Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková. Metodika zpracování jednorázových rešerší  Příprava  Informační průzkum  Zpracování výsledků informačního průzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková. Metodika zpracování jednorázových rešerší  Příprava  Informační průzkum  Zpracování výsledků informačního průzkumu."— Transkript prezentace:

1 Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková

2 Metodika zpracování jednorázových rešerší  Příprava  Informační průzkum  Zpracování výsledků informačního průzkumu

3 Příprava stanovení účelu soupisu (např. rešerše pro disertační práci) a okruhu uživatelů (např. studenti SŠ) vymezení zachycené lit.:  1. tematické  2. chronologické  3. zeměpisné  4. jazykové  5. druhové  6. úplnost

4 vymezení výchozích inf. zdrojů – kde bude prováděn inf. průzkum:  nejprve sekundární zdroje: databáze, katalogy, bibliografie, souborné katalogy (např. JIB)…  pak zdroje primární: hledání přímo v knihách a časopisech (encyklopedie, slovníky apod.)

5 je nutné vysvětlení problému zadavatelem,uvedení odb. výrazů a cizojazyčných ekvivalentů předpoklady pro to, aby vyhledané informace, co nejvíce odpovídaly rešeršnímu dotazu, dobře provedená příprava – podstatně zkrátí časově nejdelší etapu – vlastní vyhledávání.

6 Krok za krokem … konzultace se zadavatelem - žadatel nemusí vždy ovládat metodiku zadávání rešerše; vymezení tématiky zadané rešerše ze všech potřebných hledisek vlastní studijní příprava rešeršéra přehled informačních zdrojů stanovení klasifikačních znaků kategorie uživatelů - pro koho rešerši děáme

7 Co musíme vědět: kdo je zadavatel? provedl již zadavatel někdy sám rešerši, ve kterých pramenech a s jakým výsledkem? požaduje zadavatel jen všeobecnou informaci o daném tématu x podrobné informace x dokonce ze všech dostupných pramenů? pro jaký účel potřebuje zadavatel žádanou informaci?

8 časové vymezení rešerše (od kterého do kterého období) jaké druhy dokumentů mají být zařazeny v jaké formě se vyžaduje odpověď – výběrový nebo úplný seznam literatury, anotované či neanotované záznamy, abstrakta ve kterých jazycích může zadavateli být předložena literatura do kdy má být rešerše hotova

9 rešeršér musí doplnit znalosti o tématu rešerše, stanovit hlediska, podle nichž bude práci provádět pokud je příprava nedostatečná – rešerše nemusí vyhovovat představám uživatele; konzultovat se zadavatelem i během práce

10 Informační průzkum časově nejdelší a nejpracnější, pro rešeršéra nejzajímavější, získá další podněty, které mu pomáhají rozvíjet rešeršní téma

11 Informační průzkum začátek hledání – ve fondech vlastního pracoviště (katalogy, kartotéky, databáze) nenalezneme-li dostatek dokumentů – rozšíříme: inf. prameny jiných institucí, informace v souborných katalozích, v národních bibliografiích, v elektronických databázích atd. nalezení prvního relevantního záznamu – nastíní směr rešeršování

12 je dobré si dělat poznámky – vypisovat navštívené inf. zdroje, v časovém sledu, hesla, třídníky, deskriptory, rejstříky, které jsme prohledávali – použijeme při konečném zpracování rešerše

13 Zpracování výsledků vyhledané informace – dostanou podoba bibliografických záznamů s anotacemi nebo bez nich inf. průzkum ve více inf. zdrojích – jednotlivé záznamy vzájemně porovnat, aby se zabránilo duplicitě dva záznamy stejného originálního pramene – vybrat ten, který má nejúplnější a nejpřesnější údaje

14 neúplné záznamy, nedaly se doplnit ani z jiných zdrojů, záznamy i s jinými formálními závadami ztěžujícími identifikaci původního pramene – raději vyřadit ze soupisu vůbec kontrola obsahu informací podle stanovených kritérií, rozhodnutí, které záznamy budou definitivně zařazeny rešerše nemá obsahovat žádné informace, které by bezdůvodně přesahovaly obsah zadání


Stáhnout ppt "Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková. Metodika zpracování jednorázových rešerší  Příprava  Informační průzkum  Zpracování výsledků informačního průzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google