Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znalostní ekonomika Praha, 23. května 2006 Mgr. Tomáš Hruda Generální ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znalostní ekonomika Praha, 23. května 2006 Mgr. Tomáš Hruda Generální ředitel."— Transkript prezentace:

1 Znalostní ekonomika Praha, 23. května 2006 Mgr. Tomáš Hruda Generální ředitel

2 CzechInvest Podpora technologického rozvoje Podpora podnikání Podpora investic

3 Návrhy priorit a návrhy programů Analýzy pro MPO Administrace programů Hodnocení dopadů politik a programů Osvětová činnost, publicita podpory VaV, konference atd. Mezinárodní spolupráce Transferové centrum uvnitř ČR Transferové centrum svět (ZZ) Zahraniční investice Financování pilotních projektů Ověřování pilotních projektů Financování spin-off, fondy, atd. Školení ve speciálních oblastech Podpora technologického rozvoje

4 Vize ČR do roku 2015 Do roku roku 2015 by Česká republika měla: ╌ Mít konkurenceschopný podnikatelský sektor dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce ╌ Realizovat inovační opatření ╌ Aplikovat nové vědeckovýzkumné poznatky ╌ Efektivně využívat informační a komunikační technologie ╌ Zkvalitnit nabídku na trhu nemovitostí pro podnikání ╌ Mít fungující síť podnikatelských služeb ╌ Mít kvalifikovanou pracovní sílu

5 Možná řešení ╌ Lepší znalost oborů a jejich přínosů v regionech ╌ Jasná strategie podpory podnikání ╌ Lepší a společné cílení podpory podnikání MPO, MMR, MPSV, MŠMT, kraje, HK, svazy, atd…) ╌ Zlepšení dialogu Firmy – VŠ – Regiony – Stát ╌ Podpora společných projektů firem, zejména v oblasti VaV a inovací ╌ Podpora spolupráce firmy – VŠ

6 Strukturální fondy pro programovací období 2007- 2013

7 Navrhované operační programy v ČR 2007 - 2013 ╌ OP Podnikání a inovace (OPPI) ╌ OP Výzkum, vývoj, inovace (VVI) ╌ OP Vzdělávání ╌ OP Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost ╌ OP Životní prostředí ╌ OP Doprava ╌ Integrovaný operační program ╌ Regionální operační programy regionů soudržnosti

8 Role CzechInvestu při přípravě období 2007 - 2013 ╌ Spolupráce s MPO a MŠMT na přípravě nových operačních programů: - OP Podnikání a inovace (ERDF) – MPO - OP Výzkum, vývoj, inovace (ERDF) – MŠMT - OP Vzdělávání (ESF) – MPO a MŠMT ╌ Spolupráce na nastavení procesu implementace.

9 Operační program Podnikání a inovace

10 OP Podnikání a inovace Očekávaná alokace OPPI 2007 – 2013 cca 100 mld. Kč (tj. 12 % z celkové alokace pro ČR) ╌ Alokace není dostatečná! ╌ Potřeba cca 140 mld. Kč.

11 OP Podnikání a inovace Navrhovaná zaměření: ╌ Vznik nových (zejména inovačních) firem ╌ Podpora inovací ╌ Zavádění výsledků z oblasti VaV do praxe ╌ Infrastruktura pro podnikání a inovace ╌ Spolupráce firem ╌ Poradenské a informační služby ╌ Rozvoj lidských zdrojů

12 OP Podnikání a inovace Firmy VŠ, VVI Nadfiremní struktura Výzkum a vývoj Výroba a TT Znalosti Lidé Odbyt Lidé Spolupráce Infrastruktura Komercializace Znalosti Nemovitosti Spolupráce Informace Sdílené technologie Chci investovat do: Zlepšuji nabídku VaV: Nabízím firmám:

13 Děkuji za pozornost www.czechinvest.org www.czechinvest.org www.czechinvest.org 800 800 777 (zelená linka) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2005. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "Znalostní ekonomika Praha, 23. května 2006 Mgr. Tomáš Hruda Generální ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google