Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE, ČESKÁ REPUBLIKA Hradec Králové, 20. leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE, ČESKÁ REPUBLIKA Hradec Králové, 20. leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus."— Transkript prezentace:

1 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE, ČESKÁ REPUBLIKA Hradec Králové, 20. leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus nv KONEČNÉ VYMEZENÍ - POPIS METODIKY

2 Úloha HMWB v implementaci WFD (RS) Nástin postupu vymezování Environmentální cíle HMWB Konečné vs. předběžné vymezení Důležité otázky - Shrnutí SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY KONEČNÉ VYMEZENÍ – POPIS METODIKY Obsah

3 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY ÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFD Hlavní cíle WFD všechny vodní útvary musí dosáhnout environmentálních cílů (GES) v roce 2015 posouzení užívání vody z ekonomického hlediska definování programu opatření (PoM) k dosažení cílů …

4 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY ÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFD HMWB v některých případech jsou cíle WFD protichůdné sladění ekologie a ekonomiky užívání vod kvůli přiblížení se k environmentálním cílům (“ekologický potenciál”)

5 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY ÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFD

6 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Princip (konečného) vymezení navrhnout program opatření určit a ověřit doplňková (nápravná) opatření (RM) určit a ověřit jiné alternativy pro současná užívání a vlivy dokončit program opatření určit odpovídající environmentální cíle (GEP/MEP)

7 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Navrhování programu opatření Založeno na : –analýze vlivů a dopadů –základním scénáři 2015 –předběžném vymezení Náklady nejsou (zatím) rozhodující “Pravděpodobně nerealizovatelná” opatření (ještě) nezahrnovat

8 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Ověření návrhu PoM Jestliže navržený PoM by byl příliš nákladný v dosažení GES  odložit konečný termín (2021,2027)  zmírnit environmentální cíle (střední ES) Jestliže navržený PoM nedocílí GES  navrhnout nápravná opatření (RM)

9 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Nápravná opatření (1) Zahrnout “pravděpodobně nerealizovatelná” opatření (RM) do návrhu PoM –musí být odstraněny současné vlivy (fyz. úpravy) –musí být umožněno dosažení GES Ověřit zda RM budou mít –nepříznivé dopady na současná užívání –nepříznivé dopady na okolní prostředí Náklady na nápravná opatření nejsou (zatím) uvažovány

10 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Nápravná opatření (2) Pokud mohou být vybrána RM vedoucí k dosažení GES bez vlivu na užívání  zařadit je do PoM  přehodnotit potřebu nákladů PoM a možné požadavky na zmírnění cílů v čase nebo limitech Pokud nemohou být vybrána taková RM  určit jiné alternativy

11 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Jiné alternativy Musí poskytnout způsob jak zachovat existující užívání (činnosti člověka) Musí nahradit/přemístit existující vlivy (fyz. úpravy) V kombinaci s RM –musí být technicky proveditelné –musí být lepším řešením z hlediska životního prostředí –nesmí být neúměrně nákladné (individuálně)

12 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY NÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍ Jiné alternativy (2) Pokud mohou být určeny jiné vhodné alternativy  zařadit je do programu opatření  přehodnotit potřebu nákladů PoM a možné požadavky na zmírnění cílů v čase nebo limitech Pokud nemohou být určeny jiné vhodné alternativy  vodní útvar = HMWB

13 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY KONEČNÉ VYMEZENÍ – POPIS METODIKY Environmentální cíle HMWB Ekologický potenciál vs. ekologický stav cíle určené případ od případu = f (“nezaměnitelné” úpravy) určit PoM nutný pro dosažení GEP v případě že PoM je ohodnocen jako celkově neúměrně nákladný  odložit termín (2021, 2027)  shodnout se na mírnějších cílech (“střední” EP)

14 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY KONEČNÉ VYMEZENÍ – POPIS METODIKY Konečné vs. předběžné vymezení předběžné vymezení je pouze prvním výběrem –umožňuje rychlý výběr problematických případů –idenifikuje nejvýznamnější vlivy jednotlivé vodní útvary vs. celková hodnocení útvary - kandidáti HMWB ještě mohou být v různých krocích konečného vymezení určeny jako přírodní

15 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY KONEČNE VYMEZENÍ – POPIS METODIKY Důležité otázky - shrnutí vymezování HMWB nelze provádět odděleně od ostatních bodů WFD (PoM, ekonomické analýzy, …) vícefázová procedura, iterativní proces ověřování určit přiměřený rozsah a úroveň přesnosti pro různé kroky seskupit vodní útvary tam kde je to vhodné

16 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY KONEČNE VYMEZENÍ – POPIS METODIKY Důležité otázky – shrnutí (2) HMWB ≠ “poškozený” přírodní WB. Začněte včas !!

17 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY ÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFD

18

19

20

21

22

23

24


Stáhnout ppt "SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE, ČESKÁ REPUBLIKA Hradec Králové, 20. leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus."

Podobné prezentace


Reklamy Google