Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejný sektor ve smíšené ekonomice - velikost a efekty závislé na velikosti 1.Ekonomické systémy 2.Smíšená ekonomika 3.Státní sektor 4.Ekonomická svoboda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejný sektor ve smíšené ekonomice - velikost a efekty závislé na velikosti 1.Ekonomické systémy 2.Smíšená ekonomika 3.Státní sektor 4.Ekonomická svoboda."— Transkript prezentace:

1 Veřejný sektor ve smíšené ekonomice - velikost a efekty závislé na velikosti 1.Ekonomické systémy 2.Smíšená ekonomika 3.Státní sektor 4.Ekonomická svoboda a bohatství 5.Komparace 6.Dodatek

2

3 1. Ekonomické systémy Zvykový Příkazový Tržní Smíšený

4 2. Smíšená ekonomika Soukromý sektor Veřejný sektor

5 Co vlastně dělá? Právní systém Vyrábí Spotřebovává Přerozděluje

6 Důvody růstu veřejného sektoru Poskytovatel veřejných statků, eliminátor externalit : –změny preferencí – Dani Rodrik –růst bohatství –Baumolův efekt

7 Efektivní stát je minimální stát Proč? Mezinárodní srovnání o velikosti a vlivu státu jakožto instituce ukazují, že ekonomiky s nízkou mírou státních intervencí patří k nejbohatším zemím světa!

8 3. Státní sektor Daně a odvody Přímé daně Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně Daň z nemovitosti Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Silniční daň Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň

9 Konsolidované rozpočty 2009 v mil. Kčv % DAŇOVÉ PŘÍJMY1153300100,0% Přímé daně Daň z příjmy FO12750011,1% Daň z příjmu PO12710011,0% Majetkové daně144001,2% Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty24810021,5% Spotřební daň13110011,4% Sociální příspěvky Placené zaměstnanci1136009,8% Placené zaměstnavateli33850029,4% Placené OSVČ nebo nezaměstn.392003,4% Ostatní138001,2%

10 Zdroj: Eurostat

11

12 Zdroj: MF ČR

13 Zdroj: MF ČR, ČSÚ

14 Zdroj: ČSÚ

15

16 Problém měření a srovnatelnosti Statistiky naměří jen peníze tekoucí přes VS Srovnatelné měřítko porovnává o kolika % HDP rozhoduje ten - který sektor Například: Vláda chce podporovat určitý sektor. V jedné zemi to udělá dotacemi, v druhé zemi slevou na dani.

17 Příklad HDP = 100, Daň = 50 % ESTONSKOČESKO Z příjmů: 50 % spotřebuje 30 % dá důchodcům 20 % dá mladým Rodiče smějí odečíst 10pb z daně Z příjmů: spotřeba jako v ČR důchodcům jako v ČR ESTONSKONaměřenáSkutečná Spotřeba VS25 Transf. starcům15 Transf. mladým10 Daně50 Výdaje50 ČESKONaměřenáSkutečná Spotřeba VS25 Transf. starcům15 Transf. mladým010 Daně4050 Výdaje4050 Vlády rozhodují o rozdělení bohatství mezi skupiny stejně, v zemi s výjimkami je pod-měřená velikost VS

18 Výsledek: Zavedení tzv. „rovné daně“ (která ruší výjimky) a nahrazení slev dotacemi zviditelní skutečný stav, o jak velké části HDP rozhoduje VS, i když se ceteris paribus nic nezmění

19 Proč na velikosti záleží Vztah velikosti veř. sektoru a růstu

20 Ale pozor: Jako dobří ekonomové víme, že prostá regresní analýza nám neřekne nic o směru vztahu. Apriori k této otázce musíme přistoupit neutrálně, jinak budeme za ideology VSrůst VS růst nebo ??

21 Nejen velikost, ale i struktura Velikost VS je velice dobrým hrubým ukazatelem efektivnosti Také ale záleží na struktuře výdajů To vyzní jasně později při studiu fiskální decentralizace Příklad: Švédsko má sice vysoký podíl VS/HDP, ale o způsobu výdajů je rozhodováno na velice decentralizované úrovni, blízko spotřebitelům

22 Struktura veřejných výdajů USA (jako % HDP, 1901-2005)

23 Deficit vs. Dluh

24 Jak dlouho musí A meričan pracovat na zaplacení daní?

25 Vládní sektor z hlediska výdajů: A jak je to v Evropě? Vládní výdaje USA vs. Evropa (%HDP)

26 Vládní sektor z hlediska výdajů (Na ČR je těžké cokoli usuzovat v časových řadách díky komunismu. USA nabízejí konzistentnější časovou řadu) Vládní výdaje v USA jako % HDP

27 4. Ekonomická svoboda a bohatství Ekonomická svoboda - základní charakteristiky: osobní volba dobrovolná směna koordinovaná trhem možnost vstupu a konkurence na trhu ochrana osob a jejich majetku před cizím útokem

28 Index ekonomické svobody Index Economic Freedom of the World (Fraser Institute, Kanada, od r. 1975) Index měří stupeň ekonomické svobody v téměř 150 zemích světa Max. hodnota indexu: 10 Zdroj: EFW 2009 Annual Report (tento index je konstruován z dat 2007)

29 „Pro mnohé z nás svoboda - hospodářská, politická a občanská – je cílem sama o sobě, ne prostředkem k dosažení jiných cílů – protože ona (svoboda) činí život hodnotným… Věřím, že svobodné společnosti se rozvíjely pouze, protože hospodářská svoboda je o tolik ekonomicky produktivnější než jiné formy kontroly hospodářské aktivity.“ Milton Friedman k publikaci Indexu ekonomické svobody Fraserova institutu v roce 1998

30 Složení indexu ekonomické svobody I.Státní sektor podle výdajů, daní a státních podniků A.Souhrn vládních výdajů na spotřebu a jejich podíl na celkové spotřebě B.Transfery a dotace jako podíl na HDP C.Státní podniky a investice D.Max. mezní daňová sazba 1.Max. mezní sazba daně z příjmu 2.Max. mezní daňové sazby z příjmu a ze mzdy

31 II.Právní stát a ochrana vlastnických práv A. Nezávislost soudů B.Nezaujatost soudů C. Ochrana vlastnických práv D.Armádní zásahy do právního řádu a politického procesu E.Integrita právního sytému F. Právní vynutitelnost smluv G.Regulace a omezení při prodeji nemovitostí

32 III.Neinflační prostředí A. Růst peněžní zásoby B. Směrodatná inflační odchylka C.Inflace v posledním roce D.Možnost mít devizový účet

33 IV.Mezinárodní obchod A. Daňové zatížení mezinárodního obchodu 1.Výnosy z daní z obchodu (podíl na podnikatel. sektoru) 2.Průměrná výše celní sazby 3.Směrodatná odchylka celních sazeb B.Regulace a obchodní překážky 1. Netarifní obchodní bariéry 2.Celkové náklady na import a export C.Relativní význam mezinárodního obchodu v ekonomice (podle polohy, rozlohy, počtu obyv. země, atd.) D. Měnový kurz na černém trhu E.Kontrola mezinárodního kapitálového trhu 1.Zahraniční vlastnictví/investiční omezení 2.Mezinárodní kontroly kapitálových trhů

34 V.Regulace úvěru, trhu práce a podnikání A. Regulace úvěrového trhu 1.Vlastnictví bank 2. Konkurence zahraničních bank 3. Úvěrování soukromého sektoru 4.Kontrola úrokových sazeb/negativní reálné úrokové sazby B.Regulace trhu práce 1.Minimální mzda 2.Regulace najímání a propuštění z práce 3.Centralizované kolektivní vyjednávání 4.Nařízené náklady přijímání 5.Nařízené náklady výpovědi 6.Povinná vojenská služba C.Regulace podnikání 1.Cenová regulace 2.Administrativní požadavky 3.Náklady na byrokracii 4.Založení firmy/živnosti 5.Extra platby/úplatky 6.Omezení licencí 7. Náklady na daňové plnění

35 EFW indexEFW index 2009 valueRankGDP per head (IMF)Rank 1. Hong Kong8,971$42 748(7) 2. Singapore8,662$50 5234 3. New Zealand8,33$26 70833 4. Switzerland8,194$43 0077 5. Chile8,145$14 34153 6. United States8,066$46 3816 7. Ireland7,987$39 4689 8. Canada7,918$37 94513 9. Australia7,899$38 91110 9. United Kingdom7,899$34 61919 Top Ten Average8,205,4$37 46517,1 Czech Republic7,0954$2409336 Zdroj: EFW 2009 Annual Report, CIA World Factbook 2009

36 5. Komparace: Velikost státu a bohatství AREAEFW index 2009RankGDP per head (IMF)Rank 1. Russia6,583$14 92051 2. Canada7,918$38 02513 3. China6,5482$6 56799 4. United States8,066$46 3816 5. Brazil6111$10 51475 6. Australia7,899$38 91110 7. India6,4586$2 941128 8. Argentina6,1105$14 56152 9. Kazakhstan7,1250$11 69370 10. Sudann/a…$2 380137 Top Ten Average6,9560$18 68964,1 Zdroj: EFW 2009 Annual Report, CIA World Factbook 2009

37 Nejbohatší státy světa dle IMF IMF 2009EFW index 2009 valueRankGDP per head (IMF)Rank 1. Qatarn/a…$83 8411 2. Luxembourg7,6514$78 3952 3. Norway7,5324$52 5613 4. Singapore8,662$50 5234 5. Brunein/a…$49 1105 6. United States8,066$46 3816 7. Switzerland8,194$43 0077 (8.) Hong Kong8,971$42 7488 8. Netherlands7,5620$39 9389 9. Ireland7,987$39 46810 10. Australia7,899$38 91111 Average8,059,67$51 3536,00 Zdroj: EFW 2009 Annual Report, CIA World Factbook 2009

38 Česká republika: 7,09 Pořadí: 54. Zdroj: EFW Annual Report, CIA World Factbook 2009 Bohatství, svoboda, rozloha - srovnání skupin států dle indexu EFW 2009

39 Zdroj: EFW Annual Report, CIA World Factbook 2009 Bohatství, svoboda, rozloha - srovn án í skupin států dle hodnoty HDP na obyvatele

40 6. Dodatek: Česká republika vs. Řecko 2009EFW index 2009PořadíHDP na obyvatele 2009Pořadí Česká republika7,0954$24 09336 Řecko7,1152$29 88225 Zdroj: EFW Annual Report, CIA World Factbook 2009

41 Public vs. External Debt PUBLIC DEBT This entry records the cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency. Public debt should not be confused with EXTERNAL DEBT, which reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector and must be financed out of foreign exchange earnings.

42 Ek. svoboda, dluh a nezaměstnanost EFW index Unemployment Rate (%)Rank Public debt (% GDP) Rank (neg) External debt (% GDP) $Rank (neg) 1. Hong Kong5,30%4837,40%70311%17 2. Singapore3,00%23113,10%811%72 3. New Zealand6,20%5722,20%10050%47 4. Switzerland4,40%4040,50%64271%12 5. Chile9,60%1156,10%12338%45 6. United States9,30%11052,90%4794%1 7. Ireland11,80%12957,70%361004%8 8. Canada8,30%9375,40%1862%14 9. Australia5,60%5017,60%10892%13 9. United Kingdom 7,80%7668,10%22416%2 Average7,13%74,149,1%59,6234,9%23,1 Czech Republic8%9034,1%7639%39 Zdroj: CIA World Factbook 2009

43 Velikost státu, dluh a zaměstnanost AREA Unemployment Rate (%)Rank Public debt (% GDP) Rank (neg) External debt (% GDP) $Rank (neg) 1. Russia8,40%956,30%12230%22 2. Canada8,30%9375,40%1862%14 3. China4,30%3816,90%1097%24 4. United States9,30%11052,90%4794%1 5. Brazil8,10%8960%3014%28 6. Australia5,60%5017,60%10892%13 7. India10,70%12058%3418%27 8. Argentina8,70%10148,60%4935%34 9. Kazakhstan6,30%5914,20%11885%37 10. Sudan18,70%162103,70%1066%59 Average8,84%91,745,4%64,550,3%25,9 Zdroj: CIA World Factbook 2009

44 Nejbohatší státy světa dle IMF, dluh a nezaměstnanost IMF 2009 Unemploymen t Rate (%)Rank Public debt (% GDP) Rank (neg) External debt (% GDP) $Rank (neg) 1. Qatar0,50%215,70%11175%44 2. Luxembourg5,90%5214,90%1153854%10 3. Norway3,20%2760,60%29143%20 4. Singapore3,00%23113,10%811%72 5. Brunei3,70%31n/a…0%195 6. United States9,30%11052,90%4794%1 7. Switzerland4,40%4040,50%64271%12 (8.) Hong Kong5,30%4837,40%70311%17 8. Netherlands4,90%4462,20%27470%5 9. Ireland11,80%12957,70%361004%8 10. Australia5,60%5017,60%10892%13 Average5,71%50,550,8%56625,0%35,3 Zdroj: CIA World Factbook 2009

45

46

47


Stáhnout ppt "Veřejný sektor ve smíšené ekonomice - velikost a efekty závislé na velikosti 1.Ekonomické systémy 2.Smíšená ekonomika 3.Státní sektor 4.Ekonomická svoboda."

Podobné prezentace


Reklamy Google