Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní 5. 4. 2012 Lucia Madleňáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní 5. 4. 2012 Lucia Madleňáková."— Transkript prezentace:

1 Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní 5. 4. 2012 Lucia Madleňáková

2 Definice  Sankce: opatření státního donucení, která jsou příslušnými úřady ukládaná pachateli, působí mu újmu a vyslovují morální odsouzení  Ochranná opatření: mají odstranit nebo omezit nebezpečí dalšího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných zákonem, působí preventivně

3 Právní úprava  Obecně v přestupkovém zákoně Druhy sankcí Druhy ochranných opatření Maximální výše pokuty v příkazním a blokovém řízení Kritéria pro stanovení výše a druhu sankce

4 Sankce - druhy  Napomenutí  Pokuta  Zákaz činnosti  Propadnutí věci

5 Napomenutí  Nejmírnější sankce  Za jakýkoliv přestupek  Nelze s pokutou  Lze i příkazem, ne v blokovém řízení  Prakticky se neliší od projednání přestupku s upuštěním od uložení sankce

6 Pokuta  Nejtypičtější  Sankční rozpětí  Obecně 1000 CZK  Nesmí mít pro subjekt likvidační charakter  U mladistvých se snižuje na polovinu  Příjmem obce/státu – podle rozhodujícího orgánu

7 Zákaz činnosti  Zabránění recidivě  Samostatně i s jinou sankcí  Lze zakázat pouze činnost: V pracovním poměru K níž je třeba schválení/souhlas  Nutno spáchat v souvislosti s činností  Specifikování činnosti ve výroku  Lze požádat o prominutí zbytku  Mladiství

8 Propadnutí věci  Zabránit v recidivě  Samostatně i s jinou  Věc: vlastníkem musí být pachatel!!!  Hodnota věci nesmí být v nepoměru k závažnosti přestupku  Vlastníkem se stává stát

9 Ukládání sankcí  Správní uvážení o výši a druhu  Odůvodnění!!!  Přezkum (odvolacím orgánem/soudem)  Využití kritérií Demonstrativní/taxativní výčet Způsob spáchání, osoba pachatele, pohnutka, následky, okolnosti, míra zavinění, disciplinární potrestání

10 Ochranná opatření - druhy  Omezující opatření  Zabrání věci

11 Omezující opatření  Zákaz navštěvovat určitá místa  Pouze tam, kde to zákon umožňuje  Lze pouze se sankcí!!!  Max 1 rok  Nelze u toho, kdo na tom místě pracuje  Přesná specifikace místa ve výroku  Nelze upustit od zbytku

12 Zabrání věci  Pokud nedošlo k propadnutí věci  Věc není pachatelova/pachatele není možno stíhat  Nutno rozhodnout do dvou let od jednání!!  Hodnota věci nesmí být v nepoměru k závažnosti přestupku  Vlastníkem se stává stát

13 Děkuji za pozornost! Příště: Řízení o přestupcích


Stáhnout ppt "Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní 5. 4. 2012 Lucia Madleňáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google