Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 7. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 7. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 7. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Hladiny Použití hladin Nastavení hladin Operace s hladinami Vizualizace

3 Použití hladin n n Hladiny představují způsob jak vytvořit skupinu určitých položek modelu se kterými lze společně provádět nějaké operace n n Operace s hladinami u Ovládání viditelnosti u Výběr objektů u Potlačení objektů n n Počet hladin není omezen n n Informace o hladinách jsou uloženy s každým objektem modelu

4 Zobrazení a ovladaní hladin n n Hladiny můžeme zobrazit v okně navigátora volbou Show >Layer Tree Show >Layer Tree n n Operace s hladinami lze provádět u Tlačítky v nástrojové liště Layer Tree F Show — zobrazí strom modelu nebo položky v různých vrstvách, včetně zahnízděných a pod-modelových vrstev uvnitř vaší sestavy. F Edit — vytvoří novou vrstvu, nastaví pravidla nebo edituje vlastnosti pomocí dialogu Layer Properties. Navíc, můžete rozmnožit, smazat, odstranit, vystřihnout, kopírovat a vložit položky nebo vrstvy. F Settings — přidá nelokální položky do vrstev, které jsou definovány nebo pod-modelových vrstev. u Pravé tlačítko na myši

5 Typy vrstev n n Simple layers— položky jsou do vrstvy přidávány ručně. n n Default layers— vytvořena pomocí konfiguračního parametru def_layer. n n Rules Layers— vrstvy definované primárně pomocí pravidel. n n Nested Layer— vrstvy, které primárně obsahují další vrstvy. n n Same Name Layer— drží stejné jméno vrstev všech komponent v sestavě

6 Stav zobrazení hladin n n Show (implicitní) – hladina určená pro zobrazení. n n Blank – zneviditelněná hladina. u Platí pouze pro: Pomocné prvky,osy prvků,kosmetické prvky,složené plochy n n Isolate – zobrazí vybrané hladiny a všechny neizolované chápe jako zneviditelněné Hidden (pouze v režimu Assembly) – zneviditelní komponenty ve skrytých (hidden ) hladinách v souladu s nastavením zobrazení neviditelných čar. Pravidla jsou následující: Nastavení zobrazení čarZobrazení komponent skryté hladiny WireframeZobrazena Hidden Line Skryté čáry No Hidden LineZneviditelněna ShadingZobrazna

7 Vytváření hladin n n Přednastavení v šabloně modelu n n Použití standardních souborů hladin  Soubor  Soubor layersetup.pro Postup hledání souboru 1. Current 2. Home 3. Pro/ENGINEER 4. loadpoint/text n n Ručně ve stromu hladin  Volba v položce Edit nebo pravé tlačítko ve stromu hladin  Volba New Layer… v položce Edit nebo pravé tlačítko ve stromu hladin

8 Vytváření hladin n n Automaticky pomocí konfiguračního souboru u Systém potom automaticky ukládá určité typy vytvářených položek do specifikovaných vrstev pomocí parametru konfiguračního souboru def_layer, jejíž formát je: def_layer F jméno_hladiny je námi zvolené jméno hladiny F typ_položky určuje systémem definovaný typ položky (volby konfig.souboru) u Pro model je možné vytvořit až 32 předvolených hladin, do kterých se určité položky ukládají automaticky. nastavíme na create_numbered_layers nastavíme na yes

9 Vnořené hladiny n n Hladiny mohou obsahovat jiné hladiny, kterým říkáme vrstvy nižší úrovně. Výběr vrstvy potom automaticky zahrnuje výběr všech jejích podhladin n n Vnořené hladiny mohou být součástí více různých hladin n n Vnořenou hladinu lze vytvořit pomocí Layer Properties, menu Edit příp. pomocí pravého tlačitka myši n n Viditelnost vnořených hladin je řízena hladinami vyšší úrovně

10 Zobrazovaní prvků v hladinách n n Příkazy pod Show v stromu hladin pro zobrazení a výběr položek: n n Display in Tree—zobrazí následující ve stromu Hladin: u Blanked, isolated, a hidden vrstvy u Layer podmodely u Modelové vrstvy v aktivním modelu u Selected, marked a unfiltered vrstvy n n Layer Items—pro zobrazení všech hladin vč. prvků modelu n n Items on Nested Layers—pro zobrazení prvků vnořených vrstev ve stromu hladin. n n Highlight Items on Screen—když je vybráno, prvky ve stromu se zvýrazní zeleně v grafickém okně. n n Find—vyhledá hladiny obsahující specifické prvky.

11 Editace hladin n n Ovládání viditelnosti hladin n n Vytváření a mazání hladin n n Přejmenování hladin u Jména hladin, alfanumerické znaky max. 31 znaků, u Řazení numerické a poté abecedně. n n Editace vlastností hladin n n Vkládání a přesouvaní prvků v hladinách u Lze vkládat i více položek najednou do více hladin n n Označení hladin

12 Vlastnosti hladin n n ID hladiny n n Přidávání a odebírání prvků u Prvky mohou být umístěny ve více hladinách n n Přidávání prvků do hladin pomocí pravidel n n Vkládání poznámek n n Informace o hladině (rovněž pravé tlačítko myši)

13 Vizualizace modelů práce s View Managerem n n Vizuální řez modelem (View >Display settings >Visibilities) n n Definice a volba pohledů,orientace pohledů n n Nastaveni a zobrazení reprezentace modelu


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 7. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google