Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metamorfózy organizovaného zločinu a terorismu ve světě a v Evropě Konvergence organizovaného zločinu a terorismu – hypotéza – nebo akutní bezpečnostní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metamorfózy organizovaného zločinu a terorismu ve světě a v Evropě Konvergence organizovaného zločinu a terorismu – hypotéza – nebo akutní bezpečnostní."— Transkript prezentace:

1 Metamorfózy organizovaného zločinu a terorismu ve světě a v Evropě Konvergence organizovaného zločinu a terorismu – hypotéza – nebo akutní bezpečnostní hrozba?

2 1. Kriminologická definice organizovaného zločinu  Organizovaný zločin (ORZ): a) opakované (systematické) akty záměrně koordinovaných kriminálních aktivit a aktivit tyto akty podporujících b) aktéři jsou kriminální skupiny nebo organizace převážně s víceúrovňovou vertikální organizační strukturou, jejichž cílem je dosažení maximálního ilegálního zisku při minimalizaci rizika - zajištěných cestou kontaktů v rozhodujících sociálních strukturách  druhotná kriminální uskupení nebo organizace, většina zločinů "bílých límečků" nebo terorismus jsou potom vyloučeny z rozsahu takto definovaného organizovaného zločinu.

3 2. Minimální definice terorismu  Terorismus (Te): a) promyšlené vytvoření a využití strachu z násilí nebo hrozby násilím b) ve snaze dosáhnout politickou změnu  většina definic terorismu závisí na třech faktorech: 1. na metodě - násilí 2. na cíli - civilista nebo vláda 3. a na úmyslu - vštípit strach a vynutit politickou nebo sociální změnu

4 3. Determinanta násilného aktivismu  Rozhodující determinanta násilného aktivismu - je komunikační proces  pro teroristickou akci – oproti VRAŽDĚ – není hlavním záměrem násilí  lidské oběti teroristického násilí jsou zpravidla vybrány: a) náhodně - příležitostné cíle b) výběrově - reprezentativní nebo symbolické cíle  všechny cíle - slouží jako generátory poselství pro veřejnost  oběti ORZ nejsou generátory poselství pachatelů pro veřejnost – jde o poselství dovnitř organizace za účelem sebeposílení hierarchických struktur nebo sebepotvrzení disciplinovaných vnitřních vazeb

5 4. Metamorfóza účelové komplicity ORZ a Te  Evropská kriminologie zaznamenala: a) trvale etablované, hierarchické struktury - vertikální organizace b) volné, dočasně zřízené sítě - horizontální organizace  poměr homogenních k heterogenním strukturám je 1 : 3 (uzavřená etnická uskupení jsou v menšině a dominují mnohovrstevná vztahová propojení s různorodým složením)  volné struktury ORZ + heterogenní struktury Te organizací snáze spolupracují - metamorfóza účelové komplicity  účelem ORZ je maximalizace zisku – Te zase sleduje Po cíle přesto se jejich zájmy často proplétají  zločinecké podsvětí poskytuje teroristům výzbroj, falešné doklady + další servisní služby: ilegální transfer peněz, převedení přes hranice, úkryty; zločinci a teroristé spolupracují i při tvorbě zisku: při únosech, přepadech bank či pašování drog  arabští Te operují mezinárodně – stoupá nebezpečí i pro evropský region; odhalena napojení islamistických Te na arabské komunity v Evropě (silné základny v Německu, ve Velké Británii a ve Francii – zakládání zahraničních poboček, které jsou kryté kulturními a charitativními organizacemi)

6 5. Metamorfózy zájmů vlivu ORZ a Te v EU  v zemích V4 existoval ORZ „socialistického typu“ – cílený na ekonomickou kriminalitu a propojenost se státním aparátem - zanikla tato jeho specifika?  vymezení „vlivu“ ORZ po roce 1989 – jde o metamorfózu do “vlivové” oblasti odstaveného starého státního aparátu: jejich peníze se staly kapitálem, jejich pracovní kontakty (domácí i mezinárodní) se staly obchodními kontakty  snadné proniknutí a uchycení zejména ruskojazyčných a balkánských skupin ORZ na území V4 - determinovala geografická poloha, zmatečná liberalizace, nízké právně-etické vědomí, ale i jisté „známosti“: jazyka, prostředí, firem a osob  pašování jaderného materiálu, zbraňových komponent ZHN bez známostí není možné - tyto materiály a komponenty se z přísně právně regulované oblasti musejí dostat nelegální cestou zakázaným příjemcům (tj. darebáckým státům nebo Te - profily účastníků dokumentují etablování „bývalých komplicit“ např. český jaderný fyzik Josef Vágner)

7 6.Neintegrované etnické skupiny a náboženské komunity podporují ORZ v Evropě  do 90. let sloužili Albánci (kosovští) pouze jako kurýři skupin turecké mafie k převozu zboží přes Balkán  velká albánská emigrační vlna a s ní spojené usídlení albánských gastarbeiterů v západní Evropě změnilo situaci - Albánci si postupně vytvořili rozsáhlou síť organizovaného zločinu a převzali od Turků kontrolu nad Balkánskou cestou, respektive kontrolu nad veškerým ilegálním obchodem směřujícím do západní Evropy přes Balkán  Albánie je pro ilegální obchody rájem, neboť stát a policie nepředstavují pro drogové šéfy žádný problém - politici se dají koupit a někdy se dokonce představitel kriminálního gangu sám ujme státního úřadu

8 7. Hypotéza konvergence ORZ + Te  definovaná divergence ORZ & Te je vytěsňována hypotézou konvergence ORZ + Te  konvergenci podtrhuje i podobnost lidí páchající zločiny a vrhající bomby - jde o stejný typ pachatelů, neboť ORZ i Te organizace rekrutují své členy ze stejného okrajového populačního rezervoáru, jsou to nositelé sociální, politické a ekonomické frustrace – jde o lidi odhodlané riskovat a porušovat společenské normy  výhody vzájemné spolupráce mezinárodních zločineckých a teroristických struktur: a) Oba mají společného nepřítele, stát a orgány činné v trestním řízení. b) Oba typy kriminálníků operují v utajení, v podsvětí, a užívají tu samou nebo podobnou infrastrukturu pro jejich aktivity a ty samé sítě korupce a delikvence bílých límečků. c) Oba užívají ty samé taktiky: provozují přeshraniční pašování, praní peněz, padělání, únosy, vydírání a různé typy násilí.

9 8. Interference zájmů ORZ + Te Zaprvé - zájmy konvergují, když obě skupiny operují proti etablovaným autoritám (nebo státům) a mezinárodní komunitě nebo existujícímu světovému pořádku Zadruhé - obě skupiny mají zájem na podminování moci a kontroly legitimní autority, oslabení státních institucí, vymáhání práva a operují přeshraničně ohrožujíce mezinárodní bezpečnost Zatřetí - obě skupiny mají zájem na generování fondů: zatímco záměrem ORZ je vytváření zisku, Te skupina potřebuje fondy k financování svých operací a dosažení svých politických a strategických záměrů Začtvrté - povaha jejich nadnárodních aktivit způsobuje, že obě skupiny spolupracují a vyměňují si služby a zkušenosti, a proto je kooperace mezi oběma skupinami za jistých okolností považována za vzájemnou nezbytnost

10 děkuji za pozornost danics.stefan@polac.cz


Stáhnout ppt "Metamorfózy organizovaného zločinu a terorismu ve světě a v Evropě Konvergence organizovaného zločinu a terorismu – hypotéza – nebo akutní bezpečnostní."

Podobné prezentace


Reklamy Google