Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace."— Transkript prezentace:

1 SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace (rozrůznění) a přímá propojenost s FGS.

2 Geografie obyvatelstva a sídel Lidstvo vzniklo pravděpodobně ve východní Africe v oblasti Viktoriina a Rudolfova jezera a odtud postupně osídlovalo Zemi. Měnilo neosídlenou krajinu (anekumenu) v osídlenou (ekumenu).

3

4

5 Migrace homo sapiens

6

7 Kořeny lidských ras

8

9 Jazykové skupiny ve světě

10 Počet a rozmístění obyvatel V současnosti žije na planetě přes 7,1 mld lidí. 7,1 mld lidí.7,1 mld lidí. Do počátku 19.st. byl růst počtu obyvatel pozvolný, hospodářskou revolucí se změnily výrazně podmínky života (zlepšení výživy, účinnější zdrav.péče...) a s tím se prudce zvýšil nárůst počtu obyvatel planety. V 2. ½ 20 st. došlo k nárůstu v rozvojových regionech světa (Asie, J Amerika, Afrika).

11 Nejlidnatě jší země světa v polovině roku 2014 China 1,389,907,156 India1,260,146,943 USA321,389,773 Indonesia251,433,747 Brazil201,240,679 Pakistan183,709,165 Nigeria176,114,550 Bangladesh157,562,320 Russia142,676,153 Japan127,088,275 World7,202,765,737

12

13 Přírůstky obyvatelstva po 10 letech

14 Pohyb obyvatelstva Ukazatelem změny počtu obyvatel je pohyb obyvatelstva Ukazatelem změny počtu obyvatel je pohyb obyvatelstva a) přirozený – porodnost-úmrtnost b) mechanický – přemísťování lidí Demografická revoluce – proces změny reprodukčního chování lidí a úmrtnosti v průběhu času, který se projeví v prostředních fázích prudkým nárůstem počtu obyvatel (viz graf.)

15 Graf 1:demografická revoluce v Japonsku

16

17 Doba trvání demografické revoluce: Francie150let Francie150let GB150 GB150 Švédsko, Dánsko, Norsko, Belgie, Německo125 Švédsko, Dánsko, Norsko, Belgie, Německo125 Itálie, Španělsko75 Itálie, Španělsko75 ČR100 ČR100

18 Kojenecká úmrtnost ve světě

19 dětská úmrtnost - ekonomic.vyspělost dětská úmrtnost - ekonomic.vyspělost dětská úmrtnost v chudých regionech dětská úmrtnost v chudých regionech

20 Rozmístění obyvatelstva Značně nerovnoměrné. Závislé na přírodních podmínkách (nejvíce na klimatu) a společensko hospodářských. 60% obyvatel Země žije do 200 m n m. 60% obyvatel Země žije do 200 m n m. 50% do 200 km od pobřeží nejhustěji osídlené oblasti: jádra rozvoje průmyslu Evropa, Amerika,Asie....

21 Rozložení obyvatel podle makroregionů

22 Podíl obyvatelstva podle světadílů

23

24 Světová velkoměsta v roce 2006 (nad 1 mil. ob.)

25

26

27 Růst megaměst světa

28

29

30 VIZUALIZACE RŮSTU LIDSKÉ POPULACEVIZUALIZACE RŮSTU LIDSKÉ POPULACE VE MĚSTECH VIZUALIZACE RŮSTU LIDSKÉ POPULACE

31

32

33 Měření koncentrace emisí CO2 pomocí družic

34 Počet obyvatel podle států

35

36 POČET OBYVATEL PODLE EKONOMICKÉ VYSPĚLOSTI

37 Rasové složení obyvatelstva

38 Složení obyvatelstva podle věku

39 Vývoj městského a venkovského obyvatelstva

40

41

42 Migrace ve světě

43

44 Jazyková struktura obyvatelstva

45 Světová náboženství

46 Interaktivní mapa světa: Interaktivní mapa světa:http://breathingearth.net/ http://breathingearth.net/ mapové servery s aktuálními údaji: 1) CIA 1) CIACIA 2) SVĚTOVÉ STATISTIKY 2) SVĚTOVÉ STATISTIKYSVĚTOVÉ STATISTIKYSVĚTOVÉ STATISTIKY 3) MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND 3) MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FONDMEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FONDMEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND 4) STATISTIKY OECD 4) STATISTIKY OECDSTATISTIKY OECDSTATISTIKY OECD

47 Kontrolní otázky 1) Čím se zabývá socioekonomická geografie? 2) Kolik žije v současnosti na planetě lidí? 3) Jaký je vývoj počtu obyvatel Země od 18.st.? Pokus se vysvětlit příčiny změn v počtu obyvatel. 4) Vysvětli pojem porodnost, úmrtnost, přírůstek obyvatel. 5) Jaký je rozdíl mezi přirozeným přírůstkem a celkovým přírůstkem obyvatel. 6) Které regiony světa mají vysoký přirozený přírůstek obyv. a proč? 7) Které regiony světa trpí úbytkem obyvatel a proč? 8) Jaké jsou nejpočetnější státy světa. 9) Seřaď světadíly podle počtu obyvatel. 10) Vysvětli pojem demografická revoluce. 11) Jak se zjišťuje počet obyvatel ve většině vyspělých zemí? 12) Jaké jsou prognózy vývoje počtu obyvatel podle odhadů OSN? 13) Objasni pojem věková pyramida? O čem vypovídá?

48 Geografické hry Státy a území světa a bohatství států Státy a území světa a bohatství států Státy a území světa a bohatství států Státy a území světa a bohatství států

49 GEOGRAFIE SÍDEL

50 Sídlo - seskupení usedlostí Osídlení - rozmístění lidských sídel v krajině koncentrické (soustředěné) – vesnice, města...převažujekoncentrické (soustředěné) – vesnice, města...převažuje disperzní (rozptýlené) – rozptýlená vesnice, samotydisperzní (rozptýlené) – rozptýlená vesnice, samoty Původně žili lidé v malých sídlech (o nichž moc nevíme) – převažoval lov a sběr. S přechodem k zemědělské výrobě vznikají zemědělská sídla. Nejstarší sídelní a civilizační vývoj vč.vzniku měst probíhal na hranici 3 kontinentů (Asie, Afriky a Evropy) v oblasti tzv. „úrodného půlměsíce“

51 Pozdeji se k němu připojila oblast východní Číny a povodí Indu, středozemní oblast, a velmi pozdě, až počátkem letopočtu, Amerika (Mexiko, Peru)

52

53

54 1)venkovská (zakládána před 10000 lety v souvislosti s rozvojem zemědělství) 2) městská (díky výhodné poloze a podnebí již ve 1)starověku – jejich počet a osídlenost byla nízká) 2)Středověku (většina měst u nás) 3) Novověk - ipulsem k obrovskému rozvoji měst dochází až s průmyslovou revolucí. Urbanizace: zvyšování úlohy měst v rozvoji společnosti a rozšiřování městského způsobu obyvatelstva Ekumena – subekumena – anekumena = území osídlené trvale – dočasně - vůbec

55 Aglomerace – městské jádro a okolí (pražská, brněnská, ostravská...) Konurbace – propojení několika aglomerací (Porúří, Porýní...) Megalopole – nejrozsáhlejší intenzívně propojené oblasti lidského osídlení (Boston – Washington, Tokio – Kóbe,...)

56 Územní pohyb obyvatel vnitrostátní – (př.z venkova do měst v 2.1/2 20.st.) – důvody hlavně ekonomické vnitrostátní – (př.z venkova do měst v 2.1/2 20.st.) – důvody hlavně ekonomické mezistátní – důvody hl.ekonomické,.. bezpečnostní, náboženské, politické... mezistátní – důvody hl.ekonomické,.. bezpečnostní, náboženské, politické...

57 Struktura obyvatelstva věková věková 1) předproduktivní do 15 let 2) produktivní 15-59 let 3) poproduktivní 60 a více let věk, pohlaví a počet obyvatel nejlépe vystihuje tzv. věková pyramida (strom života)

58 Typy věkových pyramid

59

60

61

62

63

64

65

66 rasová – vymezení skupin lidí podle vnějších (biologických) znaků – barva kůže, tvar lebky, nosu, těles.výška...,které spojuje dlohodobý společný vývoj rasová – vymezení skupin lidí podle vnějších (biologických) znaků – barva kůže, tvar lebky, nosu, těles.výška...,které spojuje dlohodobý společný vývoj europoidníeuropoidní mongoloidní+ míšenci (Mu,Me,Za)mongoloidní+ míšenci (Mu,Me,Za) negroidnínegroidní australoidníaustraloidní

67 míšenci - převažují ve Stř.A MULAT ZAMBO MESTIC

68

69 národnostní – podle příslušnosti k národu (společným znakem je územní, jazykový, kulturní a historický vývoj s vědomím příslušnosti k národu národnostní – podle příslušnosti k národu (společným znakem je územní, jazykový, kulturní a historický vývoj s vědomím příslušnosti k národu na Zemi žije asi 2000 národů na Zemi žije asi 2000 národů Největší národy světa: Největší národy světa: 1.Číňané (Chanové) 1,1mld. 2. Hindové (Indie) 23O mil. 3. Američané (USA) mil. 200 mil. 3. Bengálci (Bangladéš, Indie) přes 200 mil. 4. Brazilci 5. Rusové 140 mil. 6. Japonci 130 mil.

70 jazyková – podle příslušnosti k jazykové rodině, skupině jazyků jazyková – podle příslušnosti k jazykové rodině, skupině jazyků

71

72 náboženská náboženská ateisté – bez vyznáníateisté – bez vyznání věřící – víra v nějaké božstvověřící – víra v nějaké božstvo Nejvýznamější náboženství: budhismus – 324 mil. budhismus – 324 mil. křesťanství – (katolíci, pravoslavní, protestanté)vyznává asi 2mld. křesťanství – (katolíci, pravoslavní, protestanté)vyznává asi 2mld. islám – muslimové – 1,1 mld. islám – muslimové – 1,1 mld. hinduismus – 781 mil. hinduismus – 781 mil. judaismus – 18 mil. judaismus – 18 mil. animistická náb. (tradiční) animistická náb. (tradiční)

73

74

75 Kontrolní otázky 1) Co je to sídlo, osídlení? 2) Jaké jsou nejstarší centra lidského osídlení? 3) Jaké znáš typy sídel? 4) Jaký je rozdíl mezi vesnickým a městským sídlem? 5) V jakých obdobích vznikala města? S čím byl tento jev spojen? 6) Lokalizuj 10 největších měst světa. Jaké znaky mají společné? 7) Co je to urbanizace? Seřaď jednotlivé kontinenty podle míry urbanizace. 8) Jak se bude urbanizace dále vyvíjet?

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108


Stáhnout ppt "SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace."

Podobné prezentace


Reklamy Google