Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika tuhého tělesa. Pohyb tuhého tělesa Tuhého těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Při posuvném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika tuhého tělesa. Pohyb tuhého tělesa Tuhého těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Při posuvném."— Transkript prezentace:

1 Mechanika tuhého tělesa

2 Pohyb tuhého tělesa Tuhého těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná se svou původní polohou. Všechny body tělesa opisují stejné trajektorie. Všechny body tělesa mají v daném okamžiku stejnou rychlost.

3 Pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Při otáčivém pohybu mají všechny body tělesa v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost . Všechny body tuhého tělesa opisují kružnice. Velikosti rychlostí bodů závisí na vzdálenosti od osy otáčení (v=r.  ) Tuhé těleso může konat složený pohyb (posuvný i otáčivý současně).

4 Moment síly vzhledem k ose otáčení Otáčivý účinek síly závisí na velikosti síly, na jejím směru a na poloze jejího působiště. Fyzikální veličina vyjadřující otáčivý účinek síly se nazývá moment síly vzhledem k ose otáčení. Moment síly M je vektorová fyzikální veličina. Velikost momentu síly je rovna součinu velikosti síly F a kolmé vzdálenosti d vektorové přímky síly od osy otáčení. Vzdálenost d se nazývá rameno síly.

5 Moment síly vzhledem k ose otáčení Směr momentu síly určíme podle pravidla pravé ruky: Položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak vztyčený palec ukazuje směr momentu síly. Jednotkou momentu síly je newton metr (N.m).

6 Moment síly vzhledem k ose otáčení Na těleso otáčivé kolem nehybné osy může působit více sil. Jejich celkový otáčivý účinek je určen výsledným momentem sil. Výsledný moment sil M je vektorový součet momentů jednotlivých sil vzhledem k dané ose, tedy Platí momentová věta: Otáčivé účinky sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy se navzájem ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení nulový:

7 Moment síly vzhledem k ose otáčení Platí momentová věta: Otáčivé účinky sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy se navzájem ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení nulový:

8 Skládání sil Výslednice F je určena velikostí, směrem a polohou působiště.

9 Skládání dvou rovnoběžných sil stejného směru Působí-li na těleso dvě rovnoběžné síly F 1 a F 2 stejného směru, je jejich výslednice F rovna součtu velikostí obou sil,

10 Skládání dvou rovnoběžných sil opačného směru Působí-li na těleso dvě rovnoběžné síly F 1 a F 2 opačného směru, je jejich výslednice F rovna rozdílu velikostí obou sil,

11 Grafické určení působiště výslednice rovnoběžných sil

12 Skládání sil Příklad Na tyč působí tři rovnoběžné síly. Najděte velikost výslednice sil a polohu jejich působiště. Velikosti sil jsou F 1 = 20N, F 2 = 10 N, F 3 = 40N. Vzájemné vzdálenosti působišť sil jsou d 1 = 0,2 m, d 2 = 0,6 m. (F = 50 N, d = 0,6m)

13 Skládání sil

14 Dvojice sil

15

16 Rozkládání sil

17

18

19

20 Těžiště tuhého tělesa

21

22 Rovnovážná poloha tuhého tělesa

23 Rovnovážná poloha tuhého tělesa stálá (stabilní)

24 Rovnovážná poloha tuhého tělesa vratká (labilní)

25 Rovnovážná poloha tuhého tělesa volná (indiferentní)

26 Určení stability tělesa

27 Kinetická energie tuhého tělesa

28

29

30 Literatura: RNDr. M. Bednařík, CSc. – Mechanika Použité zdroje: Internet, AMD ČR Vyrobeno v rámci projektu SIPVZ Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek Autor: Mgr. Libor Lepík Rok výroby: 2006


Stáhnout ppt "Mechanika tuhého tělesa. Pohyb tuhého tělesa Tuhého těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Při posuvném."

Podobné prezentace


Reklamy Google