Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ REPUBLIKA OCHRANA PŘÍRODY KOLIK JE NYNÍ V ČR NÁRODNÍCH PARKŮ A KOLIK CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ? 1 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ REPUBLIKA OCHRANA PŘÍRODY KOLIK JE NYNÍ V ČR NÁRODNÍCH PARKŮ A KOLIK CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ? 1 2."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ REPUBLIKA OCHRANA PŘÍRODY KOLIK JE NYNÍ V ČR NÁRODNÍCH PARKŮ A KOLIK CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ? 1 2

2 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR Definuje zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny. V zákoně se používá pojem zvláště chráněná území. Zvláštní územní ochranou se rozumí přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Nadnárodně chráněná území: Soustava chráněných území Natura 2000 – vytváří členské státy EU. směrnice 79/409/EHS O ochraně volně žijících ptáků, směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice byly směrnice začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 2 typy území – Ptačí oblast – Evropsky významná lokalita.

3 VÝVOJ OCHRANY PŘÍRODY U NÁS 1.písemný dokument ve formě zákona – Maiestas Carolina (1355) – Karel IV. zavádí hájení zvěře a ochranu lesa 1.rezervace na našem území – 1838 – Žofínský prales v Novohradských horách, (1858 Boubínský prales na Šumavě) 1. velkoplošné chráněné území – 1948 TANAP (1963 KRNAP) 1. česká CHKO – 1955 – Český ráj 1. biosférické rezervace UNESCO – 1977 – BR Křivoklátsko a BR Třeboňsko

4 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ KATEGORIE OCHRANY PŘÍRODY : VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ : národní parky (NP)národní parky chráněné krajinné oblasti (CHKO)chráněné krajinné oblasti MALOOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ : národní přírodní rezervace (NPR)národní přírodní rezervace přírodní rezervace (PR)přírodní rezervace národní přírodní památky (NPP)národní přírodní památky přírodní památky (PP)přírodní památky

5 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR (k 18. 10. 2013) VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ celkem NPCHKO celkem NPRNPPPRPP celkem Počet 42529110113809 134723792408 Rozloha (tis.ha) 119,51086,71206,228,14,541,026,6100,31306,5 Podíl na rozloze ČR (%) 1,5113,7715,280,350,050,520,331,2516,53 AOPK ČR

6 NÁRODNÍ PARKY 4 NP – 1,51% – 1195 km 2 Datum vyhlášení Rozloha (ha) Nej… KRKONOŠSKÝ NP www.krnap.cz 17.5.196336 300 Nejstarší NP NP ŠUMAVA www.npsumava.cz 10.5.199169 000 Největší NP NP PODYJÍ www.nppodyji.cz 10.7.19916 300 Nejmenší NP NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO www.npcs.cz 1.1.20007 900 Nejmladší NP

7 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY (73) ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ (76) JIZERSKÉ HORY (67) LUŽICKÉ HORY (76) SLAVKOVSKÝ LES (74) BÍLÉ KARPATY (80) ČESKÝ KRAS (72) KOKOŘÍNSKO (76) MORAVSKÝ KRAS (56) ŠUMAVA (63) BLANÍK (81) ČESKÝ LES (05) KŘIVOKLÁTSKO (78) ORLICKÉ HORY (69) TŘEBOŇSKO (79) BLANSKÝ LES (89) ČESKÝ RÁJ (55) LABSKÉ PÍSKOVCE (72) PÁLAVA (76) ŽĎÁRSKÉ VRCHY (70) BROUMOVSKO (91) JESENÍKY (69) LITOVELSKÉ POMORAVÍ (90) POODŘÍ (91) ŽELEZNÉ HORY (91) Která CHKO byla vyhlášena jako první? Která CHKO byla vyhlášena jako poslední? Ve kterém roce bylo vyhlášeno nejvíce CHKO a kolik?

8 VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2 – NP a CHKO (Odhadněte 5 plošně největších a 5 plošně nejmenších CHKO).

9 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI 5 NEJVĚTŠÍCH CHKO5 NEJMENŠÍCH CHKO BESKYDY116 000 haBLANÍK4 000 ha ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 107 000 haPÁLAVA7 000 ha ŠUMAVA94 480 haPOODŘÍ8 150 ha JESENÍKY74 000 haMORAVSKÝ KRAS9 200 ha BÍLÉ KARPATY71 500 haLITOVELSKÉ POMORAVÍ 9 600 ha

10 OCHRANA ÚZEMÍ S MEZINÁRODNÍM STATUTEM BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCO :BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCO Vyhlašovány Organizací OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) v rámci programu Člověk a biosféra (MaB – Man and Biosphere)UNESCOMaB Cílem programu bylo a je podpořit rozumné a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodou.

11 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCO Mapa světa podle počtu biosférických rezervací : 3 KTERÉ STÁTY SVĚTA MAJÍ VÍCE NEŽ 35 BIOSFÉRICKÝCH REZERVACÍ?

12 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE v ČR názevrok vyhlášení 1.Křivoklátsko1977 2.Třeboňsko1977 3.(Pálava), Dolní Morava*(1986), 2003* 4.Šumava1990 5.Krkonoše1992 6.Bílé Karpaty1996 * V roce 2003 došlo k rozšíření BR Pálava o Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Území dostalo název BR Dolní Morava.

13 ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA – zdroje 1 http://cs.wikipedia.org/ Obr.1 - [cit. 2013-10-13]. Licence: Public domain, Autor: Alkari http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg Obr.2 - [cit. 2013-10-13].. Licence: Public domain, Autor: Kozuch http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CHKO%2BNP_Czech_map.png Obr.3 - [cit. 2013-10-13].. Licence: Public domain, Autor: Mehmet Karatayhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biosphere_Reserves.svg

14 ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKA – zdroje 2 Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/ ČR. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CR Ochrana přírody v ČR. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_v_%C4%8Cesku Biosférická rezervace. http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9rick%C3%A1_rezervace Natura 2000. http://cs.wikipedia.org/wiki/Natura_2000 Seznam CHKO v ČR. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BDch_krajinn%C3%BDch_oblast%C3%AD_v_%C4%8Cesku#Seznam Světové dědictví. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD https://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl – Google mapyhttps://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl http://www.ochranaprirody.cz/ - Agentura ochrany přírody a krajiny ČRhttp://www.ochranaprirody.cz/ http://drusop.nature.cz/ - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Ústřední seznam ochrany přírodyhttp://drusop.nature.cz/ http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802 – Natura 2000 ČRhttp://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802 http://www.mzp.cz/ - Ministerstvo životního prostředíhttp://www.mzp.cz/ http://www.narodniparky.kvalitne.cz/ - národní parky ČRhttp://www.narodniparky.kvalitne.cz/ http://www.dolnimorava.org/ - biosferické rezervace ČRhttp://www.dolnimorava.org/ Klímová, Eva a kol.. Přírody (Rekordy České republiky). Bratislava: Mapa Slovakia Bratislava 2001. 1. vydání, ISBN 80-8067-025-0 Holeček, Milan a kol. Zeměpis České republiky. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2003. 1. vydání, ISBN 80-86034-53-4 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Kašparovský. Karel. Zeměpis II. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253-0585-0 Školní atlas České republiky. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2001. 1. vydání, ISBN 80-7011-657-9 Ochrana přírody na Zemi. Dnešní svět-časopis pro moderní výuku. Praha : Vydává TERRA-KLUB, o. p.s. č.6, ročník 2006/2007. ISSN 1801-4119 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.


Stáhnout ppt "ČESKÁ REPUBLIKA OCHRANA PŘÍRODY KOLIK JE NYNÍ V ČR NÁRODNÍCH PARKŮ A KOLIK CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ? 1 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google