Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.1 Čtverec D C D C a D C Vrcholy čtverce A , B , C , D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.1 Čtverec D C D C a D C Vrcholy čtverce A , B , C , D"— Transkript prezentace:

1 10.1 Čtverec D C D C a D C Vrcholy čtverce A , B , C , D
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 10.1 Čtverec D a C D C a D C Vrcholy čtverce A , B , C , D Strany čtverce AB, BC, CD, DA nebo – a a a a a a A a B A B A B Autor: Mgr. Blanka Průšová

2 ⱶ 10.2 Co již víme p p A B p A B Přímka p Polopřímka AB Úsečka AB
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 10.2 Co již víme Přímka p p Polopřímka AB p A B Úsečka AB p A B Rovnoběžky Kolmice p s r t Přímky, které leží v rovině a nemají žádný společný bod. Zápis: p ǁ r Přímky, které leží v rovině a svírají spolu pravý úhel. Zápis: t s

3 10.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 10.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Čtverec – Rovinný útvar ohraničený čtyřmi úsečkami stejné délky. Sousední strany spolu svírají pravý úhel. Protější strany jsou rovnoběžné. ??? V čem se liší a shoduje s obdélníkem? Rozdíl……. Liší se délkou stran. Shoda ……. Protilehlé strany jsou rovnoběžné. Sousední strany svírají pravý úhel – jsou kolmé.

4 !POZOR! – Nezapomeň na náčrtek. Popiš do něj vše, co víš ze zadání.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 10.4 Konstrukce čtverce Náčrtek: Př : Narýsuj čtverec ABCD o délce strany 5 cm. a=5cm D C !POZOR! – Nezapomeň na náčrtek. Popiš do něj vše, co víš ze zadání. a=5cm a=5cm Konstrukce: D C A a=5cm B Postup: 1) Narýsuji přímku p a na ni úsečku AB , │AB│ = 5 cm. 2) Pomocí trojúhelníku s ryskou v bodech A a B kolmice k přímce p. 3) Na kolmicích sestrojím body D a C tak, aby platilo, že │AD│=5cm a │BC│ = 5cm. 4) Sestrojím úsečku CD. 5) Provedu kontrolu pomocí trojúhelníku s ryskou. p A B

5 Narýsuj čtverec KLMN, kde délka strany KL je 7 cm.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 10.5 Procvičení a příklady Narýsuj čtverec KLMN, kde délka strany KL je 7 cm. Urči jeho vrcholy - ______________________ strany - ______________________ 2) Narýsuj čtverec OPRS, kde délka strany PR je 55mm. 3) Narýsuj kolmé přímky a,b a jejich průsečík označ S. Narýsuj libovolnou kružnici k se středem v bodě S. Průsečíky kružnice k s přímkami a,b označ postupně K,L,M,N. Přesvědč se, že tento čtyřúhelník je čtverec. Zapiš: KL__MN, KN__LM.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Něco navíc pro šikovné Zamysli se…. Mohu složením několika stejných čtverců vytvořit jiný geometrický obrazec? Jaký? 3. MAGICKÉ ČTVERCE Doplň čísla do čtverce tak, aby součet v každém řádku, sloupci i v obou úhlopříčkách byl: 2. Kolik různých čtverců můžeš napočítat v tomto obrázku? 12 30  5  1  4  13  11  17

7 10.7 Square čtyřúhelník – quadrangle čtverec – square
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 10.7 Square Side of the square vertex vertex angle angle čtyřúhelník – quadrangle čtverec – square obdélník - rectangle vrchol - vertex bod – point úhel – angle Side of the square Side of the square angle angle vertex vertex Side of the square

8 10.8 Test znalostí Správné řešení: 1.c , 2.a , 3.c , 4.c Čtverec je:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 10.8 Test znalostí Čtverec je: a) rovinný obrazec, který má 4 strany různé délky, 2 sousední strany vždy nesvírají pravý úhel b) prostorový obrazec, který má 4 vrcholy c) rovinný obrazec, který má 4 strany stejné délky, 2 sousední strany vždy svírají pravý úhel d) prostorový obrazec, který má 4 pravé úhly 3) Kolmost dvou stran si ověřím : a) pohledem a odhadem b) pomocí pravítka c) pomocí trojúhelníku s ryskou d) nelze ověřit Názvy stran ve čtverci zapisujeme: a) dvěma velkými tiskacími písmeny b) dvěma malými tiskacími písmeny c) dvěma malými psacími písmeny d) dvěma velkými psacími písmeny 4) Všechny strany čtverce jsou : a) navzájem kolmé b) navzájem rovnoběžné c) stejně dlouhé d) různoběžné Správné řešení: 1.c , 2.a , 3.c , 4.c

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 10.9 Použité zdroje, citace Jak je lehká geometrie – Pracovní sešit pro 5. ročník ( Nová škola )- Z.Rosecká Matematika pro 4. ročník ( Alter )-R.Blažková, K.Matoušková, M.Vaňurová Matematika – pro 5. ročník ZŠ 1.a 2.díl ( Dialog )-J.Cihlář, M.Zelenka Obrázky z databáze Klipart

10 10.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 07 – 12/2011 Ročník 3. ročník Klíčová slova Rovinný útvar, rovnoběžnost, pravý úhel Anotace Prezentace popisující čtverec a jeho konstrukci


Stáhnout ppt "10.1 Čtverec D C D C a D C Vrcholy čtverce A , B , C , D"

Podobné prezentace


Reklamy Google