Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková

2 Metodika zpracování jednorázových rešerší
Příprava Informační průzkum Zpracování výsledků informačního průzkumu

3 Příprava stanovení účelu soupisu (např. rešerše pro disertační práci) a okruhu uživatelů (např. studenti SŠ) vymezení zachycené lit.: 1.     tematické 2.     chronologické 3.     zeměpisné 4.     jazykové 5.     druhové 6.     úplnost

4 vymezení výchozích inf. zdrojů – kde bude prováděn inf. průzkum:
nejprve sekundární zdroje: databáze, katalogy, bibliografie, souborné katalogy (např. JIB)… pak zdroje primární: hledání přímo v knihách a časopisech (encyklopedie, slovníky apod.)

5 je nutné vysvětlení problému zadavatelem,uvedení odb
je nutné vysvětlení problému zadavatelem,uvedení odb. výrazů a cizojazyčných ekvivalentů předpoklady pro to, aby vyhledané informace, co nejvíce odpovídaly rešeršnímu dotazu, dobře provedená příprava – podstatně zkrátí časově nejdelší etapu – vlastní vyhledávání . rozhovor se zadavatelem - správné zformulování požadavku; dobrá spolupráce – zkrácení doby přípravy a vypracování rešerše

6 Krok za krokem … konzultace se zadavatelem - žadatel nemusí vždy ovládat metodiku zadávání rešerše; vymezení tématiky zadané rešerše ze všech potřebných hledisek vlastní studijní příprava rešeršéra přehled informačních zdrojů  stanovení klasifikačních znaků  kategorie uživatelů - pro koho rešerši děáme A:  převzetí objednávky R, zjisti všechny rešeršní požadavky z věcných i formálních hledisek, nelze-li si je vyjasnit přímo se zadavatelem – obrátit se na něj písemně, prokonzultovat s ním všechny složitosti tématu – z hlediska oboru i z hlediska možností provedení R, určit druh R, časové rozmezí, specifikace inf. pramenů zahrnutých do R (teritoriální, jazykové vymezení), doba trvání R, rešeršní hlediska se mohou během zpracování R doplňovat, zpřesňovat i měnit na základě analýzy postupně zjišťovaných I a na základě rozhovoru s objednavatelem B. rešeršér musí rozumět rešeršnímu dotazu, přesně stanovit rešeršní úkol, některé problémy tématu nejsou jasné – vyhledat poučení v základních dílech oboru, vš skriptech, slovnících apod.; Rešeršér – univerzálněji zaměřen než zadavatel R  obnovovat, doplňovat své znalosti; studium vhodných materiálů – příprava terminologická (v cizích jazycích); sestavit přehled odborných termínů ve vztahu k dané problematice a v jazycích, které se v R požadují, užitečné již v této fázi R, vlastní studium doplnit i konzultaci se specialisty v oboru C: znát, kde hledat potřebné I, uvážit nejvhodnější inf. zdroje, seznam v pořadí podle důležitosti; podle druhu dotazu – nejrůznější inf. zdroje D. předem zvolit klasifikační znaky, podle nichž bud v inf. fondech, které jsou k dispozici vyhledávat I, určit hesla, znaky MDT či jiných klasifikací, deskriptory, klíčová slova apod. jemnější třídění – stupeň relativnosti vyšší E. na S, rozsah, způsob zpracování R – vliv i osobní profil zadavatele – odborná úroveň, jazykové znalosti, postavení, řídící pracovníky, vědecké pracovníky, studenty; může výrazně ovlivnit celkové zadání R

7 Co musíme vědět: kdo je zadavatel? provedl již zadavatel někdy sám rešerši, ve kterých pramenech a s jakým výsledkem? požaduje zadavatel jen všeobecnou informaci o daném tématu x podrobné informace x dokonce ze všech dostupných pramenů? pro jaký účel potřebuje zadavatel žádanou informaci?

8 časové vymezení rešerše (od kterého do kterého období)
jaké druhy dokumentů mají být zařazeny v jaké formě se vyžaduje odpověď – výběrový nebo úplný seznam literatury, anotované či neanotované záznamy, abstrakta ve kterých jazycích může zadavateli být předložena literatura do kdy má být rešerše hotova

9 rešeršér musí doplnit znalosti o tématu rešerše, stanovit hlediska, podle nichž bude práci provádět
pokud je příprava nedostatečná – rešerše nemusí vyhovovat představám uživatele; konzultovat se zadavatelem i během práce 1. – úloha rešeršéra ve spolupráci s uživatelem, 2. chyby v osobním styky – pracovník zpracovávající R se svými znalostmi nemůže měřit se znalostmi specialistů, ale znalosti rešeršéra jsou širší – mají encyklopedický charakter Období příprav – projeví se schopnost rešeršéra, psychologický přístup k uživateli, jeho znalosti a inf. praxe

10 Informační průzkum časově nejdelší a nejpracnější, pro rešeršéra nejzajímavější, získá další podněty, které mu pomáhají rozvíjet rešeršní téma sblíží se s tématem – srovnává, doplňuje hesla, třídníky, deskriptory – řetězová reakce – z jednoho nalezeného pramene získá několik dalších odkazů na lit. a z nich opět každý relevantní pramen přináší rešeršérovi další použitelné citace

11 Informační průzkum začátek hledání – ve fondech vlastního pracoviště (katalogy, kartotéky, databáze) nenalezneme-li dostatek dokumentů – rozšíříme: inf. prameny jiných institucí, informace v souborných katalozích, v národních bibliografiích, v elektronických databázích atd. nalezení prvního relevantního záznamu – nastíní směr rešeršování řetězová reakce – z jednoho nalezeného pramene získá několik dalších odkazů na lit. a z nich opět každý relevantní pramen přináší rešeršérovi další použitelné citace

12 je dobré si dělat poznámky – vypisovat navštívené inf
je dobré si dělat poznámky – vypisovat navštívené inf. zdroje, v časovém sledu, hesla, třídníky, deskriptory, rejstříky, které jsme prohledávali – použijeme při konečném zpracování rešerše - průzkum v kartotéce hotových rešerší vlastního pracoviště či soupisech R - přehledně shrnují vývoj dané problematiky, obsahují soupisy literatury – též východisko pro rešeršování; nevýhoda – I niž nejsou nejnovější

13 Zpracování výsledků vyhledané informace – dostanou podoba bibliografických záznamů s anotacemi nebo bez nich inf. průzkum ve více inf. zdrojích – jednotlivé záznamy vzájemně porovnat, aby se zabránilo duplicitě dva záznamy stejného originálního pramene – vybrat ten, který má nejúplnější a nejpřesnější údaje

14 neúplné záznamy, nedaly se doplnit ani z jiných zdrojů, záznamy i s jinými formálními závadami ztěžujícími identifikaci původního pramene – raději vyřadit ze soupisu vůbec kontrola obsahu informací podle stanovených kritérií, rozhodnutí, které záznamy budou definitivně zařazeny rešerše nemá obsahovat žádné informace, které by bezdůvodně přesahovaly obsah  zadání


Stáhnout ppt "Zpracování rešerše Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google