Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pracovní skupiny VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR 21.10.2014 Háj ve Slezsku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pracovní skupiny VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR 21.10.2014 Háj ve Slezsku."— Transkript prezentace:

1 Seminář pracovní skupiny VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR 21.10.2014 Háj ve Slezsku

2 Přeshraniční spolupráce ČR – SR – PL v sociálním podnikání

3 Ashoka 82 krajin Svaz evropských sociálních firem CEFEC V ČR: - Ashoka ČR - P 3 People, Planet, Profit, o.p.s. - TESEA Tematická síť pro sociální ekonomiku - Platforma sociálních firem - Klub sociálních podnikatelů - SINEC …

4 Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují o dosažení sociálních cílů. wikipedia

5 Sociální firma má při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu. wikipedia

6 Sociální podnik: (Dle názoru TRIANON) Subjekt s vysokým stupněm společenské odpovědnosti, Právnická osoba zaměstnávající nad 50-60-70- 90 % (?) osob ohrožených sociální exkluzí, Obsahem její ekonomické aktivity jsou převážně činnosti ve sféře služeb, Výsledky ekonomické aktivity – zisk využívá (např. 60- 80 %) ke zkvalitnění života a práce všech svých zaměstnanců (zvyšování kompetencí, technické vybavení, mobilita, pomůcky, sport, kultura…)

7 !!! Sociální podnik: Daňová a finanční politika k těmto subjektům musí mít na zřeteli zvláštní poslání tohoto subjektu – kompenzovat znevýhodnění z důvodu charakteru skupiny zaměstnanců. Odlišit daňově pozici sociálního podniku od a.s., s.r.o.

8 Kdo jsou osoby znevýhodněné na trhu práce – ohrožené sociální exkluzí: Osoby zdravotně postižené (v produktivním věku ) Osoby dlouhodobě nezaměstnané Absolventi škol Osoby 50 + Osamělé ženy/matky Osoby propuštěné z vězení Osoby odlišující se národností a barvou pleti cca 30% populace

9 Sociální podnik v Polsku: Zákon č. 94 z 26.4.2006 definuje sociální podnik (SP), Zakladatelé 5 fyzických, nebo 2 právnické osoby, Max 50 členy (OZP, vyl. alkoholici, osoby po výkonu trestu, jinak společensky vyloučené osoby) Musí mít dozorčí radu, Valná hromada pod 15 členů.

10 Poslání sociálního podniku v Polsku : Kooperuje s CHD, NNO zaměstnávající OZP, Společenská reintegrace svých členů se ZP zejména v místě bydliště, Pracovní reintegrace členů – zprostředkování práce v místě bydliště, rekvalifikace a uplatnění na trhu práce, Dobrovolná společenská, osvětová a kulturní aktivizace členů.

11 Financování sociálního podniku Polsko: Osvobozen od poplatků, souvisejících s registraci u krajského soudu. ÚP po fungování více jak 24 měsíců. Zkušenosti-poznatky Trianon z Polska: Kultura (divadlo, scénky, tiskárny, už. předměty, kluby samostatnosti) Prádelny Ubytovací a obslužní služby, Reklamy,

12 Sociální podnik (SP)Slovensko: Zákon č. 5 z roku 2004 o službách zaměstnanosti, Novela zákona od 1.5.2013. Založit může – právnická/fyzická osoba, která: Má schválené postavení SP Ústredím práce, je evidována v registru, založena na dobu neurčitou, Zaměstnává min. 30 % zaměstnanců, kteří byli před přijetím znevýhodněnými uchazeči o práci, Poskytuje pomoc zaměstnancům kteří byli před přijetím znevýhodněnými uchazeči při uplatnění na otevřeném trhu, Min. 30 % fin. prostředků plynoucích z příjmu každoročně využije na tvorbu nových pracovních míst, nebo na zlepšení pracovních podmínek,

13 Novela zákona od 1.5.2013 Slovensko: Pokud zaměstnavatel (SP) přijme zaměstnance, který byl před přijetím znevýhodněný uchazeč o práci na plný úvazek je podpořen: Během 12 měsíců max. do výše 50 % z celkové ceny práce vypočítané z průměrné mzdy zaměstnance SR, Po uplynutí 12 měsíců v případě neumístění na otevřeném trhu práce max. 40 % celkové ceny práce vypočítané z průměrné mzdy zaměstnance SR na dalších 12 měsíců.

14 Zkušenosti-poznatky Trianon ze Slovenska: Pohostinství – ubytovací služby (kavárny, penziony) Zemědělství Masáže, kosmetika, kadeřnictví, Dispečink.

15

16

17 OS TRIANON nabízí municipalitám podnikatelským subjektům institucím :

18 -Informační servis pro zavádění systému společenské odpovědnosti (CSR) managementu firem a municipalit v příhraničním regionu ČR-SR-PR, - Studie „Model optimalizace náhradního plnění“ firem a institucí, - Integrační programy zaměřené na cílové skupiny studentů - praxi, seniorů - SIEK a OZP – inkluzi, -Zprostředkovaně firmám zabezpečíme poskytnutí praxe studentům, -Monitoring přístupnosti prostředí dle standardů EU, -Podíl na koncipování společných projektů nebo studií pro rozvoj partnerské spolupráce příhraniční oblastí ČR-PR-SR a možnost participace subjektů ( měst, obcí, vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů) V regionu Ostrava – Žilina – Katowice – Opole, - Vzájemnou medializaci a propagaci výsledků spolupráce.

19 Základní podmínky pro sociální podnikání: (podle OS Trianon) -Jasné a stabilní legislativní ukotvení, -Odborně zdatný tým manažerů (krizových) schopných komplexně řídit sociální podnik, -Oddané - loajální a flexibilní pracovníky ochotné zvyšovat své kompetence, -Jasnou vizi rozvoje, -Technické vybavení, zázemí a služby, -Stabilní program zakázek, -Spolehlivé partnery,

20 Role obce v sociálním podnikání - obec vyloučena ze SO:  - Spor – konflikt obce se skupinou občanů - protesty – petice,  - Nerealizuje náhradní plnění,  - Zjištěné korupční jednání v obci !  - Pokles počtu obyvatel ? Úbytek zemědělské půdy !  - Nemá, nebo neplní plán dlouhodobého rozvoje,  - Toleruje hazard !  - Má vyšší než …. % nezaměstnanost ?  - Neiniciuje potřebná opatření vůči vládě/parlamentu pro zlepšení  kvality života občanů,  - Nezabývá se přístupnosti prostředí pro všechny,  - Nezavádí a nepodporuje nové šetrné technologie,  - Neřeší účinně situaci OOSPO,  - Neprovádí nezávislý monitoring zájmů a potřeb občanů,  - Neaplikuje participativní rozpočet !  - Nižší než..…% účast ve volbách.  ….

21 Děkuji za pozornost Viliam Šuňal predseda@ostrianon.cz Tel: +420 775 054 233 www.ostrianon.cz


Stáhnout ppt "Seminář pracovní skupiny VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR 21.10.2014 Háj ve Slezsku."

Podobné prezentace


Reklamy Google