Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústavy farmakologie 2. & 3. LF UK, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústavy farmakologie 2. & 3. LF UK, Praha."— Transkript prezentace:

1 Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústavy farmakologie 2. & 3. LF UK, Praha

2 Kylie L. Easton, Colin B. Chapman, Jo-anne E. Brien. Frequency and characteristics of hospital admissions associated with drug-related problems in paediatrics. Br J Clin Pharmacol. 2004;57:611-615 DRP kategorieNejčastěji se vyskytující léky 1 (indikace léku)Beclomethason, fluticason, kromoglykát sodný 2 (nevhodný lék)Flucloxacilin, salbutamol 3 (poddávkování)Insulin – neutral, insulin – isophan, fenobarbital, valproát sodný 4 (předávkování)Aminophylin,fenytoin 5 (NÚ)Flucloxacilin, lamotrigin, triamcinolon/neomycin/gramicidin/nystatin 6 (léková interakce)Erytromycin 7 (špatná compliance) Beclomethason, budesonid, flucloxacilin, fluticason, insulin- neutral, insulin-isophan, salmeterol, kromoglykát sodný 8 (otrava)Klonidin, diazepam, dothiepin, oxazepam, paracetamol, paracetamol/kodein, propranolol, theofylin

3 Osnova farmakologické odlišnosti v dětském věku vybrané příklady intoxikací LL

4 Dítě není dospělý

5 odlišnosti v léčbě ve smyslu dávkování dle hmotnosti či dle povrchu těla dávka / dávkovací interval odlišný s ohledem na FK či FD odlišnosti mnoho léčiv nebylo adekvátně testováno u dětí NÚ: odlišnosti s ohledem na FK i FD + specifika (např. ovlivnění růstu)

6 Novorozenci (0-27 dní)Děti 1.měsíc až 3 roky Zvýšená perkutánní absorpce - dermatologika Snížená renální/jaterní funkce Chloramfenikol – grey baby syndrom Naopak menší výskyt aminoglykosidové nefrotoxicity Snížená vazba na plasmatické bílkoviny Distribuční objem – málo tekutin, velký povrch těla vztažený na váhu CNS bariera nedozrálá – bilirubín do CNS Paradoxní efekt léků (excitace místo sedace při léčbě antihistaminiky) Rychlý vývoj CNS Dozrávání imunity Rychlé dozrávání elim. Orgánů Dávky mohou být vyšší než pro dospělé (velká jaterní clearens) Děti 2-11 letAdolescenti 12-18 let Vyzrávání specifických metabolických cest Puberta: Dříve u děvčat (9.rok věku) Snížené dávky teofylinu Autonomní jednání Špatné používání lékových forem Špatné používání volně prodejných léků Špatná compliance Občasné užití alkoholu a drog Efekt měnících se hormonálních hladin na léky Zvýšená inzulínová rezistence Zvýšení křečí při menarche Migrény Ataky astma

7 Non-adherence u dětí I. kdykoliv z důvodu ceny, bolesti, nepříjemného způsobu podání, častého podávání problémy s polykáním či odmítání špatně chutnajících léčiv (zejm. u dětí < 6 let) spíše u starších dětí problémy s injekčními (insulin aj.) či inhalačními (MDI aj.) formami či cokoliv, co je odlišuje od svých vrstevníků (zejm. v období puberty) www.needymeds.org

8 Non-adherence u dětí II. Snížení rizika NA: ujistit se, zda-li dotyčný nemocný (event. opatrovatel) akceptuje diagnózu, léčbu považuje za významnou a věří v ni důsledná edukace srozumitelnou formou (ústně + event. písemně) časný telefonický follow-up za účelem zodpovězení případných dalších dotazů zhodnocení progrese a nastavení dalšího léčebného plánu kontrola lékových obalů při další návštěvě terapeutický deník dospívající neradi mění své zvyklosti, neradi se podřizují – zavádění změn postupně (dieta, cvičení apod.). www.needymeds.org

9 SPECIFIKA aplikace – tub. tibiae, m. quadriceps fem. sp. indikace – ibuprofen –tolazolin –aj.

10 Lékové formy Roztoky, suspenze a žvýkací tablety Pomocné látky: benzylalkohol je toxický pro nedonošené děti Chutě maskující nepříjemné chutě: višňová, jahodová Příklad: prednison limity lékových forem pro děti

11 DOSIS PRO INFANTIBUS (povrch těla v m 2 /1,7) x dos. pro adultis POVRCH TĚLA:POVRCH TĚLA: (7 x věk + 45)/100

12 Výpočty BSA (body surface area) The Mosteller formulaThe Mosteller formula –BSA (m²) = ([Height (cm) x Weight (kg) ]/ 3600 ) ½ The DuBois formulaThe DuBois formula –BSA (m²) = 0.20247 x Height (m) 0.725 x Weight (kg) 0.425 The Haycock formulaThe Haycock formula –BSA (m²) = 0.024265 x Height (cm) 0.3964 x Weight (kg) 0.5378 The Gehan and George formulaThe Gehan and George formula –BSA (m²) = 0.0235 x Height (cm) 0.42246 x Weight (kg) 0.51456 The Boyd formulaThe Boyd formula –BSA (m 2 ) = 0.0003207 x Height (cm) 0.3 x Weight (grams) (0.7285 - ( 0.0188 x LOG(grams) ) http://www.halls.md/body-surface-area/bsa.htm

13 Dávkování u dětí Paracetamol (10 mg/kg): NormálníNormální 3leté dítě s váhou 14,5 kg a výškou 92 cm: dávku paracetamolu – 145 mg (mg/kg) versus BSA 0,61 – 176 mg ObézníObézní 3leté dítě s váhou 20kg a výškou 92 cm: dávku paracetamolu –200 mg (mg/kg) versus BSA 0,71 – 205 mg HubenéHubené 3leté dítě s váhou 10 kg a výškou 92 cm: dávku paracetamolu –100 mg (mg/kg) versus BSA 0,51 – 147 mg

14 Farmakokinetické odlišnosti: absorpceabsorpce inhalační transdermálníparenterální - závislá na lok. prokrvení – riziko kumulace s možným rychlým uvolněním (glykosidy, AMG, antiepileptika); inhalační – nedostatečně nacvičená technika aplikace; transdermální – vyšší absorpce z důvodu nižší keratinizace perorální - závislá na zralosti GIT – při laktaci pH žaludku +/- 5  horší disociace slabě bazických léků  vyšší resorpce; nepravidelná peristaltika, zpočátku pomalejší, pak rychlejší než v dospělosti; odlišnosti ve střevní flóře

15 Farmakokinetické odlišnosti: distribucedistribuce 70-75% vody, prematurní až 85%; nižší vazba L na alb. hydrofilní látky třeba ve vyšších dávkách (vyšší % vody v organismu) nižší koncentrace albuminu a celkového proteinu u novorozenců (hodnot dospělých dosahuje cca v 10.-12. měs.) L při novorozeneckém ikteru – riziko vytěsnění vázaného bilirubinu a vznik jádrového icteru; analogicky naopak – riziko NÚ nižší tvorba žl. kyselin => nižší biol. dostupnost lipofilních látek (BDZ aj.)

16 Složení lidského těla vs věk Puig M, 1996

17 Složení lidského těla vs věk Crom WR, 1992

18 Farmakokinetické odlišnosti: metabolismusmetabolismus nižší aktivita j. enzymů – 50-70 % dospělého »např. úroveň glukuronidace je srovnatelná s dospělým až ve 4. roce možná enz. indukce – např. fenobarbital

19 Farmakokinetické odlišnosti: eliminaceeliminace Záleží na: –vazba na pl. proteiny –prokrvení ledvin –GFR –tubulární sekrece => vše sníženo – např. GFR 2–4 ml/min při narození; 8–20 ml/min ve 2.-3. den; 120 ml/min ve 3.-5. měsíci

20 Farmakokinetické odlišnosti: Crom WR, 1992

21 Farmadynamické odlišnosti: v 10. t. i.ut. – zralost cholinergních rec. – cca do 10.r. anticholinergika v relat. vyšších dávkách paradoxní reakce:paradoxní reakce: barbituráty působí excitačně BDZ vyvolávají anestesii budivé aminy u hyperaktivity

22 Specifické NÚ: TTC CHL kortikoidy – retardace růstu salicyláty – Rey’s sy

23 Neobvyklé účinky léčiv u dětí I.

24 Neobvyklé účinky léčiv u dětí II.

25 Intoxikace léčivy v dětském věku

26 Etiologie: cca 3 % všech hospitalizovaných dětí z důvodu požití toxické látky 1/10 vyžaduje IP nebo observaci otravy léky, houbami (ubývá), alkoholem (přibývá), drogami

27 Pro intoxikaci svědčí: spatřené požití LP či důvodné podezření – chybějící léky, zápach z úst, léky rozházené v okolí dítěte, prázdná balení apod. náhle vzniklé a jinak nevysvětlitelné poruchy chování a vědomí, křeče, úporné zvracení, poruchy dýchání a krevního oběhu nejasného původu toxické látky nalezeny při toxikologickém vyšetření ve výplachu žaludku, v moči, v krvi

28 Léčebný postup v kostce I.: zajištění zákl. životních funkcí snaha o zjištění příčiny intoxikace vyvolání zvracení (kvalitní zvracení je účinnější než výplach) – CAVE!: kyseliny, louhy, ropné produkty, saponáty výplach ž. 50–100 ml FR opakovaně s odesláním 1. vzorku na tox. rozbor, na závěr hustou suspenzi carbo medicinalis 1–2 ml/kg; u některých látek je třeba jej opakovat z důvodu recirkulace (např. barbituráty) antidotum

29 Léčebný postup v kostce II.: Antidota v příkladech: paracetamol paracetamol – acetylcystein BDZ BDZ – flumazenil warfarin warfarin – vitamin K opioidy opioidy – naloxon, nalorfin OF OF – oximy, atropin TCA TCA – AChEI metanoletylenglykol metanol, etylenglykol – etanol isoniazid isoniazid – pyridoxin etc.

30 Děkuji za pozornost E-mail:Jiri.Sliva@lf3.cuni.cz E-mail: Jiri.Sliva@lf3.cuni.cz


Stáhnout ppt "Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústavy farmakologie 2. & 3. LF UK, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google