sítě je nutné zanést pravidla pro pohyb v síti (simulují situace, ke kterým může dojít v reálném světě) Nejběžnější síťové analýzy Hledání cesty nejkratší nejvhodnější Alokace zdrojů

6 Síťové analýzy – Alokace zdrojů
Vhodná úloha k řešení analýz dopravní dostupnosti území Vyhledání příslušných části dopravní sítě, které jsou dostupné v určitých časových, vzdálenostních či jiných intervalech z daného centra Strom minimálního rozpětí Pro vyjádření výsledků analýzy se využívá různých typů liniových (stuhových) kartodiagramů V této práci byla úloha alokace zdrojů využita pro analýzu dopravní dostupnosti území Moravskoslezského kraje z jednotek PO

7 Realizace práce Pořízení potřebných dat
Příprava dostupných dat do formátu vhodného pro provádění analýz dopravní dostupnosti Analýza dopravní dostupnosti území z jednotek PO Návrh hranic hasebních obvodů Vyhodnocení

8 Pořizování a příprava dat
Tvorba vrstev s jednotkami PO Příprava modelu dopravní sítě Extrakce do ArcInfo Coverage Výběr vhodných liniových geoprvků Transformace mezi souřadnicovými systémy Ohodnocení modelu dopravní sítě

9 Čas vypočtený v ArcView
Kontrola ohodnocení Kvalita a přesnost ohodnocení modelu dopravní sítě má výrazný vliv na přesnost analýz dopravní dostupnosti území Ověření a kontrola, jak přesně ohodnocení modelu odpovídá realitě Využití údajů z Databáze statistického sledování událostí v PO Vybrané události byly namodelovány v prostředí GIS s využitím síťové analýzy Hledání nejkratší cesty Jednotka Adresa události Obec Reálný čas z databáze Čas vypočtený v ArcView O. Zábřeh Francouzská O. Poruba 0:04:41 0:04:34 O. Slezská Za ještěrkou O. Bartovice 0:07:01 0:06:13 Frýdek Místek Poštovní Frýdlant n. O. 0:13:10 0:10:37 Radniční 0:07:06 0:05:47 Opava Opavská Hněvošice 0:13:21 0:13:47 Nový Jičín Zauličí Štramberk 0:12:09 0:12:23 Karviná Na kopci Mizerov 0:05:01 0:04:35 Hlučín K pískovně Kozmice 0:08:12 0:06:01 Bruntál Nová Véska 0:08:37 0:07:55 Krnov Brantice 0:08:57 0:09:06

10 Analýza dopravní dostupnosti území
K realizaci analýz byl využit modul ArcView Network Analyst Kolem každé jednotky PO vymezeno 18 časových pásem po minutových intervalech „S_AREA“ vs. „S_NET“

11 Analýza dopravní dostupnosti území
Tvorba vrstev znázorňujících dopravní dostupnost území zahrnuje: tvorba vektorových vrstev znázorňujících území dostupné z jednotek PO jejich rasterizace (ESRI grid) vhodná reklasifikace překryvné operace s využitím funkce minimum interpolace metodou krigování

12

13 Návrh hranic hasebních obvodů
Finální fází práce bylo vymezení hranic hasebních obvodů jednotek PO Je důležité, aby hranice respektovaly hranice katastrálních území Princip:

14 Návrh hranic hasebních obvodů
Stávající jednotky PO v létě Stávající jednotky PO v zimě Stávající a plánované jednotky PO v létě Stávající a plánované jednotky PO v zimě Stávající jednotky PO při povodních v létě Stávající jednotky PO při povodních v zimě Vliv sousedních jednotek PO na území Moravskoslezského kraje v létě Vliv sousedních jednotek PO na území Moravskoslezského kraje v zimě

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Závěr Uvedená metoda podává dostatečně přesné výsledky
Je však značně závislá na použitých datech a na kvalitě ohodnocení průměrnými rychlostmi Také použitý postup může do jisté míry ovlivnit přesnost výsledků Další, ne příliš významnou nepřesnost, způsobuje nutnost respektování KU Návrh hranic hasebních obvodů s využitím analýz implementovaných v GIS je vhodnou alternativou stávajících metod a postupů při zajišťování plošného pokrytí území jednotkami PO.

24 KONEC PREZENTACE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce Autor: Ondřej Renner"

Podobné prezentace


Reklamy Google