Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HMYZÍ HERBIVOŘI NA KOPŘIVĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HMYZÍ HERBIVOŘI NA KOPŘIVĚ"— Transkript prezentace:

1 HMYZÍ HERBIVOŘI NA KOPŘIVĚ
HOUSENKY ZAVÍJEČE KOPŘIVOVÉHO (Pleuroptya ruralis)

2 Ekologie studovaného druhu
Široce rozšířený druh, vyskytuje se zejména v nížinných oblastech. Živná rostlina: převážně kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Druh je jednogenerační, dospělí motýli vylétají od června do září. Vývoj housenek trvá od září do června, ale larva přezimuje na zemi ve spadeném listí do března nebo dubna. Biologie druhu prakticky neznámá…

3 Cíle Studium distribuce housenek (zámotků) v lužních porostech kopřiv (na příkladu lokality Příkazy). Distribuce P.ruralis na třech hierarchických úrovních: mezi stanovišti – v rámci stanoviště – na kopřivě.

4 Metodika Sběr dat proběhl na třech stanovištích:
Les – 10 rostlin se zámotky, 20 bez zámotku Okraj lesa - 10 rostlin se zámotky, 20 bez zámotku Osluněná plocha - 5 rostlin se zámotky, 10 bez zámotku Měřeny byly 3 rostliny se zámotkem z každého stanoviště a 3 bez zámotku také z každého stanoviště.

5 1. Stanoviště - hypotéza H0: Není rozdíl v početnosti zámotků mezi stanovišti Les, Okraj lesa a Osluněnou plochou. Test: Jednocestná ANOVA Testování relativní početnosti vztažená na jednotku času (sec).

6 1. Stanoviště - výsledky

7 1. Stanoviště - výsledky Průměrný čas na nalezení jednoho zámotku na různých stanovištích.

8 Zamítáme H0. Početnost zámotků se mezi jednotlivými stanovišti liší.
1. Stanoviště - závěr Zamítáme H0. Početnost zámotků se mezi jednotlivými stanovišti liší. Relativní abundance druhu byla průkazně nejnižší na osluněném stanovišti. Možné příčiny jevu: Mikroklimatické podmínky (v průběhu vegetační sezóny, v průběhu přezimování) Obhospodařování v místě osluněných stanovišť (příkopů). Vyšší stres (světlo) na lesním stanovišti, tzn. Menší obranyschopnost, zvýšená invaze herbivorů.

9 2. Výška rostliny - hypotéza
H01: Výška rostliny se na různých typech stanovišť neliší. H02: Housenky nepreferují vyšší rostliny. Test: Více-cestná ANOVA

10 2. Výška rostliny - výsledky

11 2. Výška rostliny - výsledky

12 2. Výška rostliny - závěr Zamítáme H01. Výška rostliny se na různých typech stanovišť liší. Nejvyšší kopřivy rostly v lese, nejnižší na osluněných plochách. Zamítáme H02. Housenky preferují vyšší rostliny. Zdůvodnění: 1. Vyšší rostlina = větší listy = možnost vytvoření zámotku. 2. Kvalitnější potrava, poměr C : N (relativně více dusíku) 3. ?

13 3. Délka čepele - hypotéza
H0: Neexistuje preference v délce čepele. Test: Více-cestná ANOVA

14 3. Délka čepele - výsledky

15 3. Délka čepele - výsledky

16 3. Délka čepele - výsledky

17 3. Délka čepele - závěr H0 nebyla zamítnuta. Druh nepreferuje průkazně rozdílnou velikost listu. Přesto se ukazuje, že housenka má tendenci smotávat větší čepele, což je zřejmé zejména v případě stanoviště 2. Zdůvodnění: Malý list nelze smotat. Malý list se nachází v terminální části rostliny, kde je zvýšený predační tlak a větší rozkolísanost mikroklimatických podmínek. Menší listy se nachází v bazální části rostliny, kde je trvalý zástin a snížená nutriční kvalita.

18 4. Výšková distribuce - hypotéza
H0: Výšková distribuce zámotků se ve vztahu k obsazenému nodu neliší . Test: Cross Tabulation Způsob zpracování: Nejnižší olistěný nodus = 1, dále shloučeno do 3 „výškových skupin“ (spodní patro = 30%, střední = 35%, svrchní = 35%)

19 4. Výšková distribuce - výsledky

20 4. Výšková distribuce - závěr
Zamítáme H01.Distribuce zámotků na nodech se liší. Nejvyšší frekvence byla na nodech 3 – 5, tzn. ve středních výškách rostlin. Zdůvodnění: Viz. předchozí.

21 5. Hmotnost biomasy kopřivy

22 5. Hmotnost biomasy kopřivy - hypotéza
Statisticky bylo testováno pouze stanoviště lesa. Rostliny s vyšší biomasou byly selektovány housenkami průkazně častěji. Tento pattern byl zřetelný i u ostatních stanovišť. Chi-Square Statistics Section Chi-Square Degrees of Freedom 2 Probability Level Reject Ho

23 5. Hmotnost biomasy kopřivy - závěr
Zdůvodnění: Rostliny s větší biomasou jsou zřejmě vitálnější, tudíž představují lepší nutriční zdroj. Analogie s výškou preferovaných kopřiv.

24


Stáhnout ppt "HMYZÍ HERBIVOŘI NA KOPŘIVĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google