Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informa č ní systémy pro rozhodování Rozhodnutí o chirurgickém zákroku při kolice u koní podle příznaků Petr Ondrejka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informa č ní systémy pro rozhodování Rozhodnutí o chirurgickém zákroku při kolice u koní podle příznaků Petr Ondrejka."— Transkript prezentace:

1 Informa č ní systémy pro rozhodování Rozhodnutí o chirurgickém zákroku při kolice u koní podle příznaků Petr Ondrejka

2 Úprava vstupních dat Jako výstupní atribut byl zvolen surgery [yes, no]. vyjad ř uje rozhodnutí o operaci Znaky „?“ nahrazeny prázdnými ř et ě zci „“. Pomocí uzlu Feature selection vybrány pouze atributy s d ů ležitostí v ě tší než 0,95.

3 Analýza dat

4 SVM

5 Naivní Bayesův klasifikátor

6 C & R Tree

7 Quest

8 C5.0 Tree

9 C5.0 generovaná pravidla Pravidla pro rozhodnutí operovat (surgery = yes): if outcome = lived and surgical_lesion = yes then yes if outcome = died and surgical_lesion = yes then yes if pulse <= 48 and abdominal_distension = none then yes Pravidla pro rozhodnutí neoperovat (surgery = no): if abdominal_distension = slight and surgical_lesion = no then no if pulse > 48 and surgical_lesion = no then no if outcome = euthanized then no

10 Decision list

11 Závěr Nejd ů ležit ě jší atribut z hlediska závislosti výstupního atributu surgery je jednozna č n ě surgical_lesion. Není to ale jeden z p ř íznak ů. Ur č uje ze zp ě tného pohledu p ř i pitv ě č i p ř i operaci, zda byla operace skute č n ě nutná. V podstat ě vyjad ř uje úsp ě šnost rozhodnutí operovat. Další d ů ležitý atribut je abdominal_distension (roztažení dutiny b ř išní). Podle SVM, Bayese i strom ů je to druhý nejd ů ležit ě jší atribut.


Stáhnout ppt "Informa č ní systémy pro rozhodování Rozhodnutí o chirurgickém zákroku při kolice u koní podle příznaků Petr Ondrejka."

Podobné prezentace


Reklamy Google