Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

+ E-Business & E-Procurement Pavel VŠFS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "+ E-Business & E-Procurement Pavel VŠFS."— Transkript prezentace:

1 + E-Business & E-Procurement Pavel Kotyza @ VŠFS

2 + Agenda B2B a B2C typologie e-businessu Typologie E-procurementu

3 + Rozcvi č ka Co znamená? B2B B2C Co znamená C2G a ř ekn ě te správný p ř íklad!

4 + Za hranice B2B a B2C B2B a B2C není všecho Co třeba G2B? P2P? Pojďme se tedy podívat na všechny typy vztahů E-Businessu

5 + P ř ehled vztah ů E-Business

6 + B2B Business 2 Business Nejv ě tší forma dnešní komerce V tomto vztahu jsou jak prodejce, tak kupující obchodní entity a nejedná se o koncové individuální zákazníky. P ř íklad: www.alibaba.com www.grainger.com

7 + B2C Business to Customer V tomto komern č ím vztahu jsou zapojeni firma a individuální, koncový zákazník Firmy prodávají ve ř ejnosti typicky prost ř ednictvím pomocí prodejního katalogu a nákupního košíku P ř íklad: www.dx.com, www.amazon.com, www.ebay.com, www.madeinchina.com www.dx.comwww.amazon.comwww.ebay.com www.madeinchina.com

8 + B2G Business to Government Business dodává zbo ž í a slu ž by vládním organizacím P ř íklad : www.czech-point.czwww.czech-point.cz Č eská pošta dodává poštovní slu ž by všem vládním organizacím

9 + C2B Consumer to Business relation Také znám jako model napln ě ní vyvolané poptávky Dovoluje kupujícím nastavit akceptovanou cenu, kterou je kupující ochoten maximáln ě zaplatit za pot ř ebnou slu ž bu nebo zbo ž í P ř íklad: poptávky na mikroslu ž by - www.Fiverr.com www.Fiverr.com

10 + Dotaz Které servery č eských mikroslu ž eb znáte?

11 + C2C Customer to Customer service Vztah kdy individuální č lov ě k dodává zbo ž í a slu ž by dalšímu individuální osob ě ani ž by byla n ě která obchodní entita v ů bec zapojena Aukro není p ř íkladem C2C, ale osobní inzerce na mém osobním webu je C2C P ř íklad: www.craigslist.comwww.craigslist.com Speciální p ř íklad: Kiva – www.kiva.orgwww.kiva.org

12 + C2G Consumer to Government Citizen to Government Vztah mezi ob č anem a vládnou P ř íklad: Da ň ové p ř íznání odeslané p ř es internet

13 + G2B Government to Business Vztah mezi státem provozovanou institucí a business entitou P ř íklad: granty, dotace, ve ř ejné slu ž by http://g2b.perm.ru/ ??? http://g2b.perm.ru/

14 + G2C Government to Citizen Jedná se o nejtesn ě jší spojení mezi vládou a ve ř ejností P ř íklad: Státem financované portály pomáhající ob č an ů m p ř i ř ešení n ě kterých ž ivotních situací

15 + G2G Government to government Vztah mezi dv ě ma č i více vládami P ř íklad: Vým ě na dat v rámci Schengenu

16 + A zde jsou další B2E – Business to Employee B2A – Business to Administration B2R – Business to Reseller P2P – Peer to Peer M2M – Machine to Machine (Mobile 2 Mobile)

17 + Domácí úkol Najdete p ř íklady: M2M P2P

18 + E-Procurement Value Chain Indent management Indent management is the workflow involved in the preparation of tenders. eTendering eAuctioning Vendor management Catalogue management Purchase Order Integration Order status Ship Notice eInvoicing ePayment And Contract Management


Stáhnout ppt "+ E-Business & E-Procurement Pavel VŠFS."

Podobné prezentace


Reklamy Google