Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diskuse u kulatého stolu na téma Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky Univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diskuse u kulatého stolu na téma Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky Univerzita."— Transkript prezentace:

1 Diskuse u kulatého stolu na téma Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2

3

4

5

6

7 SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE OBYVATELSTVA A JEJÍ VLIV NA KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Program SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI Tematická oblast programu Institucionální rámce sociálně-ekonomických stratifikačních procesů Téma projektu Nové postupy směřující k minimalizaci negativních důsledků nadměrné sociální diferenciace a marginalizace. Cílem výzkumu je spolu s analýzou změn v sociální struktuře získat podklady pro identifikaci faktorů posilujících sociální kohesi České republiky jako celku Doba řešení 1.7.2006 - 30.6.2011

8 DÍLČÍ CÍLE ŘEŠENÍ V001V001 Popsat sociálně prostorovou diferenciaci a identifikovat procesy, které diferencují prostorovou organizaci společnosti a významným způsobem ovlivňují kvalitu života ve městech a obcích České republiky V002V002 Vybrat vhodné metody a indikátory a připravit datovou základnu pro měření vlivu sociálně prostorových procesů na rozmístění funkcí lokalizovaných v obcích a městech České republiky V003V003 Analyzovat vybrané sociálně prostorové procesy a prokázat jejich vliv na rozmístění funkcí lokalizovaných v obcích a městech České republiky V004V004 Analyzovat dopady sociálně prostorových procesů a diferencovaného rozmístění funkcí na kvalitu života ve městech a obcích ČR V005V005 Posoudit roli institucí a aktérů v ovlivňování kvality života a navrhnout vhodné postupy směřující ke zmírnění nebo odstranění nadměrné sociálně prostorové diferenciace a marginalizace obyvatelstva měst a obcí v České republice V006V006 Prezentovat výsledky výzkumu

9 Cíl kulatého stolu  navazuje na dvě kola Delphi šetření  diskuse důležitých témat, které vyplynuly z odpovědí respondentů  diskuse pojmu sociálně prostorová diferenciace  diskuse procesů, které ovlivňují kvalitu života obyvatel ve městech a obcích v ČR  diskuse role různých aktérů  diskuse využitelnosti výzkumu

10 Program (13:00 - 17:00) 13:00 UVÍTÁNÍ NA FAKULTĚ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU a PROGRAMU KULATÉHO STOLU 13.30 1. SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE 2. PROCESY VEDOUCÍ K SOCIÁLNĚ PROSTOROVÉ DIFERENCIACI 15:00 Přestávka s občerstvením 15.30 3. AKTÉŘI PROCESŮ DIFERENCIACE A ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ 4. VYUŽITELNOST VÝZKUMU A REFLEXE

11 1.SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE

12 Otázky k diskusi  Některé faktory/podmínky jsou dlouhodobě ukotveny v sídelním systému. Jakým způsobem jsou tyto nerovnoměrnosti vnímány? Jsou na ně obyvatelé zvyklí?  Dochází v transformačním období k nadměrné sociálně prostorové diferenciaci nebo je v porovnání se západním / rozvojovým světem stále relativně nízká?  Přispívá tato diferenciace a koncentrace růstu do několika pólů k posilování ekonomiky a společnosti jako celku nebo spíše k oslabování a izolaci periferních a marginalizovaných oblastí?  Jaké sociální skupiny, kde a jak jsou zachyceny a jakými mechanismy k tomu dochází?

13 2.PROCESY VEDOUCÍ K SOCIÁLNĚ PROSTOROVÉ DIFERENCIACI

14 Otázky k diskusi  Souhlasíte s výsledky hodnocení procesů z hlediska (1) míry, kterou přispívají k sociálně prostorové diferenciaci a (2) jejich společenské závažnosti a potřeby je ovlivňovat?  Které procesy podle Vašeho názoru nejen diferencují území ČR, ale zároveň nejzásadněji ovlivňují kvalitu života obyvatel měst a obcí v České republice?  V čem spočívá společenská závažnost, těch nejhůře hodnocených procesů (diferenciace příjmů, odchod schopných s periferních oblastí, sociální či prostorové vyloučení z “chodu společnosti“ apod.)  Myslíte, že veřejnost vnímá jednotlivé procesy obdobným způsobem, nebo jsou některé procesy lidmi vnímány citlivěji a jiné méně citlivě?  Existuje proces, jehož hodnocení se zásadně vymyká Vaším představám?

15

16 3.AKTÉŘI PROCESŮ DIFERENCIACE A ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ

17 Otázky k diskusi  Je možné vytipovat klíčová rozhodnutí konkrétních aktérů, která ovlivňují zásadním způsobem rostoucí problémy způsobené sociálně prostorovou diferenciací?  U kterých typů procesů je možné spoléhat nebo pouze mírně podpořit lokální aktivitu a které nerovnosti je možné odstranit pouze vnějšími zásahy?  Některé procesy nemají aktéry, můžeme je tedy ovlivňovat a jakým způsobem?  Jakým způsobem je nejúčinnější působit na klíčové aktéry při řešení negativních důsledků sociálně prostorové diferenciace?  Znáte nějaký konkrétní příklad dobrého řešení (best practice) problémů v marginalizované oblasti a stěžejní aktéry, kteří k takovému řešení přispěli?

18 4.VYUŽITELNOST VÝZKUMU A REFLEXE

19 Otázky k diskusi  Má prezentovaný výzkum praktický smysl, resp. lze navrhnout opatření, která by změnila postavení alespoň vybraných marginalizovaných skupin v České republice?  Jaké aktéry je nezbytné oslovit a získat pro spolupráci při realizaci navrhovaných opatření?  Jaká je role výzkumu a výuky při ovlivňování společenských a ekonomických procesů?  Vidíte nějaké možnosti spolupráce a vzájemného sdílení výsledků výzkumu?  Reflexe a shrnutí zásadních myšlenek kulatého stolu.

20 Děkujeme Vám za účast


Stáhnout ppt "Diskuse u kulatého stolu na téma Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky Univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google