Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 1. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 1. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 1. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Seznámení se základními prostředky nastavení systému  Co je Pro/Engineer  Konfigurační soubory  Model Tree  Prostředí Pro/E  Parametry  Šablony

3 Pro/Engineer n n 3-D objemový modelář u Prostorové těleso u Uzavřený objem - hmotnostní charakteristiky n n Prvky základem modelování u Celá geometrie návrhu je složena z prvků (vlastnosti prvků) n n Parametrický návrh u Geometrie modelu je řízena kótami n n Systém modulů u Základní, rozšiřující, plovoucí n n Asociativita u Provázanost všech objektů projektu u Změna se projeví v celém návrhu u Řada speciálních modulů umožňuje paralelní navrhování

4 Nejdůležitější soubory systému Model, sestava, výkres, skica *.prt,*.asm,*.drw (*.dwg ), *.sec Univerzálni soubory *.igs, *.dxf, *.neu, *.stp, Rastrové obrázky *.tif, *.jpg Rapid prototyping *.stl MKP sítě *.ans, *.nas,… Ostatní*.m_p,*.txt,*.inf,*.frm,*.vrl,*.dtl,*.ibl,*.tbl…

5 Konfigurační soubory n n config.pro u základní konfigurační soubor config.sup, u postupné načítání jednotlivých nastavení F …\text (c:\Program files\Wildfire\text) F domovský adresář F Pracovní adresář n n config.win u nastavení pracovního prostředí n n tree.cfg u zobrazení stromu modelu F co se bude zobrazovat F parametry zobrazeni n n menu_def.pro u uživatelské položky menu n n *.dtl u nastavení výkresů

6 config.pro n n textový soubor u možnosti modifikace F V OS, např. poznámkový blok F Přímo z Pro/E (menu tools, obtions) n n umožní nastavení všech základních parametrů u prostředí Pro/E u import,export u nastavení týkající se skicáře, modelů,výkresů u ……. n n aktualizace nastavení u ihned po modifikaci u po novém spuštění u uživatelské

7 Některé parametry config.pro n n cesty k souborům u search_path u start_model_dir u template_solidpart,….. n n nastavení prostředí u bell u display u model_tree_start u system_colors_file (syscol.scl) u tol_mode n n systém u trail_dir u graphics

8 tree.cfg n n které prvky se mají zobrazit ( Model Tree Items ) u Features u Notes u Suppressed Objects u Incomplete Objects u …… n n co se má zobrazit ( Model Tree Columns ) u Feat # u Feat ID u …..

9 Prostředí Pro/E n n Tools  Environment u Nastaveni prostředí v průběhu práce n Config.win) n Tools  Customize_Screen ( Config.win) u Nástrojové panely u Příkazy u Nastavení obrazovky u Nastavení prohlížeče u Nastavení parametrů pracovní plochy n n View  Display_Settings u Model display - zobraqzení modelů na obrazovce u Datum display - zobrazení pomocných prvků na obrazovce u Performance - řízení kvality dynamického zobrazování u Visibilities - zobrazování řezů dynamickou rovinou u Systém Colors - nastavení systémových barev

10 Makra,menu_def.pro n n Definice klávesových maker u Zápis do konfiguračního souboru config.pro, u Nahrávaní makra v prostředí Pro/E n n Pravidla pro tvorbu klávesových maker u Mapkey norma #DONE;#COMPONENT;#ASSEMBLE;C:\ProE\csn n n Uživatelské menu, soubor menu_def.pro u Usnadní vyhledání hluboko vnořených položek u Umístění maker do menu n n Pravidla pro tvorbuuživatelských menu u @setbutton ASSEMBLY Norma \ "%norma;" "Prohledávání adresáře norem. Možné pouze v sestavě !"

11 Parametry Pro/E n n Systémové u mp_mass(cesta) u mp_volume(cesta) u mp_surf_area(cesta) u mp_cg_x(cesta_souř_sys,cesta) u mp_cg_y(cesta_souř_sys,cesta) u mp_cg_z(cesta_souř_sys,cesta) n n Uživatelské u Informace které je třeba uložit spolu s modelem,sestavou, apod. u Typy uživatelských parametrů F Integer F RealNumber F String F logické

12 Šablony Pro/E n n Definují startovací podmínky pro soubory Pro/E u Standardní modely které obsahují pouze předdefinované prvky, vrstvy, parametry, jména pohledů a ostatní atributy (jednotky, relace …apod.)  konfigurační volby : start_model_dir, template_solidpart….

13 Trail, train soubory n n Trail.txt.1 u Mapuje činnost během sezení u Umožní přehrání celé činnosti n n Train.txa u Modifikace trail souborů u Příkazy pro řízené přehrávaní souborů u Vkládání výukových poznámek


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 1. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google