Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc."— Transkript prezentace:

1 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Teorie tlumočení povinný kurz (1/1) nMgr. studijní obor Tlumočnictví bloková výuka LS 2014/2015 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

2 Základní informace Povinný kurz Teorie tlumočení (1/1) bude probíhat v letním semestru 2014/2015 formou blokové výuky s prof. Čeňkovou, s hostujícími profesory a také s prezentacemi a referáty samotných studentů. Aktivní účast na všech blocích, zejména těch, jež budou s hostujícími profesory (v angličtině), ppt prezentace či referát, respektive seminární práce jsou nezbytnou podmínkou pro skládání atestace – tj. zkoušky, která se bude konat formou písemného testu v letním zkouškovém období.

3 Data konání TT – 1. Pondělí 16. února: cca19:00 (Čeňková – úvod, obsah kurzu, povinná a doporučená literatura, témata prezentací a referátů, úkoly na hostující profesory) hod Pondělí 2.března: 17:30-19: hod (Čeňková, četba, diskuse) Pondělí 9. března: 17:30- 19: hod (Čeňková, ppt/ referát studenti – 3; diskuse) Pondělí 16. března: 17:30-19: hod

4 Data konání – 2. Pondělí 23.března: 17:30-19:00 2 hod
(Čeňková, ppt/referát studenti-3; diskuse) Pondělí 13.dubna: 17:30-19: hod (Čeńková, referáty studenti-3; diskuse) Pondělí 20.dubna: 15:30-17:00 a 17:30-19:00 (prof. Ebru Diriker, Istanbul-Bogazici Uni) 4 hod Pondělí 27.dubna: 17:30-19: hod Pondělí 4.května: 15:30-17:00 a 17:30-19:00 (prof. Sylvia Kalina, Heidelberg) hod

5 Obsah kurzu TT-1 Důraz kladen na samostatnou přípravu studentů (sylabus předmětu + biblio – budou také vloženy na Intranet) Povinná a doporučená literatura (viz sylabus TT v SIS) – výchozí publikace: F. Pöchhacker , Introducing Interpreting Studies, Routledge Literatura k nastudování jako příprava na hostující profesory a/nebo přímo zadaná hostujícími profesory (Sylvia Kalina, Ebru Diriker) – najdete také na Intranetu /bude vloženo nejpozději – do 23:59 )

6 Obsah kurzu TT -2 Přednášky prof. Sylvie Kaliny budou věnovány zejména tlumočnickým strategiím a kvalitě tlumočení (měření kvality, výzkum atd.) Literatura k nastudování na přednášky prof. Sylvie Kaliny: 1) Kalina Sylvia (2005). Quality assurance for interpreting processes.   In: Meta 50 (2005)2, (Special Edition, Hanne Lee-Janke, ed.)

7 Obsah kurzu TT - 3 2) Kalina Sylvia (2007). Microphone off – application of the process model of interpreting to the classroom. In: Kalbotyra (=Linguistics –   Germanic and Romance Studies, Vilnius University Publishing House)   57(2007)3,

8 Obsah kurzu TT - 4 3) Kalina Sylvia (2012). Quality in Interpreting. In: Gambier, Yves &   van Doorslaer, Luc (eds.). Handbook of Translation Studies, Volume 3   (2012, pp. 134–140) | DOI: /hts.3.qua2 © 2010–2014 John Benjamins Publishing Company. An updated version of   2014 is online.

9 Obsah kurzu TT- 5 Příprava na přednášky prof. Ebru Diriker:
Below are two links that are related to the dissertation topic: + číst 2 články (budou vloženy na Intranet k tomuto kurzu TT pro nMgr.) - o konferenčním tlumočení a o simultánním tlumočení

10 Obsah kurzu TT- 6 Tlumočnická praxe a profese
Základní pojmy a definice Druhy tlumočení Vývoj disciplíny a její akademizace Základní teoretické a empirické přístupy k oboru tlumočnictví, rozhraní s dalšími obory, základní paradigmata tlumočení a jejich vývoj

11 Obsah kurzu TT- 7 Modely tlumočení
Proces tlumočení – tlumočení jako vysoce specializovaná dovednost (psychologie expertízy) Produkt tlumočení Kvalita v procesu tlumočení Teoretické a empirické aspekty tlumočení Sociologické aspekty tlumočení Psychologické aspekty tlumočení Tlumočení do jazyka B Problematika interdisciplinarity

12 Témata prezentací a referátů či seminárních prací
Témata a pokyny budou vloženy do Intranetu nejpozději v pondělí ve 23:59). 3-členné týmy si vyberou prezentaci či referát – a nahlásí se na mail: - nejpozději do 4 .března 2015 do 20:00). Prezentace a referáty budou probíhat 9. března, 16. března a 23.března 2015. Referáty a diskuse k zadané literatuře na hostující profesorky: 13.dubna a 27.dubna 2015. Jednotliví studenti přihlásí svou seminární práci (dle pokynů, jež budou na Intranetu nejpozději ve 23:59). Konkrétní téma si zvolí sami – nahlásí se mailem nejpozději do :00). Práci je nutné odevzdat nejpozději 11.května t.r. do 20:00 v tištěné i elektronické podobě.

13 Písemná zkouška z TT (přednášky – zejména hostujících profesorů, načtená základní i doporučená literatura) 2 části: A) pět otázek– krátké odpovědi (znalosti) B) písemné zpracování tématu (schopnost se zamyslet) Podmínkou pro skládání zkoušky jsou buď odprezentovaná ppt či referát nebo odevzdaná seminární práce.

14 Cíl kurzu Teorie tlumočení
Seznámit se více do hloubky s tlumočením jako akademickou disciplínou a předmětem výzkumu Nastínit hlavní oblasti teoretického a empirického výzkumu Naučit se o tlumočení přemýšlet na teoretické úrovni Rozvoj obecných schopností práce s odbornou literaturou (čtení, psaní) Naučit se pracovat s časovými lhůtami

15 Definice – Co je tlumočení?
Tlumočení je způsob převodu, kdy vznikne první a jediná verze v jiném (cílovém) jazyce na základě jediné prezentace projevu ve výchozím jazyce. (Pöchhacker, 2000:11) Nebo…..

16 Klasifikace tlumočení
Podle kontextu (obchodní jednání, diplomatické tlumočení, soudní tlumočení, tlumočení na konferenci….) Podle vztahu účastníků (instituce-jedinec, bilaterální-multilaterální, zajištění komunikace – zajištění práv…) Podle modality (mluvený jazyk, znakový jazyk, tlumočení pro hluchoslepé, simultánní titulkování (live subtitling, respeaking) Podle způsobu tlumočení (simultánní, z listu, šušotáž, konsekutivní ….) Podle směru (z B, C do A, z A do B, pilotáž, obousměrné tlumočení)

17 Kdo je tlumočník? Profesionalizace: znalosti/dovednosti, které příslušníky jasně vydělí (obzvláště je-li nutné vzdělávání) Znalosti: jazyky, rozhled, znalost různých témat (terminologie apod., prostředí – např. soudy apod.) Kognitivní dovednosti, osobnostní a morální rysy Etika regulace přístupu k profesi: certifikace / kvalifikace

18 Vývoj disciplíny - 1 Úzce souvisí s akademizací = výchovou profesionálních konferenčních tlumočníků v rámci univerzitních vzdělávacích programů Institucionální zakotvení – publikace prvních učebnic (Herbert 1952, Rozan 1956, van Hoof 1962) První magisterská práce –Eva Paneth, 1957

19 Vývoj disciplíny- 2 60.léta: zájem psychologů (simultánní tlumočení)
1969 – první disertace – Ingrid Pinter/Kurz Henri Barik, USA, David Gerver GB – psychologie léta: první velká tlumočnická teorie (Danica Seleskovitch – teorie smyslu…) Autorka i teorie (tzv. pařížská škola) dominovaly disciplíně až do 80.let.

20 Vývoj disciplíny - 3 80.léta: Soudní tlumočení
Zárodky komunitního tlumočení První disertace v tlumočení do znakového jazyka 1992 vznik Interpreting Studies jako samostatné /pod/disciplíny v rámci Translation Studies

21 Vývoj disciplíny - 4 první Critical Link – vznik mezinárodní komunity, institucionalizace výzkumu 1996 – časopis Interpreting, první recenzované odborné periodikum věnované čistě tlumočení

22 Vývoj disciplíny - 5 Kdo se věnuje teorii a výzkumu tlumočení?
Primárně profesionální tlumočníci Kde: několik center: Ženeva, Terst, Turku, Monterey, Moskva, Granada, Montreal… Konferenční tlumočení – především Evropa Komunitní tlumočení, tlumočení do znakového jazyka – USA, Kanada, Evropa, Austrálie

23 Vývoj disciplíny - 6 Roztříštěnost: paralelní vývoj konferenčního, komunitního tlumočení a tlumočení do znakového jazyka, velmi málo interakce Dáno částečně odlišnými primárními zájmy: konferenční tlumočení - didaktika, psychologie, sociologie Komunitní tlumočení – sociologie Tlumočení do znakového jazyka – sociologie, deaf culture

24 K čemu je teorie tlumočení?
- čím se zabývá? Čím by se měla zabývat? K čemu je (pokud je k něčemu?)

25 Co teorie tlumočení studuje

26 Co teorie tlumočení studuje

27 Četba (ISS) kapitola 8: 8.1-8.4 kapitola 1: 1.2-1.5
kapitola soustředit se na obrázky!!! kapitola 3: kapitola 4 články: Pöchhacker, F. (2009) The turns of interpreting studies. In G. Hansen, A. Chesterman a H. Gerzymisch-Arbogast (red.) Efforts and Models in Interpreting and Translation Research, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, str Gile, D. (2006) Interpreting studies as an academic discipline: sociological and scientific aspects. In GU Zhengkun & SHI Zhongyi (eds). West and East: Developments in Translation Studies (in Chinese). Tianjin, China: Baihua Literature and Art Publishing House, str Shlesinger, M.(1995) Stranger in paradigms: what lies ahead for simultaneous interpreting research. Target 7:1, str

28 Pro zájemce Norimberský soudní proces
rozhovor s Jesúsem Baigorrim

29 Děkuji za pozornost  Ráda odpovím na Vaše dotazy….


Stáhnout ppt "prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google