Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní činnost – vnitrostátní obchod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní činnost – vnitrostátní obchod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp."— Transkript prezentace:

1 Obchodní činnost – vnitrostátní obchod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obchodní činnost Velkoobchod – význam, členění, funkce, druhy Maloobchod – formy a druhy maloobchodních jednotek Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Kontrola činnosti Ochrana spotřebitele

3  Zajišťuje spojení mezi výrobou a spotřebou statků a služeb  Významná součást národního hospodářství  Patří do terciárního sektoru  Obchodní činnost provádějí všechna odvětví národního hospodářství  Obchodní podnik = hlavní činností především nákup a prodej

4 Členění obchodních činností Podle určení obchodů Velkoobchod Maloobchod Velkoobchod Maloobchod Podle směru pohybu zboží Vnitrostátní Unijní Mimounijní Vnitrostátní Unijní Mimounijní Jednotlivci (OSVČ) Družstva Obchodní společnosti Jednotlivci (OSVČ) Družstva Obchodní společnosti Podle právní normy

5 Vnitrostátní obchod se uskutečňuje se na území ČR  Systém skladů, ze kterých odebíráme produkty ve velkých množstvích  Uskladňují velké množství zásob a následně je prodávají maloobchodům

6  Vytváří široké spektrum výrobků od jednotlivých výrobců  Vyrovnává časový rozdíl mezi výrobou a spotřebou statků  Poskytuje širokou nabídku produktů maloobchodům

7  Poskytují informace o výrobcích  Dokončují některé operace spojené s výrobky (balení)  Pomáhají s propagací výrobků  Poskytují dopravní služby maloobchodům

8 A. Charakterizuj obecně obchodní podnik. B. Charakterizuj velkoobchod − vnitrostátní obchod. C. Členění obchodních činností podle pohybu zboží. D. Členění obchodních činností podle určení obchodu. E. Členění obchodních činností podle právní normy. F. Vyjmenuj funkce velkoobchodu.

9  Nemusí vytvářet sklady.  Má zajištěný odběr ve velkém.  Pomáhá výrobci v oblasti marketingu.

10  Množstevní slevy  Široká nabídka  Zajištěná doprava  Absence skladů  Poskytnutí úvěrů

11 Některá velkoobchodní zařízení mohou být také spojena například:  s obchodními balírnami sypkých potravin  zařízeními určenými pro sušení zeleniny  dozrávání ovoce (např. banány), pražírnami oříšků Velkoobchod charakteristika Velkoobchod charakteristika

12 A dalších doplňkových technických služeb například: –doprava –logistika –manipulační technika údržba apod. Velkoobchod charakteristika Velkoobchod charakteristika

13 PPodle formy činnosti DDodávkový AAgenturní SSamoobslužný RRegálový PPojízdný PProdejní sklad ZZásilkový Velkoobchod charakteristika Velkoobchod charakteristika

14 Dodávkový (skladový) Nejobvyklejší Udržuje zásoby Kompletuje zboží Expeduje zboží Dopravuje zboží Existuje na základě svých skladů Je flexibilní, pružný a velice spolehlivý Velkoobchod dodávkový Velkoobchod dodávkový

15  Agenturní VO (traťový), rozvážkový Zajišťuje a organizuje zásilky – mezi dodávkou zboží mezi dodavatelem a zákazníkem. Má za zboží odpovědnost. Neskladuje zboží. Nerealizuje dodávky. Přejímá na sebe vlastnictví i riziko. Pouze zprostředkuje kontakt mezi dodavatelem a odběratelem. Velkoobchod agenturní

16 Samoobslužný – Cash and Carry MAKRO Zaplať a odvez. Vznikl v USA k nám se dostává v 60. letech. Vrchol v 80 letech. VO za hotové. Odpadají problémy s nezaplacením. Může tam nakupovat i konečný spotřebitel, ale musí mít živnostenský list. Velkoobchod samoobslužný Velkoobchod samoobslužný

17 Regálový, policový Svými sílami prodává své zboží. Výrobce si sám zboží doplňuje. Maloobchod poskytne pouze místo pro toto zboží. Tržby, které MO získá přefakturuje VO, ale srazí si svou část − provizi. Velkoobchod regálový Velkoobchod regálový

18 Pojízdný velkoobchodník - Objíždí automobilem. Nabízí zboží čerstvé, které podléhá zkáze − květiny, pečivo, ryby a další. Realizuje dopravní a prodejní funkci. Velkoobchod pojízdný V e l k o o b c h o d p o j í z d n ý

19 Prodejní sklady Zboží, které se těžko přenáší, např. dřevo, stavebniny. Neslouží pouze pro velkoobchodníky, ale prodávají i konečným spotřebitelům. Provozují tedy i maloobchod. Velkoobchod prodejní sklad Velkoobchod prodejní sklad

20 Zásilkový Dostatečné skladové zásoby Možnost prodávat ve vzdálenějších místech, kde se nevyplatí vytvářet obchod nebo Nabízí zboží po určitou dobu Nabídka musí být platná a realizovatelná Velkoobchod zásilkový Velkoobchod zásilkový

21 1)Význam velkoobchodu pro výrobce 2)Význam velkoobchodu pro maloobchody 3)S čím mohou být některá velkoobchodní zařízení spojena 4)Velkoobchod charakteristika podle formy činnosti − dodávkový a agenturní 5)Velkoobchod charakteristika podle formy činnosti − samoobslužný a regálový 6)Velkoobchod charakteristika podle formy činnosti − pojízdný, prodejní sklad, zásilkový

22  Síť prodejen, které nabízí zboží konečnému spotřebiteli  Předmětem činnosti je nákup a prodej zboží  Tržby za prodané zboží  prodejní cena  Nákup zboží  nákupní cena  Členění: potravinářské zboží průmyslové zboží Maloobchod charakteristika Maloobchod charakteristika

23 Pultový prodej  zákazník je plně obsluhován Volný výběr  zákazník si zboží vybírá sám, ale prodavač mu může poradit, popř. donést jinou velikost zboží Samoobsluha  proces nakupování probíhá bez asistence prodávajícího, prodávajícímu pouze platíme Zásilkový prodej  nedochází k žádnému kontaktu mezi prodávajícím a zákazníkem (prodej z katalogu, po telefonu, teleshopping) Internetový obchod Maloobchod formy Maloobchod formy

24 Maloobchod Členění Běžná prodejna Maloobchod Členění Běžná prodejna Běžná prodejna „kamenné prodejny“  Liší se rozlohou  Sortimentem  Velikostí nabídky  Poskytováním služeb  Součástí bývá parkoviště a příjezdové rampy

25 Supermarket např.: BILLA, KAUFLAND, LIDL Samoobslužní prodejna s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk) Zvýšený důraz se klade především na nabídku čerstvého zboží. Prodejní plocha supermarketů se pohybuje v rozmezí od 400 do 2500 metrů čtverečních. Maloobchod Supermarket Maloobchod Supermarket

26 Hypermarket např. Albert, Tesco Samoobslužní velkokapacitní prodejna Nebo obchodní dům s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží pod jednou střechou S prodejní plochou větší než 2500 metrů čtverečních Díky své značné rozloze jsou hypermarkety běžně umisťovány do předměstí či za město, kde jsou dostupné autem. Maloobchod Hypermarket Maloobchod Hypermarket

27 Obchodní dům Nejstarší forma maloobchodního prodeje, např. Kotva Existují dva základní druhy obchodních domů: plnosortimentní specializované obchodní domy. Maloobchod Obchodní dům Maloobchod Obchodní dům

28 Ambulantní jednotky prodejny, které mění své stanoviště, stánky, podomní prodej Objednávkové jednotky objednávkové a zasílací společnosti Katalogy (Avon, Neckermann…) Maloobchod Ambulantní a objednávkové jednotky Maloobchod Ambulantní a objednávkové jednotky

29 1)Charakterizuj maloobchod. 2)Vyjmenuj formy maloobchodu. 3)Charakterizuj následující druhy. maloobchodu běžná prodejna, supermarket, hypermarket. 4)Charakterizuj následující druhy prodejen obchodní dům, ambulantní jednotky, objednávkové jednotky.

30 Kupní smlouva  Prodávající se zavazuje v daném termínu dodat zboží a převést vlastnická práva.  Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit.  Musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, jinak je smlouva neplatná. Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti

31 Smlouva o zprostředkování Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet snahu, aby došlo k uzavření smlouvy se 3. osobou. Za tuto snahu mu náleží odměna Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti

32 Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní zástupce se zavazuje, že bude za zastoupeného vyvíjet činnost, která povede k uzavření smlouvy mezi zastoupeným a 3. osobou. Tato smlouva má podobu trvalejšího charakteru. Obchodnímu zástupci náleží za jeho činnost odměna. Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti

33 Smlouva o výhradním zastoupení Osoba obchodně zastoupena Zastoupený se zavazuje, že bude v dané činnosti mít jediného obchodního zástupce. Smlouva o výhradním prodeji Uzavírá se především mezi státy. Stát se zavazuje, že bude prodávat zboží od jednoho dodavatele. Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti

34 Pokud smlouvu uzavírá osoba, která není podnikatelským subjektem, smlouvy se řídí dle občanského zákoníku. Co je dobré vědět

35 1)Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti 2)Charakterizuj kupní smlouvu 3)Charakterizuji smlouvu o zprostředkování 4)Charakterizuji smlouvu o obchodním zastoupení 5)Charakterizuji smlouvu o výhradním zastoupení 6)Charakterizuji smlouvu o výhradním prodeji

36 Nejvyšším orgánem kontrolní činnosti je Česká obchodní inspekce. Rozpočtová organizace státu. Má pravomoc kontrolovat fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), které prodávají a dodávají zboží na vnitřním trhu. KONTROLA

37  Nezávadnost výrobku (zdravotní, technická bezpečnost)  Kvalita  Hygienické normy  Legálnost  Správné míry a váhy  Správné zúčtování  Zákaz klamání spotřebitele KONTROLA Předmět činnosti

38  Hygienické kontroly  Udělování pokut  Testování (časopis Test)  Zveřejňování výsledků  Právní servis KONTROLA Konkrétní činnosti

39 ZZákaz činnosti PPozastavení prodeje FFinanční pokuty (až do 1.000.000 Kč při opakování až do 2.000.000 Kč) KONTROLA Sankce a pravomoci

40 ČOI spolupracuje s orgány měst a krajů vyhodnocuje podněty od zákazníků spolupracuje s Celní správou spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Spolupracuje s médii Spolupracuje s veterinárními stanicemi Významnou roli hraje také Česká potravinářská inspekce  potraviny a zemědělské produkty Česká obchodní inspekce

41 Občan jako spotřebitel je chráněn zákonem na ochranu spotřebitele, který stanoví: především povinnosti při prodeji a poskytování služeb Ochrana spotřebitele

42  Správná cena za nakoupené výrobky a služby  Nesmí být diskriminován  odmítnutí prodeje z výlohy, rezervace musí být označena  Zákaz prodeje zdravotně závadných a životu ohrožujících výrobků  Právo na úplné informace o výrobku a správné označení  Reklamace nesmí trvat déle než 30 dní Práva spotřebitelů

43 1. Co je předmětem kontroly? 2. Jaké znáš konkrétní kontrolní činnosti? 3. Česká obchodní inspekce – jaká je to organizace, jaké sankce a pravomoci má? 4. S kým ČOI spolupracuje? 5. Co znamená ochrana spotřebitele? 6. Vyjmenuj práva spotřebitele v rámci ochrany spotřebitele

44 Literatura SYNEK, Miroslav, KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN 80-7400-336-3. Odborné časopisy/měsíčníky: EKONOM, D Test Časopis pro spotřebitele Zdroj z internetu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maloobchod http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cmal020711.doc http://neviditelnypes.lidovky.cz/maloobchod http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkoobchod http://cs.wikipedia.org/wiki/Supermarket http://www.coi.cz/cs/


Stáhnout ppt "Obchodní činnost – vnitrostátní obchod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp."

Podobné prezentace


Reklamy Google