Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Anna Vitásková

2 základy vyhledávání booleovské operátory – logické operátory
logický součin logický součet logická negace

3 základy vyhledávání logický součin- operátor AND – univerzita AND Plzeň „a zároveň“ – zúžení dotazu, logický součin, průnik množin Plzeň univ.

4 základy vyhledávání logický součet
operátor OR – vysoká škola OR univerzita „nebo“ – rozšíření dotazu, logický součet, sjednocení množin univ

5 základy vyhledávání logická negace – operátor NOT – univerzita NOT Plzeň „ne, bez“ – výsledek se zužuje, odstranění nežádoucích dokumentů, logická negace, záleží na pořadí slov mohou se kombinovat i s dalšími možnými operátory (ekvivalence, větší, menší, blízkost slov, apod.) univ. Plzeň

6 základy vyhledávání v jednotlivých databázích se liší
distanční operátory (proximitní operátory) hledaná slova se vyskytují nedaleko od sebe nebo v těsném sousedství near – blízký - uživatel sám určí vzdálenost mezi slovy, někdy je nastaveno standardně (př. NEAR 5) adjacent (ADJ) – sousední - slova vedle sebe nezávisle na pořadí – výhoda při hledání jmen followed by - slova lze vyhledat jako frázi within 3 pre/1 v jednotlivých databázích se liší

7 základy vyhledávání krácení podle slovních kořenů jsou nalezeny záznamy, které obsahují zadaný kořen slova: „*“ - pro více znaků – knihovn* : (vyhledá se) knihovny, knihovnictví, knihovník…atd. „?“ – pro jeden znak, dá se použít i uprostřed slova – ato?: (vyhledá se): atom, atol; filo?ofie: vyhledá jak filozofie tak i filosofie v různých databázích se může lišit – př. v JIB má „?“ funkci „*“ – rozšíří o více znaků

8 rešeršní strategie ----------------------------------------------
základní strategie strategie stavebních kamenů strategie rostoucí perly strategie osekávání strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu

9 strategie stavebních kamenů
strategie stavebních kamenů – rozdělení dotazu na několik dílčích a kombinace jejich výsledků příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: autorský zákon kopírování elektronické dokumenty, e-dokumenty, elektronické knihy, e-knihy,elektronické časopisy, e-časopisy dotazy: „elektronické dokumenty“ OR „elektronické knihy“ OR „elektronické časopisy“ „e-dokumenty“ OR „e-knihy“ OR „e-časopisy“ kopírování „autorský zákon“ konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

10 strategie rostoucí perly
strategie rostoucí perly – vyhledání záznamů k nejužšímu pojmu a postupné rozšiřování příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: autorský zákon kopírování elektronické dokumenty, e-dokumenty, elektronické knihy, e-knihy,elektronické časopisy, e-časopisy dotaz: autorský zákon AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud málo dokumentů – rozšíření tématu: autorský zákon AND kopírování AND („elektronické dokumenty“ OR e-dokumenty OR „elektronické knihy“ OR e-knihy OR “elektronické časopisy“ OR e-časopisy)

11 strategie osekávání strategie osekávání – postupné zmenšování počtu záznamů (omezování vyhledávání) - zužování dotazu, zpřesňování klíčových slov za účelem snížení konečného počtu dokumentů příklad:  aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování dotaz aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů: (aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty) NOT knihy

12 priorita nejužší fasety
strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety – nejdříve použijeme pojem na nižší úrovni, případně rozšiřujeme pomocí nadřazeného pojmu příklad: vliv dialogové technologie na akvizici nejdříve: akvizice AND dialogové technologie pokud nedostaneme uspokojivý počet dokumentů: akvizice AND automatizace

13 priorita nejnižšího počtu odkazů
strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu (četnost výskytu termínu v databázi) příklad: faktografické informační systémy o životním prostředí hledáme-li v databázi informatických oborů – nejdříve termín životní prostředí bude pravděpodobně méně četný než termín faktografické informační systémy

14 rešeršní požadavek v SJ
vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů bereme v úvahu konkrétní vyjadřovací prostředky zvoleného informačního zdroje (databáze apod.) nezbytné použití různých pomůcek typu: nápověda zvoleného informačního zdroje klasifikační schémata knihovnicko-bibliografických třídění tezaury rejstříky apod.

15 formulace rešeršního dotazu
spojení selekčních údajů pomocí operátorů - rešeršní logika využití pokročilých metod při práci s bázemi dat i při vyhledávání v prostředí internetu usnadňuje rešeršérovi formulaci rešeršního dotazu, šetří čas ( peníze) a především zpřesňuje výsledky hledání rozšířené hledání - klíčová slova se spojují do vzájemného vztahu operátory a využívají se další možnosti v závislosti na nabídce konkrétního dotazovacího jazyka či rozhraní vyhledávacího programu


Stáhnout ppt "REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google