Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ STRUKTURA, STRATIFIKACE A MOBILITA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ STRUKTURA, STRATIFIKACE A MOBILITA"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ STRUKTURA, STRATIFIKACE A MOBILITA

2 Sociální struktura Systém sociálních vztahů Prvek sociální statiky
Uspořádání relativně stálých sociálních prvků sociálního systému, které charakterizují povahu celého systému, příp. vytvářejí podmínky pro kontrolu sociální změny. (Velký sociologický slovník II, s.1239) Systém sociálních vztahů Prvek sociální statiky

3 Koncept sociální struktury
Jeden ze způsobů, kterým společnost ovlivňuje chování svých členů Prvek komparativní analýzy historicky a kulturně podobných společností Indikátor povahy sociální změny

4 Status Souhrnné vyjádření sociální pozice člověka v určité společnosti / skupiny (Velký sociologický slovník II, s.1226) Výsledné možnosti a práva subjektu Složky: vzdělání, příjem, podíl na moci Připsaný X Získaný Objektivní X Subjektivní

5 Sociální diferenciace
Proces zvyšování složitosti a heterogenity společnosti Výsledek; společenská dělba práce a jednotlivé segmenty společnosti v určitém období – sociální stratifikace (Velký sociologický slovník I, s.207-8)

6 Hlavní společenské diferenciace
Demografická Etnická, národnostní Profesní Socioekonomická Sociokulturní Struktura moci, vlivu, autority Prostorová

7 Sociální stratifikace
Určitý typ sociální struktury Výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení různého typu (kasty, stavy, vrstvy, třídy) Hierarchické uspořádaní lidí podle materiálních zdrojů, moci a prestiže (Velký sociologický slovník II, s.1236)

8 Sociální mobilita Možnost jednotlivců / skupin měnit svůj sociální status uvnitř daného sociálního systému (Velký sociologický slovník I, s.638) Horizontální – vertikální Intergenerační – intragenerační Společnosti uzavřené - otevřené

9 SOCIÁLNÍ ROLE KKI/SOCTK

10 ROLE Očekávaný způsob chování vázaný na určitý sociální status
(VSS II, s. 943) Připsané Vnucené Získané

11 Kritika teorie rolí R jako jediný možný způsob jednání v dané situaci
Propagace konformity Fatalismus

12 POJMY Ideální role X aktuální očekávání sociálního okolí
Odstup od role Sociální kontrola plnění rolí Sociální konformita Role jako maska, kostým (?) Komplementární role

13 JEDINEC A ROLE A) Konvergentní X B) divergentní
Aa) identifikace – modifikace Bb) asimilace – neasimilace pokus o vrůstání vnější adaptace vnitřní protest vnější protest

14 STRUKTURA ROLE Oficiální podoba, předepsaná role
Subjektivní výklad požadavků role Skutečné chování (Pocity) „Role set“ – několik pozic a rolí současně

15 ROLOVÉ KONFLIKTY Interpersonální Intrapersonální Konflikt mezi rolemi

16 SOCIÁLNÍ HODNOTY, NORMY KONFORMITA, DEVIACE

17 Hodnoty To, co je žádoucí
Tendence upřednostňovat určité stavy věcí před jinými Materiální či nemateriální objekty, k nimž jednotlivci či skupiny zaujímají hodnotící postoj

18 Hodnoty Žádoucí Nežádoucí Chtěné mají „znaménko“ mají určitý status
vytvářejí specifická seskupení

19 Hodnotové orientace zacílení hodnot
Komplexní, učleněné, řazené principy, vyplývající ze vzáj. působení 3 složek hodnocení: poznávací, citové, direktivní Hodnoty: postoje Hodnoty: specifický subjekt-objektový vztah

20 Hodnoty - charakteristiky
Hodnocení závisí na subjektu Zobecňování hodnot – kritéria Hodnoty: zákl. složky kultury – sociální hodnoty – sociální normy Vliv kultury / výchovy Sociální hodnoty: sdílené H jako socio-kulturní prvek systému

21 Normy Statisticky normální
Sociokulturní regulativ, vliv na lidské chování Závazné pravidlo, jež mají lidé ve svém chování dodržovat Očekávaný způsob chování v dané situaci

22 Normy Zákl. funkce: sociální soudržnost (integrita) a dosahování konformity Jsou vždy konkrétní (X hodnoty) Ne tak stabilní (X hodnoty)

23 Normy Mechanismus respektování:
Interiorizace (přijmutí za své), integrace Adaptace (jen vnější úroveň) Systém sankcí (pozitivní, negativní; formální, neformální) Vědomí sociálního pouta

24 Konformita Způsob jednání usilujícího kult. Předepsaným způsobem o dosažení kult. legitimních cílů Předpoklad existence soc. řádu Přílišná konformita: problém

25 Deviace Nekonformní jednání Porušení/Odchylka od normy
Primární D: porušení pravidla na základě původního podnětu Sekundární D: reakce individua na etiketizaci

26 Teorie deviace Biologické Psychologické Sociologické
Genetická výbava, tvar lebky Psychologické Psychopaté; morálka Sociologické Rozhodovací právo mají instituce, skupiny

27 Anomie Dezorientace, nejistota (Durkheim)
Napětí mezi normami a soc. realitou Konformisté (Merton) Inovátoři Ritualisté Odpadlíci Rebelové


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ STRUKTURA, STRATIFIKACE A MOBILITA"

Podobné prezentace


Reklamy Google