Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie"— Transkript prezentace:

1 McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie
Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 3.LF UK

2 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
Charakteristika MDT Klasifikace dle syndromů (podskupin) Posuzujeme symptomatickou a mechanickou odpověď v závislosti na mechanické zátěži Klasifikujeme podle chování symptomů – symptomatická reakce na pohyb, polohu Neklasifikuje se podle patologických anatomických změn Důraz je kladen na „centralizaci, autoterapii, posloupnost sil a tlaků, edukaci pacienta“ Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

3 Srovnání s ostatními léčebnými postupy
Využití opakovaných pohybů pro diagnostiku a terapii Pacientova nezávislost Mizí nepostradatelnost terapeuta Minimální intervence terapeuta Kombinace cvičení a intervence terapeuta (pokud je nutná) Cvičení přináší úlevu od bolesti Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

4 Faktory ovlivňující bolesti bederní páteře
McKenzie popisuje dva nepříznivé životní faktory ovlivňující bolesti Lp Špatný sed – nejen během práce, ale také odpočinku; čím je větší kyfóza, tím je větší intradiskální tlak Častost flexe – převažují výrazně činnosti flekční nad extenčními TYTO DVA PREDISPONUJÍCÍ FAKTORY VEDOU SPOLEČNĚ KE ZTRÁTĚ EXTENZE!!! Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

5 Rizikové faktory bolestí Lp
Životní styl každého jedince – anamnéza předchozích bolestí zad Biomechanické fa – zvedání těžkých břemen, celotělové vibrace, častost flexe a rotace, posturální zátěž Psychosociální Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

6 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
Prognostické faktory Psychosociální faktory hrají roli v rozvoji chronicity a invalidity Špatnou prognózu můžeme očekávat u těžce manuelně pracujících, sedavého zaměstnání, nedostatečného uspokojení z práce, nedostatečného ohodnocení Nepříznivou prognózu můžeme předpokládat u bolestí vystřelujících do končetiny, kořenového dráždění, předchozí ataky a nedostatečné centralizace Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

7 Centralizace, centralizační fenomén
Centralizace je typická pouze pro Derangement syndrom (u „disc bulgingu“ – vyklenutí disku se objevuje při jeho redukci) Je to reakce na zvolenou terapii, kdy dochází k okamžitému odstranění či přesunu bolesti z distálního směru do proximálního směru Bolest v centru páteře se zvyšuje (dobrá bolest) S každým dalším pohybem dochází k odstranění, které se udržuje po určitou dobu Cvičí se dokud nejsou všechny symptomy odstraněny Objevuje se po dosažení maximálního rozsahu pohybu během provádění opakovaných pohybů nebo při korekci držení těla Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

8 Centralizace, centralizační fenomén
Často je bolestivá překážka během pohybu Objevuje se nejvíce při pohybech do extenze, méně často při laterálních a flekčních pohybech Udává směrovou preferenci – volbu směru při terapii Signalizuje dobrou prognózu Selhávání nebo nedostatečná centralizace předpovídá špatnou prognózu X PERIFERIZACE – objevuje se u DER SY, produkuje a zhoršuje distální symptomy, které přetrvávají, objevuje se jako reakce na opakované pohyby Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

9 1.Autoterapie 2.progrese sil a tlaků
Autoterapie – pomalu a postupně rozcvičovat na konec rozsahu pohybu U mechanického syndromu nezačínat hned mobilizovat, manipulovat!!! Není to metodou první volby! Progrese sil a tlaků – přichází až po vyčerpání vlastních automobilizačních sil pacienta PACIENTOVA SÍLA, PACIENTŮV PŘETLAT, TERAPEUTŮV PŘETLAK , MOBILIZACE, MANIPULACE Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

10 Typy bolesti:mechanická versus chemická
Konstantní x intermitentní Pohyb jedním směrem vyvolává centralizaci, změna přetrvává Pohyb opačným směrem způsobuje zhoršení symptomů, periferizaci Zlepšení symptomů doprovází zlepšení hybnosti 2. CHEMICKÁ Konstantní Začátek v nedávné době Známky zánětu: otok, zčervenání, teplo, zvýšená citlivost, porušená funkce Zhoršení bolesti vyvolá jakýkoliv pohyb, žádný nepřináší úlevu Nelze najít pohyb, který bolest redukuje či centralizuje Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

11 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
Chronická bolest Může být ovlivněna nemechanickými podněty Dlouhotrvající potíže by neměly znamenat zamítnutí mechanické terapie Část pacientů bude reagovat normálně Jiná část pozvolně Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

12 Indikace, kontraindikace pro MDT
Postižení nervového kořene Mechanická bolest zad 2. Kontraindikace Závažná spinální patologie Cauda equina Malignita Míšní příznaky Infekce Fraktury Těžký neurologický deficit Nemechanická bolest zad Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

13 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
DERANGEMENT SYNDROM Nejběžnější ze 3 mechanických syndromů Založen na posunu uvnitř ploténky, její vnitřní posun ovlivňuje páteřní skloubení i v klidových polohách Rozsah pohybu je omezen vzhledem k danému porušení Bolest vzniká postupně nebo najednou Často plíživý začátek, může být provázen náhlou slabostí Může mít anamnézu předchozích epizod Během opakovaných pohybů – jeden pohyb centralizuje, druhý periferizuje Symptomy somatické, kořenové nebo kombinace obou Symptomy konstantní či intermitentní, mohou se přesouvat proximálně, distálně, zprava doleva Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

14 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
DERANGEMENT SYNDROM Symptomatické a mechanické reakce jsou ovlivněny posturální zátěží během denních aktivit Mechanické projevy zahrnují vždy zmenšený rozsah nebo blokádu pohybu Nález přechodné deformity – kyfóza, lordóza, vybočení Deviace od normálních pohybů v ose Rozsah pohybu se může zvětšit/ zmenšit Léčebný postup vyvolává přetrvávající změny Setrvání v jedné poloze či aktivitě může rychle znatelně zhoršit či zlepšit intenzitu a šíření bolesti, stav se během dne mění Nestálost a změna jsou charakteristické pro derangement!!! Cílem léčby:redukovat, odstranit nebo centralizovat symptomy Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

15 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
DYSFUNKČNÍ SYNDROM Vzniká mechanickou deformací strukturálně poškozené měkké tkáně Příčiny vzniku: předchozí trauma, zánětlivý proces, degenerativní proces Výše uvedené příčiny vedou ke: kontrakci, zjizvení, přilepení tkáně, adaptabilnímu zkrácení, nedokonalému hojení tkáně Bolest vždy intermitentní! Provokována pouze při zatížení strukturálně poškozené tkáně na konci rozsahu pohybu!!! Typické bolestivé omezení na konci rozsahu pohybu!!! Symptomy mizí, jakmile je zátěž ukončena (tzn. s odlehčením napínané tkáně) Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

16 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
DYSFUNKČNÍ SYNDROM V anamnéze jsou údaje o proběhlém úrazu, derangementu, dlouhodobé zátěži ochablého držení těla, degenerativní změny na páteři Přítomnost symptomů nejméně 6 – 8 týdnů Vždy lokální symptomy, kromě tzv. fixovaného nervového kořene Stejný pohyb, který je omezen, produkuje bolest Bolest nikdy nepřetrvává Omezený rozsah pohybu(ů) Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

17 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
POSTURÁLNÍ SYNDROM Vzniká mechanickou deformací měkkých tkání Žádná patologie!!! Časový faktor je hlavní příčinou vzniku Přítomnost nedostatečného cévního zásobení vzrůstajícího z prolongované pozice a posturálního napětí Zřídkakdy(spíše nikdy) vhodný pro terapii opakovanými pohyby Vždy intermitentní bolest, lokální Obvykle u mladých lidí Sedavý způsob životního stylu ŽÁDNÁ bolest během pohybu a sportu!!! Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

18 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
POSTURÁLNÍ SYNDROM Objektivní vyšetření je normální Posturální korekce odstraňuje symptomy!!! Nejčastější provokativní posturální držení je ochablý sed Pacient má velmi ochablé držení těla – hlava v předsunu, zvýšená hrudní kyfóza, snížená bederní lordóza Současně se mohou vyskytovat bolesti krční, hrudní a bederní páteře Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

19 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
3 SYNDROMY ODLIŠNOSTI U JEDNOTLIVÝCH SYNDROMŮ, ALE….MAJÍ PŘECI NĚCO SPOLEČNÉHO! SOUVISLOST S MECHANICKOU ZÁTĚŽÍ!!! Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

20 TERAPIE – OPAKOVANÉ POHYBY
1. DERANGEMENT SYNDROM Jeden směr pohybu symptomy produkuje, zvyšuje, periferizuje, vytváří blok pohybu Opačný směr pohybu odstraňuje, snižuje bolest, centralizuje, zvyšuje rozsah pohybu Pokud nejdeme směrovou preferenci, tak další testování není nutné, jasná strategie léčby 3. POSTURÁLNÍ SYNDROM Žádná bolest během testování Bez ztráty normálního rozsahu pohybu Bolest pouze během udržované polohy 2. DYSFUNKČNÍ SYNDROM Opakované pohyby vyvolávají vždy bolest na konci rozsahu pohybu Stav pacienta se progresivně nezhoršuje Pokud se napínání uvolní do neutrální polohy, tak bolest zmizí Není zde periferizace Distální symptomy se budou produkovat pouze během napínání FNK Žádné rychlé změny v rozsahu pohybu Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

21 TERAPIE – PROGRESE SIL A TLAKŮ
Progrese tlaků je volena, pokud předcházející technika zvyšuje nebo snižuje symptomy během jednotlivé techniky,ale po cvičení není stav zlepšen ani zhoršen Jestliže použitá technika redukuje a centralizuje symptomy, tak není třeba zvyšovat tlaky, vše je dosaženo během pozvolného zvýšení maximálního rozsahu pohybu Zvyšuje se frekvencí opakovaných jednotlivých cvičení během dne Alternativy aplikací sil a tlaků volíme dle stavu konkrétního pacienta Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

22 TERAPIE – PROGRESE SIL A TLAKŮ
PROGRESE SIL PACIENTEM Statické tlaky ve středním rozsahu pohybu x pozice na konci rozsahu pohybu Dynamické tlaky – pac. se pohybuje do středního rozsahu pohybu, na konec rozsahu pohybu nebo na konec rozsahu pohybu s přetlakem 2. PROGRESE SIL TERAPEUTEM Pacient se pohybuje do středního rozsahu pohybu s přetlakem terapeuta Pacient se pohybuje do konce rozsahu pohybu s přetlakem terapeuta Mobilizace terapeutem Manipulace terapeutem Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

23 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
AUTOTERAPIE AUTOTERAPIE je metodou první volby!!! Často efektivně řeší problém bez potřeby opakovaných návštěv u terapeutů Potřebnost adekvátní instruktáže a edukace Pacienti s POST SY mohou vyřešit svůj problém pouze autoterapií!!! U DYS SY nutné vysvětlit, že přiměřený strečink v pravidelných intervalech vede k remodelaci – obnově strukturálně zkrácené tkáně, zásah terapeuta může pomoci, ale jeho techniky obvykle nestačí k obnově abnormální tkáně U DER SY může být veliká část pac. vyléčena autoterapií, jen asi 30% pacientů potřebuje zásah terapeuta např. mobilizaci Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

24 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
TECHNIKY TERAPEUTA Doplňují pacientovy techniky jen v případě nutnosti dosažení dalšího zlepšení, jde např. o nedostatečný rozsah pohybu nebo o špatný směr tlaků V jistých případech, např. u akutní laterální deformity, jsou naopak techniky terapeuta metodou první volby, neboť umožní pacientovi prostor pro následnou autoterapii Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

25 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
POSTUPY - TECHNIKY Většina technik je založená na opakovaných pohybech Počet opakovaných pohybů je obvykle 10 – 15 pohybů v každé sestavě Nejčastěji se využívá minimálně 4 – 5 sestav denně S každým následujícím pohybem by mělo docházet ke zvýšenému rozsahu pohybu Cílem mechanické terapie je změnit rozsah pohybu a umožnit pacientovi zvládat denní aktivity!!! Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

26 MANAGMENT DERANGEMENT SYNDROMU
4 stadia: Redukce derangementu – vlastní část mechanické terapie, provádí se extenční principy, laterální principy, flekční principy Udržení redukce – pravidelností vhodného(doporučeného) cvičení, eliminace agravačních pohybů, správné držení těla během dne Obnovení rozsahu pohybu – pokud si ověříme, že je derangement stabilizován(rozsah pohybu musí zůstat nezměněn i po F pohybech, symptomatická reakce při EX musí zůstat nezměněna po F pohybech), obnovit všechny pohyby do normálního rozsahu pohybu Prevence recidiv – snižovat počet bolestivých epizod, zkracovat dobu jejího trvání, zvýšit strategii autoterapie,snížit zásahy fyzioterapeuta, snížit PN Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

27 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
Přehled technik Nejčastěji se využívají extenční principy, flekční se aplikují jen u malého procenta EXTENČNÍ – leh na břiše, leh na břiše v EX, EVL, EVS, provádí se pravidelně 10x á 2 -3 hodiny, očekáváme centralizaci, možnost krátkodobého zvýšení bolesti centrálně, zvýšení rozsahu pohybu PROGRESE SIL A TLAKŮ – EVL s přetlakem ter nebo využitím popruhu, MOB do EX, manipulace do EX Pokud je to vhodné, tak se využívají polohy udržované EX Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

28 PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH BOLESTECH Lp
1.Ihned si lehněte na břicho 2. Pokud odpočíváte , tak používejte srolovaný ručník nebo noční váleček kolem pasu 3. Cviky leh na břiše, event. leh na břiše v EX, EXL provádějte vždy 10x každé 2 hodiny 4. Pokud je bolest spíše na jedné straně, nezmírňuje se cvičením, tak posuňte boky mírně od bolestivé strany provádět leh v EX, EXL 5.Pokud odpočíváte, tak vždy se správnou oporou 6. 3 – 4 dny se nepředklánějte 7. Korigujte sed – používejte bederní opěrku Zpracovala Mgr. Pavla Formanová

29 Zpracovala Mgr. Pavla Formanová
DĚKUJI ZA POZORNOST  Zpracovala Mgr. Pavla Formanová


Stáhnout ppt "McKENZIE TERAPIE – Mechanická diagnostika a terapie"

Podobné prezentace


Reklamy Google