Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Thomayerova nemocnice Praha Krč Doc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Thomayerova nemocnice Praha Krč Doc."— Transkript prezentace:

1 Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Thomayerova nemocnice Praha Krč Doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

2 Dětská skeletální traumatologie 1. Vlastní zlomeniny rostoucího skeletu 2. Poranění měkkých tkání (zavřené, otevřené zlomeniny, poranění nervů a cév) 3. Vícečetné zlomeniny (ipsilaterální, bilaterální, mnohočetné) 4. Zlomeniny při sdruženém traumatu a polytraumatu

3 Dětská skeletální traumatologie charakteristika (odlišnosti proti traumatologii dospělých) biomechanické vlastnosti dětské kosti: pružnost, měkkost dětská kost roste kloubní konce dětské kosti jsou chrupavčité, radiolucentní dětská kost má velkou schopnost remodelace kloubní vazy jsou v dětském věku odolnější než skelet

4 Růst dětské kosti: 1. Fyzární, longitudinální, latitudinální, enchondrální 2. Periostální, většinou latitudinální, endesmální 3. Expansní růst epifyzárního jádra dětská kost roste

5 Podíl jednotlivých fýz na růstu kosti: dětská kost roste

6 Patofyziologie fýzy: linie poranění epifýza metafýza linie lomu germinativní zóna dětská kost roste

7 Manifestace a fůze osifikačních jader: dětská kost roste

8 Poranění fýzy (použito z publikace Ogdena) dětská kost roste

9 Klasifikace fyzárních poranění podle Saltera a Harrise Typ 1: „čistá“ separace epifýzy Typ 2: separace epifýzy s metafyzárním trojúhelníkem Typ 3: fraktura epifýzy Typ 4: fraktura epifýzy a metafýzy Typ 5: rozdrcení části fýzy Typ 6: vytržení periferie fýzy dětská kost roste

10 Fyzární poranění: klasifikace Ogden 1981 dětská kost roste

11 Fyzární poranění: klasifikace Peterson: 1994 (použito z publikace Petersona) dětská kost roste

12 Fyzární poranění: klasifikace Peterson: chybějící typy fyzárního poranění dětská kost roste I VI

13 Porucha růstu po fyzárním poranění 1. V celém rozsahu fýzy a. přerůst b. zástava růstu 2. Částečná a. přerůst b. zástava růstu kostní můstek, Überbrűckung, Partial growth arrest (P.G.A.), bony bridge, bony bar, bony tether dětská kost roste

14 Obtíže při diagnostice dětských zlomenin na koncích dětských kostí se postupně manifestují sekundární osifikační jádra k manifestaci dochází od narození do 13-15 let věku v adolescenci osifikační jádra postupně splývají s metafýzou kloubní konce dětské kosti jsou chrupavčité, radiolucentní

15 Obtíže při diagnostice dětských zlomenin (použito z publikace Ogdena)

16 Diagnostika dětských zlomenin 1. je obtížná pro neúplnou osifikaci skeletu 2. je nejobtížnější částí dětské skeletální traumatologie Dítě nesmí být léčeno bez stanovení správné diagnózy! 3. časté falešně negativní nebo nesprávně interpretované nálezy

17 Diagnostika dětských zlomenin nové zobrazovací metody: a. CT (počítačová rekonstrukce) b. MR c. sonografie d. radioizotopový sken

18 Léčba dětských zlomenin

19 1. více než 80 % zlomenin léčíme konzervativně 2. operujeme 10 – 15 % dětí se zlomeninami a. polovina operací je miniinvazivní (MIO) b. při operaci nesmí dojít k poškození fýzy c. fýzou smí procházet jen hladký K-drát d. používáme co nejméně hmotný materiál e. stačí adaptační osteosyntéza f. musí být obnovena kongruence kloubní e. musí být obnovena kontinuita fýzy

20 Léčba fyzárních poranění 1. Separace epifýz (Salter 1 a 2) mají lepší prognózu a proto se častěji léčí konzervativně 2. Fraktury epifýz (Salter 3 a 4) mohou porušit „germinativní“ zóny fýzy a proto mají horší prognózu. Požadujeme proto exaktní repozici úlomků „i za cenu osteosyntézy“ 3. Přesto výrazně převládá konzervativní léčba (celkově operujeme 10-15 % dětských zlomenin)

21 Léčba fyzárních poranění Osteosyntéza dětských zlomenin 1. Repozice šetrná, aby nepoškodila fýzu (pozor na ostré fragmenty!) 2. Přes fýzu může být zaveden pouze Kirschnerův drát (jemný, co nejkolměji, pomalé otáčky, ne opakované pokusy) 3. Strukturovaný materiál musí být zaveden paralelně s fýzou 4. U zlomenin epifýzy (Salter 3 a 4) musí být obnovena kontinuita fýzy a kongruence kloubní

22 Léčba dětských zlomenin Konzervativní (Repozice) + fixace Trakce Kožní Skeletální Dočasná Definitivní Operační C.R.I.F. = Zavřená Repozice a Vnitřní Fixace O.R.I.F. = Otevřená Repozice a Vnitřní Fixace ZF = Zevní fixace M.I.O. = Minimálně Invazivní Osteosyntéza

23 Operační léčba dětských zlomenin C.R.I.F. Zavřená Repozice a Vnitřní Fixace Close Reduction and Internal Fixation = perkutánní osteosyntéza Kirschnerovy dráty (KiWi, TiKiWi) Titanové elastické hřeby (TEN) Šrouby Indikace: reponibilní zlomenina s instabilitou fragmentů

24 Operační léčba dětských zlomenin M.I.O. Minimálně Invazivní Osteosyntéza Minimal Invasive Osteosynthesis = perkutánní osteosyntéza s even. omezeně otevřenou repozicí Kirschnerovy dráty (KiWi, TiKiWi) Titanové Elastické hřeby (TEN) Šrouby Indikace: nereponibilní zlomenina s interpozicí tkání

25 Operační léčba dětských zlomenin O.R.I.F. Otevřená Repozice a Vnitřní Fixace Open Reduction and Internal Fixation Kirschnerovy dráty (KiWi, TiKiWi, Cerclage) Dlahy Šrouby Vstřebatelné implantáty (šrouby, šípy, tyčky, stehy) Indikace: nereponibilní zlomenina

26 Operační léčba dětských zlomenin Z.F. Zevní Fixace = spojení kostních úlomků zevní montáží ZF svorkový (unilaterální, bilaterální) ZF kruhový ZF hybridní (kombinace) Indikace: zlomenina s poraněním měkkých tkání tříštivá nitrokloubní zlomenina tříštivá metafyzární zlomenina epifyzární separace s kominucí metafýzy

27 Zaměnitelnost implantátů mezi jednotlivými montážemi

28


Stáhnout ppt "Dětské zlomeniny a jejich zvláštnosti Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Thomayerova nemocnice Praha Krč Doc."

Podobné prezentace


Reklamy Google