Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti"— Transkript prezentace:

1 Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti
Doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Thomayerova nemocnice Praha Krč

2 Dětská skeletální traumatologie
1. Vlastní zlomeniny rostoucího skeletu 2. Poranění měkkých tkání (zavřené, otevřené zlomeniny, poranění nervů a cév) 3. Vícečetné zlomeniny (ipsilaterální, bilaterální, mnohočetné) 4. Zlomeniny při sdruženém traumatu a polytraumatu

3 Dětská skeletální traumatologie
charakteristika (odlišnosti proti traumatologii dospělých) biomechanické vlastnosti dětské kosti: pružnost, měkkost dětská kost roste kloubní konce dětské kosti jsou chrupavčité, radiolucentní dětská kost má velkou schopnost remodelace kloubní vazy jsou v dětském věku odolnější než skelet

4 Růst dětské kosti: dětská kost roste
1. Fyzární, longitudinální, latitudinální, enchondrální 2. Periostální, většinou latitudinální, endesmální 3. Expansní růst epifyzárního jádra

5 Podíl jednotlivých fýz na růstu kosti:
dětská kost roste Podíl jednotlivých fýz na růstu kosti:

6 Patofyziologie fýzy: linie poranění
dětská kost roste Patofyziologie fýzy: linie poranění epifýza germinativní zóna linie lomu metafýza

7 Manifestace a fůze osifikačních jader:
dětská kost roste Manifestace a fůze osifikačních jader:

8 Poranění fýzy (použito z publikace Ogdena)
dětská kost roste Poranění fýzy (použito z publikace Ogdena)

9 Klasifikace fyzárních poranění podle Saltera a Harrise
dětská kost roste Klasifikace fyzárních poranění podle Saltera a Harrise Typ 1: „čistá“ separace epifýzy Typ 2: separace epifýzy s metafyzárním trojúhelníkem Typ 3: fraktura epifýzy Typ 4: fraktura epifýzy a metafýzy Typ 5: rozdrcení části fýzy Typ 6: vytržení periferie fýzy

10 dětská kost roste Fyzární poranění: klasifikace Ogden 1981

11 Fyzární poranění: klasifikace
dětská kost roste Fyzární poranění: klasifikace Peterson: 1994 (použito z publikace Petersona)

12 Fyzární poranění: klasifikace
dětská kost roste Fyzární poranění: klasifikace I Peterson: chybějící typy fyzárního poranění VI

13 Porucha růstu po fyzárním poranění
dětská kost roste Porucha růstu po fyzárním poranění 1. V celém rozsahu fýzy a. přerůst b. zástava růstu 2. Částečná kostní můstek, Überbrűckung, Partial growth arrest (P.G.A.), bony bridge, bony bar, bony tether

14 Obtíže při diagnostice dětských zlomenin
kloubní konce dětské kosti jsou chrupavčité, radiolucentní na koncích dětských kostí se postupně manifestují sekundární osifikační jádra k manifestaci dochází od narození do let věku v adolescenci osifikační jádra postupně splývají s metafýzou Obtíže při diagnostice dětských zlomenin

15 Obtíže při diagnostice dětských zlomenin (použito z publikace Ogdena)
kloubní konce dětské kosti jsou chrupavčité, radiolucentní Obtíže při diagnostice dětských zlomenin (použito z publikace Ogdena)

16 Diagnostika dětských zlomenin
1. je obtížná pro neúplnou osifikaci skeletu 2. je nejobtížnější částí dětské skeletální traumatologie Dítě nesmí být léčeno bez stanovení správné diagnózy! 3. časté falešně negativní nebo nesprávně interpretované nálezy

17 Diagnostika dětských zlomenin
nové zobrazovací metody: a. CT (počítačová rekonstrukce) b. MR c. sonografie d. radioizotopový sken

18 Léčba dětských zlomenin

19 Léčba dětských zlomenin
1. více než 80 % zlomenin léčíme konzervativně 2. operujeme 10 – 15 % dětí se zlomeninami a. polovina operací je miniinvazivní (MIO) b. při operaci nesmí dojít k poškození fýzy c. fýzou smí procházet jen hladký K-drát d. používáme co nejméně hmotný materiál e. stačí adaptační osteosyntéza f. musí být obnovena kongruence kloubní e. musí být obnovena kontinuita fýzy

20 Léčba fyzárních poranění
1. Separace epifýz (Salter 1 a 2) mají lepší prognózu a proto se častěji léčí konzervativně 2. Fraktury epifýz (Salter 3 a 4) mohou porušit „germinativní“ zóny fýzy a proto mají horší prognózu. Požadujeme proto exaktní repozici úlomků „i za cenu osteosyntézy“ 3. Přesto výrazně převládá konzervativní léčba (celkově operujeme % dětských zlomenin)

21 Léčba fyzárních poranění
Osteosyntéza dětských zlomenin 1. Repozice šetrná, aby nepoškodila fýzu (pozor na ostré fragmenty!) 2. Přes fýzu může být zaveden pouze Kirschnerův drát (jemný, co nejkolměji, pomalé otáčky, ne opakované pokusy) 3. Strukturovaný materiál musí být zaveden paralelně s fýzou 4. U zlomenin epifýzy (Salter 3 a 4) musí být obnovena kontinuita fýzy a kongruence kloubní

22 Léčba dětských zlomenin
(Repozice) + fixace Konzervativní Kožní Dočasná Trakce Skeletální Definitivní C.R.I.F. = Zavřená Repozice a Vnitřní Fixace Operační M.I.O. = Minimálně Invazivní Osteosyntéza O.R.I.F. = Otevřená Repozice a Vnitřní Fixace ZF = Zevní fixace

23 Operační léčba dětských zlomenin
C.R.I.F. Close Reduction and Internal Fixation Zavřená Repozice a Vnitřní Fixace = perkutánní osteosyntéza Indikace: reponibilní zlomenina s instabilitou fragmentů Kirschnerovy dráty (KiWi, TiKiWi) Titanové elastické hřeby (TEN) Šrouby

24 Operační léčba dětských zlomenin
M.I.O. Minimal Invasive Osteosynthesis Minimálně Invazivní Osteosyntéza = perkutánní osteosyntéza s even. omezeně otevřenou repozicí Indikace: nereponibilní zlomenina s interpozicí tkání Kirschnerovy dráty (KiWi, TiKiWi) Titanové Elastické hřeby (TEN) Šrouby

25 Operační léčba dětských zlomenin
O.R.I.F. Open Reduction and Internal Fixation Otevřená Repozice a Vnitřní Fixace Indikace: nereponibilní zlomenina Kirschnerovy dráty (KiWi, TiKiWi, Cerclage) Dlahy Šrouby Vstřebatelné implantáty (šrouby, šípy, tyčky, stehy)

26 Operační léčba dětských zlomenin
Z.F. Zevní Fixace = spojení kostních úlomků zevní montáží Indikace: zlomenina s poraněním měkkých tkání tříštivá nitrokloubní zlomenina tříštivá metafyzární zlomenina epifyzární separace s kominucí metafýzy ZF svorkový (unilaterální, bilaterální) ZF kruhový ZF hybridní (kombinace)

27 Zaměnitelnost implantátů mezi jednotlivými montážemi

28 D ě k u j i z a p o z o r n o s t !!!


Stáhnout ppt "Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google