Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DROGOVĚ ZÁVISLÍ NA BENEŠOVSKU Osoby bez přístřeší, užívající návykové látky 18 až 30 let  93 tisíc obyvatel /115 obcí (venkovský region)  Zástupce komunity:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DROGOVĚ ZÁVISLÍ NA BENEŠOVSKU Osoby bez přístřeší, užívající návykové látky 18 až 30 let  93 tisíc obyvatel /115 obcí (venkovský region)  Zástupce komunity:"— Transkript prezentace:

1 DROGOVĚ ZÁVISLÍ NA BENEŠOVSKU Osoby bez přístřeší, užívající návykové látky 18 až 30 let  93 tisíc obyvatel /115 obcí (venkovský region)  Zástupce komunity: K-centrum Benešov, Magdaléna o.p.s Aspekty výběru: DROGOVĚ ZÁVISLÍ NA BENEŠOVSKU - Osoby bez přístřeší, užívající návykové látky 18 až 30 let  93 tisíc obyvatel /115 obcí (venkovský region) 3 obce s rozšířenou působností (Benešov, Vlašim, Votice)  Zástupce komunity: K-centrum Benešov, Magdaléna o.p.s Cca. 200 klientů ročně,  věk 24 let, poměr 3 ♂ :1 ♀ Aspekty výběru:  Kontaktní/terénní pracovník K-centra BN spec. Terénní programy pro uživatele drog na Benešovsku.  Vhodný výzkum pro bakalářskou práci.

2 Pohledy na úroveň materiální a finanční Zástupce cílové skupiny Zástupce místní komunity Zástupce veřejné správy Shody x Neshody Zajímavosti N Nevyřízené doklady. B Bez stálého bydlení (squat…). B Bez práce. N Nedostatečné a nestálé příjmy. D Dávky minim. D Dluhy (poj., pokuty, půjčky.) R Reakce na potřeby klientů: Pomoc s doklady. N Nabídky práce,kontakty a motivaci. A Asistenci na úřadech (dávky). Pomoc při písemné komunikaci (dluhy). Mohou využít: O Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. -D -Dávky státní sociální podp. R Registraci na úřadu práce. M Možnost dávek. n Potřeba a nabídka práce.X Vyřizování dokladů. N Nedostupné vhodné bydlení. PMS – nedostupnost výkonu VPP; pomohla by změna legislativy (neprověřování zaměstnanců.)

3 Pohledy na úroveň sociální Zástupce cílové skupiny Zástupce místní komunity Zástupce veřejné správy Shody x Neshody Zajímavosti S Sociální vztahy špatné (squat), povrchní. N Nefungující rodina.. Neschopnost najít si práci. Většina času se známými a řešení krátkodobých cílů. N Nezájem o dění. P Potřeba motivace ke komunikaci s rodinou a příbuznými. N Nepříznivá sociální situace. b Nutné budování sociálních a hygienických návyků. M Možnost výkonu trestu OPP. K Komunitní plán existuje, ale téma sociální exkluze a drogově závislých zde není řešeno. M Mělo by se komunikovat s rodinou.. Shoda: Pomohla by komunikace s rodinou. R Rozdílné subjektivní pohledy na jejich vyloučenost. Ž Život „na okraji“ od ½ r. (cca.2 až 7let)

4 Pohledy na úroveň psychickou a osobní Zástupce cílové skupiny Zástupce místní komunity Zástupce veřejné správy Shody x Neshody Zajímavosti B Bývají nespokojení ale nevědí, co dělat. M Mnohdy ztráta naděje a motivace (proč a kvůli komu?). P Posunuté hranice (časové, odpovědnost) Ž Život bez příkazů X X omezení možností pro běžný život. Jednání s rovným příst. M Možnost mluvení o problémech. Š Špatní příklad ze svého okolí - stagnace a rezignace. Rizikový životní styl. Závislost. Mnohdy potřeba terapie. „Chodíme kolem nich, vidíme je venku“. N Negativní reakce od veřejnosti. Jinak se toto téma moc neřeší. Potřeba motivace a podpory. X Zájem, když jde o osobní případ, jinak neporozumění. J Jistá dávka smíření se se situací(a nevidění problémů). Nikdo to s nimi dlouhodobě. neřeší.

5 Pohledy na úroveň politické reprezentace Zástupce cílové skupiny Zástupce místní komunity Zástupce veřejné správy Shody x neshody Zajímavosti N Nezájem, nečinnost. N Neznají nikoho z drog.problematiky (jen K-centrum). N Nedůvěra v politiky. S Shoda: Legalizace marihuany a  tresty. O činnostech KC O činnostech KC je veřejnost informována. O Obecně je toto téma málo zastoupeno. Spíše jen ze strany organizací. Ž Žádná publikace není, nechystá se. T Téma není dostatečně zmiňováno v médiích (jen pod zmínkou bulvární situace). „Bulvární téma“. x Neshoda v tom, kdo by měl co prezentovat. Adekvátnější informace chybí, ale naprostá většina lidí to pouze konstatuje.

6 Faktory překonání sociální exkluze Zástupce cílové skupiny Zástupce místní komunity Zástupce místní správy Shody x neshody Zajímavosti P Potřebná motivace (mít proč „se“ měnit). U Upevňování a znovu-navazování sociálních vztahů. Zajištěné doklady a finance (legál.práce). Najít Najít si ubytování. si Možnost si promluvit,poradit se, požádat o pomoc. M Motivování klientů. Z Zlepšení sociálních dovedností. Z Zmírňování negativních důsledků (HR).  informací (kl., veř., prac.,...) S Starost o zdraví. S Snaha žít bez drog. V Větší informovanost. F Finanční dotace. O Odbory sociál. věcí – práce s ohroženými. Poradenství, vyplácení dávek, sociální kurátor. Potřeba rozšíření informací. X Podílí se málo složek. K Konec životní etapy.

7 Strategie překonání sociální exkluze Názory výzkumníka, studenta Katedry SP, na řešení problematik: Důležité detaily a drobnosti. Vhodné pobytové služby. Dostupná nekvalifikovaná práce a možnost VPP. Práce s ubytováním. Přeceňování abstinence (obecně). Pomoc pracovníků K-centra BN a TP. Rozsáhlejší komunikace v rámci sociální sítě. Splácení dluhů – motivace, odborník. Více angažovanosti ze strany státní sféry. Větší podíl sociální práce a poradenství. Člověk z oboru v komunitním plánování. Větší míra informovanosti. Zvýšení finanční pod pory.

8 Ilustrační fotografie

9 Tento výstup vznikl za podpory Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty z prostředků specifického výzkumu na rok 2009, číslo projektu 224122 Otázky pro plénum posluchačů: J aké jsou Vaše zkušenosti se spektrem služeb, i potenciálních, pro tuto cílovou skupinu? M yslíte si, že jsou všeobecně stávající služby nedostatečné nebo naopak, že jsou nabídky služeb od subjektů až benevolentní? J aký je Váš názor na to, zda začít poskytovat resocializační služby již stávajícím uživatelům drog? Děkuji za pozornost: Děkuji za pozornost: Andrea Košanová, email: andrea.kosanova @ email.cz


Stáhnout ppt "DROGOVĚ ZÁVISLÍ NA BENEŠOVSKU Osoby bez přístřeší, užívající návykové látky 18 až 30 let  93 tisíc obyvatel /115 obcí (venkovský region)  Zástupce komunity:"

Podobné prezentace


Reklamy Google