Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEDIACE ČESKÁ ZKUŠENOST III. KONZULTACE. OSNOVA 1. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACE MEDIACE V ČESKÉ REPUBLICE 2. K PROCESU MEDIACE POJETÍ MEDIACE VZTAHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEDIACE ČESKÁ ZKUŠENOST III. KONZULTACE. OSNOVA 1. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACE MEDIACE V ČESKÉ REPUBLICE 2. K PROCESU MEDIACE POJETÍ MEDIACE VZTAHY."— Transkript prezentace:

1 MEDIACE ČESKÁ ZKUŠENOST III. KONZULTACE

2 OSNOVA 1. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACE MEDIACE V ČESKÉ REPUBLICE 2. K PROCESU MEDIACE POJETÍ MEDIACE VZTAHY V MEDIACI PROCES MEDIACE – FÁZE 2

3 ZÁKONNÉ PODMÍNKY ZÁKON Č. 202/2012 Sb., o mediaci UPRAVUJE ČINNOST ZAPSANÝCH MEDIÁTORŮ STANOVÍ PODMÍNKY ČINNOSTI JE MOŽNÉ KONAT MEDIACI I PRO NEZAPSANÉ MEDIÁTORY? 3

4 ZAHÁJENÍ MEDIACE UZAVŘENÍM SMLOUVY - § 4 OBSAH: a) označení stran konfliktu, b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora, c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace, d) výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně, e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou. 4

5 UKONČENÍ MEDIACE A) uzavřením mediační dohody, B) doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám konfliktu, že mediace je ukončena z některého důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo 2, C) okamžikem, kdy je mediátorem doručeno ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat, D) souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o ukončení mediace podepsaným mediátorem, E) uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace, 5

6 UKONČENÍ MEDIACE F) pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo vyškrtnutím mediátora ze seznamu, G) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem jedné ze stran konfliktu, nebo H ) smrtí mediátora nebo jeho prohlášením za mrtvého. 6

7 MEDIAČNÍ DOHODA - § 7 Mediační dohodu uzavírají všechny strany konfliktu. Jejími náležitostmi jsou vedle podpisů stran konfliktu také datum jejího uzavření, doplněné mediátorem, a jeho podpis, kterým se stvrzuje, že mediační dohoda byla uzavřena v rámci mediace. 7

8 OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST MEDIÁTORA FYZICKÁ OSOBA ZAPSANÁ V SEZNAMU VEDENÉM MS ČR DALŠÍ PODMÍNKY VIZ § 14 8

9 ZÁPIS DO SEZNAMU ZPŮSOBILOST K PÚ BEZÚHONNOST VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V MAGISTERSKÉM STUDIU SLOŽENÍ ZKOUŠKY MEDIÁTORA Osoba nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4. 9

10 FÁZE MEDIACE 10

11 POJETÍ MEDIACE 1. METODA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 2. FORMA POMOCI 3. PREVENCE KONFLIKTŮ 4. METODA USMÍŘENÍ 5. METODA UCHOPENÍ 6. PROSTŘEDEK OCHRANY SUBJEKTIVNÍCH PRÁV 11

12 VZTAHY V MEDIACI 1. VZTAHY MEZI ÚČASTNÍKY MEDIACE 2. VZTAHY K MEDIACI A JEJÍMU VÝSLEDKU 12

13 ROLE MEDIÁTORA 1. V ZÁVISLOSTI NA MEDIAČNÍM PROCESU 2. DETERMINANTY PŘÍSTUPU MEDIÁTORA 13

14 Fáze mediace ZAHÁJENÍ MEDIACE ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ POROZUMĚNÍ ZÁJMŮM HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ VYTVÁŘENÍ A SEPSÁNÍ DOHODY ZÁVĚREČNÉ SLOVVO 14

15 ZAHÁJENÍ MEDIACE VYTVOŘENÍ PROSTŘEDÍ VLIV PROSTŘEDÍ OTÁZKA ODMĚNY – ZCELA VYJASNIT VLIV PRVÉHO ROZHOVORU A ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY 15

16 ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ NERUŠENÉ SDĚLENÍ SVÉHO VNÍMÁNÍ KONFLIKTU ODDĚLENĚ SPOLEČNĚ SYSTÉM OTÁZEK MEDIÁTORA NUTNOST ZÍSKÁNÍ DOSTATKU INFORMACÍ O ÚČASTNÍCÍCH I O SKUTKU 16

17 POROZUMĚNÍ ZÁJMŮM VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE PARTNERŮ ODHALOVÁNÍ VLASTNÍCH ZÁJMŮ RŮZNÉ TECHNIKY MEDIÁTORA 17

18 HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ ÚKOL MEDIÁTORA JE PODNĚCOVAT K TVŮRČÍMU HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ SNAHOU JE HLEDAT KOMPROMIS, KTERÝ VYHOVUJE OBĚMA STRANÁM AKTIVNÍ ROLE MEDIÁTORA 18

19 VYTVÁŘENÍ DOHODY DOHODA MÁ BÝT: VYVÁŽENÁ REALISTICKÁ KONKRÉTNÍ DOSAŽITELNÁ ČASOVĚ OMEZENÁ MĚŘITELNÁ 19

20 ASPEKTY PRÁVNÍ DOHODA NENÍ RES IUDICATA EXEKUČNÍ TITUL? DOBROVOLNOST ZÁKLADNÍ ASPEKT DOHODY 20

21 ZÁVĚREČNÉ SLOVO ČTYŘI ZPŮSOBY UKONČENÍ: DOHODA DOHODA O ODKLADU ČI PŘERUŠENÍ DOHODA O NEDOHODĚ DOHODA NENÍ DOSAŽENA 21

22 22 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "MEDIACE ČESKÁ ZKUŠENOST III. KONZULTACE. OSNOVA 1. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACE MEDIACE V ČESKÉ REPUBLICE 2. K PROCESU MEDIACE POJETÍ MEDIACE VZTAHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google