Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha 20.5.2003 Možné přístupy k analýze hospodaření bývalých okresních nemocnic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha 20.5.2003 Možné přístupy k analýze hospodaření bývalých okresních nemocnic."— Transkript prezentace:

1 „Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha 20.5.2003 Možné přístupy k analýze hospodaření bývalých okresních nemocnic Petr Háva a spol. Institut zdravotní politiky a ekonomiky

2 Cíl sdělení Základní přístupy k analýze makroúroveň (agregované údaje, vztah k HDP) mikroúroveň (úroveň jednotlivých organizací) Analýza příčin „problémů“ a stavu hospodaření bývalých okresních nemocnic Diskuse možností dalšího vývoje hospodaření Diskuse společenských důsledků dalšího organizačně právního uspořádání nemocniční péče

3 Meziroční indexy vývoje celkových výdajů na zdravotnictví, výnosů nemocnic a HDP

4 Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví v letech 1995-97 * Nákladová rentabilita – poměr hospodářského výsledku a nákladů

5 Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví v letech 1998-2000

6 Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví v letech 2001-2002

7 Vývoj hospodářského výsledku nemocnic podle zřizovatele v letech 1996-2002

8 Vývoj HV, závazků, pohledávek po lhůtě splatnosti u okresních nemocnic v letech 1996-2002

9 Vývoj hospodářského výsledku nemocnic v resortu zdravotnictví

10 Vývoj struktury nákladů nemocnic resortu zdravotnictví v letech 1995-2002

11 Analýza na mikroúrovni Data ze souboru 126 nemocnic 22 přímo zřizovaných MZ 72 zřizovaných okresními úřady 17 obecních a městských 15 soukromých a církevních Rozložení záporného hospodářského výsledku mezi jednotlivými nemocnicemi (výsledky hospodaření jednotlivých nemocnic) Produkční funkce nemocnic a zobrazení jejích finančních parametrů v účetnictví (finanční účetnictví, manažerské účetnictví) Analýza vývoje nákladů v letech 1998-2002 Determinanty hospodářského výsledku na úrovni jednotlivých nemocnic (systém, zřizovatel, ředitel)

12

13

14 Role vybraných aktérů ve vztahu k produkční funkci nemocnic

15 Příklad: Analýza vývoje nákladů nemocnice č. 20 (- → +)

16 Příklad: Analýza vývoje majetku nemocnice č. 20 (- → +)

17 Příklad: Analýza vývoje vybraných vstupních a výstupních ukazatelů nemocnice č. 20 (- → +)

18 Ukázky srovnání efektivity hospodaření několika nemocnic

19

20

21

22 Závěry: Příčiny negativního hospodářského výsledku spočívají v převažující míře v rozhodovacích procesech na úrovni řízení nemocnice Významným faktorem je ovšem i vývoj pohledávek ve vztahu k plátcům služeb Systémové nastavení a rozhodování na úrovni organizace umožňují hospodařit s kladným výsledkem (event. se ziskem) Rozdíl v cílech soukromého a veřejného sektoru (zisk vs. společenský užitek), krátkodobé a dlouhodobé hledisko, otázka výsledků péče a jejích nákladů

23 Závěry: Probíhající hra v oblasti nemocniční péče má širší kontext a účastní se jí více spoluhráčů (dodavatelé služeb a technologií, plátci služeb, tvůrci úhradového mechanismu - DRG, akreditace, „kvalita“, provozovatelé nemocnic, politická reprezentace) Je probíhající vývoj nemocniční péče směrem do obchodního režimu ve veřejném zájmu? Dokáže se občanská společnost bránit nebo veřejnost vůbec nevnímá co se vlastně děje? Stanou se z nemocnic a.s. pro veřejnost černé skříňky? Kdo bude kontrolovat parametry jejich produkce? (akreditace vs. standardizace, veřejné služby vs. soukromé služby, veřejná kontrola a její právní rámec, anulace veřejné kontroly služeb poskytovaných za veřejné prostředky)


Stáhnout ppt "„Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha 20.5.2003 Možné přístupy k analýze hospodaření bývalých okresních nemocnic."

Podobné prezentace


Reklamy Google