Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 3.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 3.LF UK."— Transkript prezentace:

1 McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 3.LF UK

2 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Charakteristika MDT  Klasifikace dle syndromů (podskupin)  Posuzujeme symptomatickou a mechanickou odpověď v závislosti na mechanické zátěži  Klasifikujeme podle chování symptomů – symptomatická reakce na pohyb, polohu  Neklasifikuje se podle patologických anatomických změn  Důraz je kladen na „centralizaci, autoterapii, posloupnost sil a tlaků, edukaci pacienta“

3 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Srovnání s ostatními léčebnými postupy  Využití opakovaných pohybů pro diagnostiku a terapii  Pacientova nezávislost  Mizí nepostradatelnost terapeuta  Minimální intervence terapeuta  Kombinace cvičení a intervence terapeuta (pokud je nutná)  Cvičení přináší úlevu od bolesti

4 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Faktory ovlivňující bolesti bederní páteře  McKenzie popisuje dva nepříznivé životní faktory ovlivňující bolesti Lp 1. Špatný sed – nejen během práce, ale také odpočinku; čím je větší kyfóza, tím je větší intradiskální tlak 2. Častost flexe – převažují výrazně činnosti flekční nad extenčními  TYTO DVA PREDISPONUJÍCÍ FAKTORY VEDOU SPOLEČNĚ KE ZTRÁTĚ EXTENZE!!!

5 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Rizikové faktory bolestí Lp 1. Životní styl každého jedince – anamnéza předchozích bolestí zad 2. Biomechanické fa – zvedání těžkých břemen, celotělové vibrace, častost flexe a rotace, posturální zátěž 3. Psychosociální

6 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Prognostické faktory  Psychosociální faktory hrají roli v rozvoji chronicity a invalidity  Špatnou prognózu můžeme očekávat u těžce manuelně pracujících, sedavého zaměstnání, nedostatečného uspokojení z práce, nedostatečného ohodnocení  Nepříznivou prognózu můžeme předpokládat u bolestí vystřelujících do končetiny, kořenového dráždění, předchozí ataky a nedostatečné centralizace

7 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Centralizace, centralizační fenomén  Centralizace je typická pouze pro Derangement syndrom (u „disc bulgingu“ – vyklenutí disku se objevuje při jeho redukci)  Je to reakce na zvolenou terapii, kdy dochází k okamžitému odstranění či přesunu bolesti z distálního směru do proximálního směru  Bolest v centru páteře se zvyšuje (dobrá bolest)  S každým dalším pohybem dochází k odstranění, které se udržuje po určitou dobu  Cvičí se dokud nejsou všechny symptomy odstraněny  Objevuje se po dosažení maximálního rozsahu pohybu během provádění opakovaných pohybů nebo při korekci držení těla

8 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Centralizace, centralizační fenomén  Často je bolestivá překážka během pohybu  Objevuje se nejvíce při pohybech do extenze, méně často při laterálních a flekčních pohybech  Udává směrovou preferenci – volbu směru při terapii  Signalizuje dobrou prognózu  Selhávání nebo nedostatečná centralizace předpovídá špatnou prognózu  X PERIFERIZACE – objevuje se u DER SY, produkuje a zhoršuje distální symptomy, které přetrvávají, objevuje se jako reakce na opakované pohyby

9 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová 1.Autoterapie 2.progrese sil a tlaků Autoterapie – pomalu a postupně rozcvičovat na konec rozsahu pohybu  U mechanického syndromu nezačínat hned mobilizovat, manipulovat!!! Není to metodou první volby! Progrese sil a tlaků – přichází až po vyčerpání vlastních automobilizačních sil pacienta  PACIENTOVA SÍLA, PACIENTŮV PŘETLAT, TERAPEUTŮV PŘETLAK, MOBILIZACE, MANIPULACE

10 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Typy bolesti:mechanická versus chemická 1. MECHANICKÁ  Konstantní x intermitentní  Pohyb jedním směrem vyvolává centralizaci, změna přetrvává  Pohyb opačným směrem způsobuje zhoršení symptomů, periferizaci  Zlepšení symptomů doprovází zlepšení hybnosti 2. CHEMICKÁ  Konstantní  Začátek v nedávné době  Známky zánětu: otok, zčervenání, teplo, zvýšená citlivost, porušená funkce  Zhoršení bolesti vyvolá jakýkoliv pohyb, žádný nepřináší úlevu  Nelze najít pohyb, který bolest redukuje či centralizuje

11 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Chronická bolest  Může být ovlivněna nemechanickými podněty  Dlouhotrvající potíže by neměly znamenat zamítnutí mechanické terapie  Část pacientů bude reagovat normálně  Jiná část pozvolně

12 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Indikace, kontraindikace pro MDT 1. Indikace  Postižení nervového kořene  Mechanická bolest zad 2. Kontraindikace  Závažná spinální patologie  Cauda equina  Malignita  Míšní příznaky  Infekce  Fraktury  Těžký neurologický deficit  Nemechanická bolest zad

13 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová DERANGEMENT SYNDROM  Nejběžnější ze 3 mechanických syndromů  Založen na posunu uvnitř ploténky, její vnitřní posun ovlivňuje páteřní skloubení i v klidových polohách  Rozsah pohybu je omezen vzhledem k danému porušení  Bolest vzniká postupně nebo najednou  Často plíživý začátek, může být provázen náhlou slabostí  Může mít anamnézu předchozích epizod  Během opakovaných pohybů – jeden pohyb centralizuje, druhý periferizuje  Symptomy somatické, kořenové nebo kombinace obou  Symptomy konstantní či intermitentní, mohou se přesouvat proximálně, distálně, zprava doleva

14 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová DERANGEMENT SYNDROM  Symptomatické a mechanické reakce jsou ovlivněny posturální zátěží během denních aktivit  Mechanické projevy zahrnují vždy zmenšený rozsah nebo blokádu pohybu  Nález přechodné deformity – kyfóza, lordóza, vybočení  Deviace od normálních pohybů v ose  Rozsah pohybu se může zvětšit/ zmenšit  Léčebný postup vyvolává přetrvávající změny  Setrvání v jedné poloze či aktivitě může rychle znatelně zhoršit či zlepšit intenzitu a šíření bolesti, stav se během dne mění  Nestálost a změna jsou charakteristické pro derangement!!!  Cílem léčby:redukovat, odstranit nebo centralizovat symptomy

15 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová DYSFUNKČNÍ SYNDROM  Vzniká mechanickou deformací strukturálně poškozené měkké tkáně  Příčiny vzniku: předchozí trauma, zánětlivý proces, degenerativní proces  Výše uvedené příčiny vedou ke: kontrakci, zjizvení, přilepení tkáně, adaptabilnímu zkrácení, nedokonalému hojení tkáně  Bolest vždy intermitentní! Provokována pouze při zatížení strukturálně poškozené tkáně na konci rozsahu pohybu!!!  Typické bolestivé omezení na konci rozsahu pohybu!!!  Symptomy mizí, jakmile je zátěž ukončena (tzn. s odlehčením napínané tkáně)

16 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová DYSFUNKČNÍ SYNDROM  V anamnéze jsou údaje o proběhlém úrazu, derangementu, dlouhodobé zátěži ochablého držení těla, degenerativní změny na páteři  Přítomnost symptomů nejméně 6 – 8 týdnů  Vždy lokální symptomy, kromě tzv. fixovaného nervového kořene  Stejný pohyb, který je omezen, produkuje bolest  Bolest nikdy nepřetrvává  Omezený rozsah pohybu(ů)

17 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová POSTURÁLNÍ SYNDROM  Vzniká mechanickou deformací měkkých tkání  Žádná patologie!!!  Časový faktor je hlavní příčinou vzniku  Přítomnost nedostatečného cévního zásobení vzrůstajícího z prolongované pozice a posturálního napětí  Zřídkakdy(spíše nikdy) vhodný pro terapii opakovanými pohyby  Vždy intermitentní bolest, lokální  Obvykle u mladých lidí  Sedavý způsob životního stylu  ŽÁDNÁ bolest během pohybu a sportu!!!

18 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová POSTURÁLNÍ SYNDROM  Objektivní vyšetření je normální  Posturální korekce odstraňuje symptomy!!!  Nejčastější provokativní posturální držení je ochablý sed  Pacient má velmi ochablé držení těla – hlava v předsunu, zvýšená hrudní kyfóza, snížená bederní lordóza  Současně se mohou vyskytovat bolesti krční, hrudní a bederní páteře

19 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová 3 SYNDROMY ODLIŠNOSTI U JEDNOTLIVÝCH SYNDROMŮ, ALE….MAJÍ PŘECI NĚCO SPOLEČNÉHO! SOUVISLOST S MECHANICKOU ZÁTĚŽÍ!!!

20 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová TERAPIE – OPAKOVANÉ POHYBY 1. DERANGEMENT SYNDROM  Jeden směr pohybu symptomy produkuje, zvyšuje, periferizuje, vytváří blok pohybu  Opačný směr pohybu odstraňuje, snižuje bolest, centralizuje, zvyšuje rozsah pohybu  Pokud nejdeme směrovou preferenci, tak další testování není nutné, jasná strategie léčby 3. POSTURÁLNÍ SYNDROM  Žádná bolest během testování  Bez ztráty normálního rozsahu pohybu  Bolest pouze během udržované polohy 2. DYSFUNKČNÍ SYNDROM  Opakované pohyby vyvolávají vždy bolest na konci rozsahu pohybu  Stav pacienta se progresivně nezhoršuje  Pokud se napínání uvolní do neutrální polohy, tak bolest zmizí  Není zde periferizace  Distální symptomy se budou produkovat pouze během napínání FNK  Žádné rychlé změny v rozsahu pohybu

21 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová TERAPIE – PROGRESE SIL A TLAKŮ  Progrese tlaků je volena, pokud předcházející technika zvyšuje nebo snižuje symptomy během jednotlivé techniky,ale po cvičení není stav zlepšen ani zhoršen  Jestliže použitá technika redukuje a centralizuje symptomy, tak není třeba zvyšovat tlaky, vše je dosaženo během pozvolného zvýšení maximálního rozsahu pohybu  Zvyšuje se frekvencí opakovaných jednotlivých cvičení během dne  Alternativy aplikací sil a tlaků volíme dle stavu konkrétního pacienta

22 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová TERAPIE – PROGRESE SIL A TLAKŮ 1. PROGRESE SIL PACIENTEM  Statické tlaky ve středním rozsahu pohybu x pozice na konci rozsahu pohybu  Dynamické tlaky – pac. se pohybuje do středního rozsahu pohybu, na konec rozsahu pohybu nebo na konec rozsahu pohybu s přetlakem 2. PROGRESE SIL TERAPEUTEM  Pacient se pohybuje do středního rozsahu pohybu s přetlakem terapeuta  Pacient se pohybuje do konce rozsahu pohybu s přetlakem terapeuta  Mobilizace terapeutem  Manipulace terapeutem

23 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová AUTOTERAPIE  AUTOTERAPIE je metodou první volby!!!  Často efektivně řeší problém bez potřeby opakovaných návštěv u terapeutů  Potřebnost adekvátní instruktáže a edukace  Pacienti s POST SY mohou vyřešit svůj problém pouze autoterapií!!!  U DYS SY nutné vysvětlit, že přiměřený strečink v pravidelných intervalech vede k remodelaci – obnově strukturálně zkrácené tkáně, zásah terapeuta může pomoci, ale jeho techniky obvykle nestačí k obnově abnormální tkáně  U DER SY může být veliká část pac. vyléčena autoterapií, jen asi 30% pacientů potřebuje zásah terapeuta např. mobilizaci

24 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová TECHNIKY TERAPEUTA  Doplňují pacientovy techniky jen v případě nutnosti dosažení dalšího zlepšení, jde např. o nedostatečný rozsah pohybu nebo o špatný směr tlaků  V jistých případech, např. u akutní laterální deformity, jsou naopak techniky terapeuta metodou první volby, neboť umožní pacientovi prostor pro následnou autoterapii

25 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová POSTUPY - TECHNIKY  Většina technik je založená na opakovaných pohybech  Počet opakovaných pohybů je obvykle 10 – 15 pohybů v každé sestavě  Nejčastěji se využívá minimálně 4 – 5 sestav denně  S každým následujícím pohybem by mělo docházet ke zvýšenému rozsahu pohybu  Cílem mechanické terapie je změnit rozsah pohybu a umožnit pacientovi zvládat denní aktivity!!!

26 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová MANAGMENT DERANGEMENT SYNDROMU 4 stadia: 1. Redukce derangementu – vlastní část mechanické terapie, provádí se extenční principy, laterální principy, flekční principy 2. Udržení redukce – pravidelností vhodného(doporučeného) cvičení, eliminace agravačních pohybů, správné držení těla během dne 3. Obnovení rozsahu pohybu – pokud si ověříme, že je derangement stabilizován(rozsah pohybu musí zůstat nezměněn i po F pohybech, symptomatická reakce při EX musí zůstat nezměněna po F pohybech), obnovit všechny pohyby do normálního rozsahu pohybu 4. Prevence recidiv – snižovat počet bolestivých epizod, zkracovat dobu jejího trvání, zvýšit strategii autoterapie,snížit zásahy fyzioterapeuta, snížit PN

27 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová Přehled technik  Nejčastěji se využívají extenční principy, flekční se aplikují jen u malého procenta  EXTENČNÍ – leh na břiše, leh na břiše v EX, EVL, EVS, provádí se pravidelně 10x á 2 -3 hodiny, očekáváme centralizaci, možnost krátkodobého zvýšení bolesti centrálně, zvýšení rozsahu pohybu  PROGRESE SIL A TLAKŮ – EVL s přetlakem ter nebo využitím popruhu, MOB do EX, manipulace do EX  Pokud je to vhodné, tak se využívají polohy udržované EX

28 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH BOLESTECH Lp 1.Ihned si lehněte na břicho 2. Pokud odpočíváte, tak používejte srolovaný ručník nebo noční váleček kolem pasu 3. Cviky leh na břiše, event. leh na břiše v EX, EXL provádějte vždy 10x každé 2 hodiny 4. Pokud je bolest spíše na jedné straně, nezmírňuje se cvičením, tak posuňte boky mírně od bolestivé strany provádět leh v EX, EXL 5.Pokud odpočíváte, tak vždy se správnou oporou 6. 3 – 4 dny se nepředklánějte 7. Korigujte sed – používejte bederní opěrku

29 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 3.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google