Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace odborného textu referát k předmětu fluviální geomorfologie Jan Trávníček, Brno 2005 Reakce řek na pokles terénu v důsledku „evaporite solution“…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace odborného textu referát k předmětu fluviální geomorfologie Jan Trávníček, Brno 2005 Reakce řek na pokles terénu v důsledku „evaporite solution“…"— Transkript prezentace:

1 Interpretace odborného textu referát k předmětu fluviální geomorfologie Jan Trávníček, Brno 2005 Reakce řek na pokles terénu v důsledku „evaporite solution“… evaporit - souhrnné označení pro sedimentární horniny vysrážené z roztoků (sůl, sádrovec...). solution - rozpouštění

2 Autoři… G. Benito, A. P. González, F. Guriérrez M.J. Machado Klíčová slova: říční terasy kvartér subsidence Španělsko

3 Východisko n Z říčních teras a sedimentů v údolí je možné (při využití geomorfologie, sedimentologie a dalších věd) do znač- né míry rekonstruovat změny a vývoj fluviálních systémů v čase a prostoru. Cíl práce n Lépe porozumět dynamice a vývoji subsidence v oblastech, kde není podmíněna tektonickou aktivitou.

4 Metody n Analýzy: - geomorfologické - složení sedimentů - magnetostratigrafické - geofyzikální n studium sedimentárních výplní n analýzy aluviálních sedimentů n složení říčních teras n deformace sedimentů n „X-ray diffraction“ n Interpretace leteckých snímků (1:30.000) n Interpretace topografických map (1:25.000)

5 Umístnění oblasti zájmu

6 n Údolí řeky Gállego, dolní tok před ústím do řeky Ebro n Pánev „Central Ebro Basin“ (od svrchního eocénu nezaplavená mořem) n Různé typy sedimentace

7 n Gállego - povodí 4000 km 2 n Meandrující tok s několika úseky „divočení“ n Sledovaný úsek - rozlišeno celkem 12 teras

8 Mapa mocnosti aluviálních uloženin

9 Současné procesy n Na mnoha terasách jsou viditelné deformace, trhliny, poklesy… n podzemní voda v říčních sedimentech n na kontaktu mezi podložím a aluviální výplní rozpouští podzemní voda evapority n terciérní horniny (halit, sádrovec, anhydrit) jsou vodou snadnou rozpustné, vznikají lokální poklesy terénu n rozpustnost zvyšuje přítomnost NaCl n pod aluviálními uloženinami je „covered karst“

10 Model chování řeky, vliv klimatu, využití n autoři navrhují model rychlosti adaptace systému n subsidence vyvážena agradací za účelem udržení rovnováhy („equilibrium profile“) n změny geomorfologických charakteristik (spád…) n rychlost odezvy na subsidenci - desítky až tisíce let n množství vody ovlivňuje rychlost rozpouštění - možná vazba na klimatické změny v historii n využití rychlosti a charakteru sledovaných procesů pro pochopení dynamiky a vlastností fluviálních systému (změn v prostoru a čase)

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Interpretace odborného textu referát k předmětu fluviální geomorfologie Jan Trávníček, Brno 2005 Reakce řek na pokles terénu v důsledku „evaporite solution“…"

Podobné prezentace


Reklamy Google