Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RISK Chemie 8 I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RISK Chemie 8 I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 RISK Chemie 8 I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Látky a směsi kolem nás Bez čeho nelze žít Všechno vidět nemůžeme Chemické prvky 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 Hrací pole

3 Látky a směsi kolem nás 1000 Mezi směsi nepatří: a) moč b) krev
c) destilovaná voda d) dešťová voda Hrací pole Hrací pole

4 Látky a směsi kolem nás 2000 K roztokům patří: a) směs oleje a vody
b) čistý led c) ocet d) vzduch okolo táborového ohně Hrací pole

5 Při ždímání prádla v pračce se voda z prádla odděluje:
Látky a směsi kolem nás 3000 Při ždímání prádla v pračce se voda z prádla odděluje: a) filtrací b) usazováním c) odpařováním d) odstřeďováním Hrací pole

6 Která z uvedených možností je stejným typem směsi jako cukr s vodou?
Látky a směsi kolem nás 4000 Která z uvedených možností je stejným typem směsi jako cukr s vodou? a) líh s vodou b) křída s vodou c) olej s vodou d) benzín s vodou Hrací pole

7 Látky a směsi kolem nás 5000 a) 2,0 % b) 5,0 % c) 5,3 % d) 3,3 %
Do prázdného šálku o hmotnosti 150 g jsme nalili 95 g kávy a nasypali 5 g cukru (jeden sáček porcovaného cukru). Hmotnostní zlomek rozpuštěného cukru v kávě je: a) 2,0 % b) 5,0 % c) 5,3 % d) 3,3 % Hrací pole

8 Mezi složky čistého vzduchu nepatří:
Bez čeho nelze žít 1000 Mezi složky čistého vzduchu nepatří: a) oxid uhličitý b) oxid uhelnatý c) vodní pára d) helium Hrací pole

9 Bez čeho nelze žít 2000 Smog je označení pro:
a) ovzduší obsahující freony b) směs prachu a kyslíku c) teplotní inverzi d) směs mlhy, prachu a kouřových zplodin v ovzduší Hrací pole

10 Nejvíce nečistot obsahuje obvykle voda:
Bez čeho nelze žít 3000 Nejvíce nečistot obsahuje obvykle voda: a) užitková b) odpadní c) měkká d) tvrdá Hrací pole

11 Pokud plavete v moři, pohybujete se:
Bez čeho nelze žít 4000 Pokud plavete v moři, pohybujete se: a) v emulzi b) v roztoku c) ve směsi látek d) ve vodě jako čisté látce Hrací pole

12 Z kterých dvou látek můžete smísením připravit nasycený roztok?
Bez čeho nelze žít 5000 Z kterých dvou látek můžete smísením připravit nasycený roztok? a) sůl + cukr b) cukr + voda c) voda + olej d) sůl + olej Hrací pole

13 Všechno vidět nemůžeme 1000 Chemická vazba vzniká:
a) spojením atomových jader b) vytvořením protonového páru mezi atomy c) vytvořením neutronového páru mezi atomy d) vytvořením elektronového páru mezi atomy Hrací pole

14 Všechno vidět nemůžeme 2000 K chemickým sloučeninám patří:
a) oxid siřičitý b) neon c) chlor d) ozón Hrací pole

15 Všechno vidět nemůžeme 3000
Sodík má protonové číslo 11. Kation sodíku Na+ obsahuje v elektronovém obalu: a) 11 elektronů b) 10 elektronů c) 12 elektronů d) neznámý počet elektronů Hrací pole

16 Všechno vidět nemůžeme 4000 Mezi molekuly patří tyto částice:
a) K b) K+ c) Cl- d) H2O Hrací pole

17 Všechno vidět nemůžeme 5000 Tři molekuly oxidu uhličitého obsahují:
a) 3 atomy uhlíku a 2 atomy kyslíku b) 3 atomy uhlíku a 6 atomů kyslíku c) 2 atomy uhlíku a 4 atomy kyslíku d) 6 atomů uhlíku a 6 atomů kyslíku Hrací pole

18 Chemické prvky 1000 a) N2 b) CO2 c) O2 d) H2O
V druhé polovině 18. století byla objevena plynná látka, která je součástí vzduchu a umožňuje v něm hoření látek. Touto látkou je: a) N2 b) CO2 c) O2 d) H2O Hrací pole

19 V které skupině obsahují značky všech prvků velké písmeno C?
Chemické prvky 2000 V které skupině obsahují značky všech prvků velké písmeno C? a) měď, zlato, chlor, brom b) vápník, kyslík, hliník, uhlík c) uhlík, chlor, měď, vápník d) chlor, fosfor, železo, draslík Hrací pole

20 Ve valenční vrstvě má 1 elektron:
Chemické prvky 3000 Ve valenční vrstvě má 1 elektron: a) fosfor b) síra c) vápník d) draslík Hrací pole

21 Do které řady byste logickou úvahou zařadili značku chloru?
Chemické prvky 4000 Do které řady byste logickou úvahou zařadili značku chloru? a) Ca, Cu, Ag… b) I, Br, F… c) S, P, C, I… d) K, Li… Hrací pole

22 Označte správné tvrzení:
Chemické prvky 5000 Označte správné tvrzení: a) v 1. periodě jsou 2 až 4 prvky b) uhlík se nachází ve 2. periodě a IV.A skupině c) ve 3. periodě je pouze 7 prvků d) kyslík se nachází ve 3. periodě a VI.A skupině Hrací pole

23 Použitá literatura BENEŠ, K.; PUMPR, V.; BANÝR, J.: Základy praktické chemie 1, pracovní sešit. 1. vyd. Praha : FORTUNA, ISBN X. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "RISK Chemie 8 I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google