Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní trh ES Dr. Petr Kolář. Charakteristika vnitřního trhu n Cíl: konkurenceschopnost na světovém trhu n Definice (Smlouva ES, čl. 14) „vnitřní trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní trh ES Dr. Petr Kolář. Charakteristika vnitřního trhu n Cíl: konkurenceschopnost na světovém trhu n Definice (Smlouva ES, čl. 14) „vnitřní trh."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní trh ES Dr. Petr Kolář

2 Charakteristika vnitřního trhu n Cíl: konkurenceschopnost na světovém trhu n Definice (Smlouva ES, čl. 14) „vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je v souladu s ustanovením této smlouvy zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“

3 Vývoj vnitřního trhu ES n zóna volného obchodu (zboží původu) n celní unie (společný celní sazebník) n vnitřní trh (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) n měnová unie (společná měnová politika)

4 Vymezení vnitřního trhu z b o ž í o s o b s l u ž e b k a p i t á l u Odstranění všech bariér volného pohybu } 4 svobody + pravidla hospodářská soutěže (konkurence)

5 Volný pohyb zboží n Zakázané překážky pohybu zboží - cla a překážky tarifní povahy - kvóty - opatření s účinkem rovnocenným kvótám (MEQRS) - diskriminační zdanění (čl. 90) n Přetrvávající překážky pohybu zboží - odlišné technické, zdravotní, bezpečnostní a jiné požadavky - rozdílný systém a výše nepřímých daní (DPH a spotřebitelské daně) - hraniční přechody mezi členskými státy

6 Ochrana nekomerčních zájmů čl. 30 Smlouvy ES n veřejná mravnost, veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, ochrana zdraví a života lidí a zvířat, ochrana rostlin, ochrana národních kulturních statků, ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví n (ESD uznává ochranu životního prostředí a spotřebitele) n zákazy a omezení nesmějí mít diskriminační povahu a musejí být proporcionální a nezbytné pro daný účel n důkazní břemeno má členský stát

7 Volný pohyb osob Smlouva ES, čl. 39 - 48 n zákaz diskriminace mezi příslušníky členských států EU z důvodu státní příslušnosti n Občané EU mají právo: n - ucházet se o nabízené zaměstnání v kterémkoliv státě EU - pohybovat se za tímto účelem po celém území EU - pohybovat se za účelem výkonu zaměstnání - zůstat na území daného členského státu po ukončení zaměstnání n výjimka: zaměstnání ve veřejné správě, ochrana veřejné bezpečnosti a zdraví

8 Volný pohyb služeb n Úkony poskytované za úplatu - dočasnost (aktivní, pasivní pohyb a pohybující se služby) n Překážky pohybu služeb - různé požadavky na vydání licence u bank a pojišťoven - různé standardy dozoru na finančních trzích - speciální režim pro dopravu (společná dopravní politika EU) a ochrana dřívějších monopolů (energetika, telekomunikace, pošta) n Bankovnictví (I. a II. Bankovní směrnice) - stejná pravidla obezřetnosti (minimální kapitál, kapitálová přiměřenost, pojištění vkladů) - jednotná bankovní licence (vydaná v mateřské zemi, ale platná po celé EU)

9 Volný pohyb kapitálu Překážky pohybu kapitálu - národní omezení pro kapitálové transakce - rozdílné a nekompatibilní platební systémy - zákaz dovozu a vývozu měn - Římské smlouvy - deklarace do budoucna n nepodmíněná liberalizace (přímé investice, krátko a střednědobé půjčky, kótované cenné papíry) n individuální kroky čl. zemí k plné liberalizaci (SRN 1961, UK 1979, BENELUX 1980)

10 Hospodářská soutěž n Cíl: Zabezpečit, aby izolace národních trhů nebyla nahrazena kartely a státním intervencionalismem - zákaz kartelů (výjimky ad hoc a blokové výjimky) - zákaz zneužití dominantního postavení - veřejné podniky (stejná konkurenční pravidla jako ostatní) - kontrola fúzí - státní podpora (jasná pravidla pro poskytování) - veřejné zakázky - podniky poskytující služby obecného ekonomického významu n Evropská komise (silné pravomoci) - může žádat: šetření, stížnost (pokuta), zastavení jednání n Evropský soud prvního stupně (odvolání k ESD)


Stáhnout ppt "Vnitřní trh ES Dr. Petr Kolář. Charakteristika vnitřního trhu n Cíl: konkurenceschopnost na světovém trhu n Definice (Smlouva ES, čl. 14) „vnitřní trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google