Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní činnost – vnitrostátní obchod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní činnost – vnitrostátní obchod"— Transkript prezentace:

1 Obchodní činnost – vnitrostátní obchod
Maloobchod Velkoobchod Právní zajištění Ochrana spotřebitele Kontrola Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Velkoobchod – význam, členění, funkce, druhy
Obchodní činnost Velkoobchod – význam, členění, funkce, druhy Maloobchod – formy a druhy maloobchodních jednotek Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Kontrola činnosti Ochrana spotřebitele

3 0bchod Zajišťuje spojení mezi výrobou a spotřebou statků a služeb
Významná součást národního hospodářství Patří do terciárního sektoru Obchodní činnost provádějí všechna odvětví národního hospodářství Obchodní podnik = hlavní činností především nákup a prodej

4 Členění obchodních činností
Podle směru pohybu zboží Vnitrostátní Unijní Mimounijní Podle určení obchodů Velkoobchod Maloobchod Podle právní normy Jednotlivci (OSVČ) Družstva Obchodní společnosti

5 Velkoobchod Vnitrostátní obchod se uskutečňuje se na území ČR
Systém skladů, ze kterých odebíráme produkty ve velkých množstvích Uskladňují velké množství zásob a následně je prodávají maloobchodům Velkoobchod

6 Velkoobchod funkce Vytváří široké spektrum výrobků od jednotlivých výrobců Vyrovnává časový rozdíl mezi výrobou a spotřebou statků Poskytuje širokou nabídku produktů maloobchodům

7 Velkoobchod funkce Poskytují informace o výrobcích
Dokončují některé operace spojené s výrobky (balení) Pomáhají s propagací výrobků Poskytují dopravní služby maloobchodům

8 A. Charakterizuj obecně obchodní podnik. B
A. Charakterizuj obecně obchodní podnik. B. Charakterizuj velkoobchod − vnitrostátní obchod. C. Členění obchodních činností podle pohybu zboží. D. Členění obchodních činností podle určení obchodu. E. Členění obchodních činností podle právní normy. F. Vyjmenuj funkce velkoobchodu.

9 Velkoobchod Nemusí vytvářet sklady. Má zajištěný odběr ve velkém.
význam pro výrobce Nemusí vytvářet sklady. Má zajištěný odběr ve velkém. Pomáhá výrobci v oblasti marketingu.

10 význam pro maloobchody
Velkoobchod význam pro maloobchody Množstevní slevy Široká nabídka Zajištěná doprava Absence skladů Poskytnutí úvěrů

11 Některá velkoobchodní zařízení mohou být také spojena například:
s obchodními balírnami sypkých potravin zařízeními určenými pro sušení zeleniny dozrávání ovoce (např. banány), pražírnami oříšků Velkoobchod charakteristika

12 A dalších doplňkových technických služeb například: doprava logistika
Velkoobchod charakteristika A dalších doplňkových technických služeb například: doprava logistika manipulační technika údržba apod.

13 Velkoobchod Podle formy činnosti Dodávkový Agenturní Samoobslužný
charakteristika Podle formy činnosti Dodávkový Agenturní Samoobslužný Regálový Pojízdný Prodejní sklad Zásilkový

14 Velkoobchod dodávkový
Dodávkový (skladový) Nejobvyklejší Udržuje zásoby Kompletuje zboží Expeduje zboží Dopravuje zboží Existuje na základě svých skladů Je flexibilní, pružný a velice spolehlivý

15 Velkoobchod agenturní
Agenturní VO (traťový), rozvážkový Zajišťuje a organizuje zásilky – mezi dodávkou zboží mezi dodavatelem a zákazníkem. Má za zboží odpovědnost. Neskladuje zboží. Nerealizuje dodávky. Přejímá na sebe vlastnictví i riziko. Pouze zprostředkuje kontakt mezi dodavatelem a odběratelem.

16 Velkoobchod samoobslužný Samoobslužný – Cash and Carry MAKRO Zaplať a odvez. Vznikl v USA k nám se dostává v 60. letech. Vrchol v 80 letech. VO za hotové. Odpadají problémy s nezaplacením. Může tam nakupovat i konečný spotřebitel, ale musí mít živnostenský list.

17 Velkoobchod regálový Regálový, policový Svými sílami prodává své zboží. Výrobce si sám zboží doplňuje. Maloobchod poskytne pouze místo pro toto zboží. Tržby, které MO získá přefakturuje VO, ale srazí si svou část − provizi.

18 Velkoobchod pojízdný Pojízdný velkoobchodník - Objíždí automobilem. Nabízí zboží čerstvé, které podléhá zkáze − květiny, pečivo, ryby a další. Realizuje dopravní a prodejní funkci.

19 Velkoobchod prodejní sklad
Prodejní sklady Zboží, které se těžko přenáší, např. dřevo, stavebniny. Neslouží pouze pro velkoobchodníky, ale prodávají i konečným spotřebitelům. Provozují tedy i maloobchod.

20 Velkoobchod zásilkový
Zásilkový Dostatečné skladové zásoby Možnost prodávat ve vzdálenějších místech, kde se nevyplatí vytvářet obchod nebo Nabízí zboží po určitou dobu Nabídka musí být platná a realizovatelná

21 Význam velkoobchodu pro výrobce
Význam velkoobchodu pro maloobchody S čím mohou být některá velkoobchodní zařízení spojena Velkoobchod charakteristika podle formy činnosti − dodávkový a agenturní Velkoobchod charakteristika podle formy činnosti − samoobslužný a regálový Velkoobchod charakteristika podle formy činnosti − pojízdný, prodejní sklad, zásilkový

22 Maloobchod charakteristika
Síť prodejen, které nabízí zboží konečnému spotřebiteli Předmětem činnosti je nákup a prodej zboží Tržby za prodané zboží  prodejní cena Nákup zboží  nákupní cena Členění: potravinářské zboží průmyslové zboží Maloobchod charakteristika

23 Maloobchod formy Pultový prodej  zákazník je plně obsluhován
Volný výběr  zákazník si zboží vybírá sám, ale prodavač mu může poradit, popř. donést jinou velikost zboží Samoobsluha  proces nakupování probíhá bez asistence prodávajícího, prodávajícímu pouze platíme Zásilkový prodej  nedochází k žádnému kontaktu mezi prodávajícím a zákazníkem (prodej z katalogu, po telefonu, teleshopping) Internetový obchod

24 Maloobchod Běžná prodejna „kamenné prodejny“ Liší se rozlohou
Členění Běžná prodejna Běžná prodejna „kamenné prodejny“ Liší se rozlohou Sortimentem Velikostí nabídky Poskytováním služeb Součástí bývá parkoviště a příjezdové rampy

25 Maloobchod Supermarket Supermarket např.: BILLA, KAUFLAND, LIDL Samoobslužní prodejna s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk) Zvýšený důraz se klade především na nabídku čerstvého zboží. Prodejní plocha supermarketů se pohybuje v rozmezí od 400 do 2500 metrů čtverečních.

26 Hypermarket např. Albert, Tesco
Maloobchod Hypermarket Hypermarket např. Albert, Tesco Samoobslužní velkokapacitní prodejna Nebo obchodní dům s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží pod jednou střechou S prodejní plochou větší než 2500 metrů čtverečních Díky své značné rozloze jsou hypermarkety běžně umisťovány do předměstí či za město, kde jsou dostupné autem.

27 Maloobchod Obchodní dům Obchodní dům Nejstarší forma maloobchodního prodeje, např. Kotva Existují dva základní druhy obchodních domů: plnosortimentní specializované obchodní domy.

28 Ambulantní a objednávkové jednotky
Maloobchod Ambulantní a objednávkové jednotky Ambulantní jednotky prodejny, které mění své stanoviště, stánky, podomní prodej Objednávkové jednotky objednávkové a zasílací společnosti Katalogy (Avon, Neckermann…)

29 Charakterizuj maloobchod.
Vyjmenuj formy maloobchodu. Charakterizuj následující druhy. maloobchodu běžná prodejna, supermarket, hypermarket. Charakterizuj následující druhy prodejen obchodní dům, ambulantní jednotky, objednávkové jednotky.

30 Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti
Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Kupní smlouva Prodávající se zavazuje v daném termínu dodat zboží a převést vlastnická práva. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit. Musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, jinak je smlouva neplatná.

31 Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti
Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Smlouva o zprostředkování Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet snahu, aby došlo k uzavření smlouvy se 3. osobou. Za tuto snahu mu náleží odměna

32 Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti
Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní zástupce se zavazuje, že bude za zastoupeného vyvíjet činnost, která povede k uzavření smlouvy mezi zastoupeným a 3. osobou. Tato smlouva má podobu trvalejšího charakteru. Obchodnímu zástupci náleží za jeho činnost odměna.

33 Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti
Právní zajištění Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti Smlouva o výhradním zastoupení Osoba obchodně zastoupena Zastoupený se zavazuje, že bude v dané činnosti mít jediného obchodního zástupce. Smlouva o výhradním prodeji Uzavírá se především mezi státy. Stát se zavazuje, že bude prodávat zboží od jednoho dodavatele.

34 Pokud smlouvu uzavírá osoba, která není podnikatelským subjektem, smlouvy se řídí dle občanského zákoníku. Co je dobré vědět

35 Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti
Charakterizuj kupní smlouvu Charakterizuji smlouvu o zprostředkování Charakterizuji smlouvu o obchodním zastoupení Charakterizuji smlouvu o výhradním zastoupení Charakterizuji smlouvu o výhradním prodeji

36 Nejvyšším orgánem kontrolní činnosti je Česká obchodní inspekce.
KONTROLA Nejvyšším orgánem kontrolní činnosti je Česká obchodní inspekce. Rozpočtová organizace státu. Má pravomoc kontrolovat fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), které prodávají a dodávají zboží na vnitřním trhu.

37 Nezávadnost výrobku (zdravotní, technická bezpečnost) Kvalita
Hygienické normy Legálnost Správné míry a váhy Správné zúčtování Zákaz klamání spotřebitele KONTROLA Předmět činnosti

38 Testování (časopis Test) Zveřejňování výsledků Právní servis
Hygienické kontroly Udělování pokut Testování (časopis Test) Zveřejňování výsledků Právní servis KONTROLA Konkrétní činnosti

39 Finanční pokuty (až do 1.000.000 Kč při opakování až do 2.000.000 Kč)
Zákaz činnosti Pozastavení prodeje Finanční pokuty (až do Kč při opakování až do Kč) KONTROLA Sankce a pravomoci

40 Česká obchodní inspekce
ČOI spolupracuje s orgány měst a krajů vyhodnocuje podněty od zákazníků spolupracuje s Celní správou spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Spolupracuje s médii Spolupracuje s veterinárními stanicemi Významnou roli hraje také Česká potravinářská inspekce  potraviny a zemědělské produkty

41 Ochrana spotřebitele Občan jako spotřebitel je chráněn zákonem na ochranu spotřebitele, který stanoví: především povinnosti při prodeji a poskytování služeb

42 Správná cena za nakoupené výrobky a služby
Práva spotřebitelů Správná cena za nakoupené výrobky a služby Nesmí být diskriminován  odmítnutí prodeje z výlohy, rezervace musí být označena Zákaz prodeje zdravotně závadných a životu ohrožujících výrobků Právo na úplné informace o výrobku a správné označení Reklamace nesmí trvat déle než 30 dní

43 1. Co je předmětem kontroly. 2. Jaké znáš konkrétní kontrolní činnosti
1. Co je předmětem kontroly? 2. Jaké znáš konkrétní kontrolní činnosti? 3. Česká obchodní inspekce – jaká je to organizace, jaké sankce a pravomoci má? 4. S kým ČOI spolupracuje? 5. Co znamená ochrana spotřebitele? 6. Vyjmenuj práva spotřebitele v rámci ochrany spotřebitele

44 Literatura SYNEK, Miroslav, KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, ISBN Odborné časopisy/měsíčníky: EKONOM, D Test Časopis pro spotřebitele Zdroj z internetu: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Maloobchod> <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cmal doc> <http://neviditelnypes.lidovky.cz/maloobchod> <http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkoobchod> <http://cs.wikipedia.org/wiki/Supermarket> <http://www.coi.cz/cs/,


Stáhnout ppt "Obchodní činnost – vnitrostátní obchod"

Podobné prezentace


Reklamy Google