Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA"— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA
Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010

2 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému
Přírodní zdroje znečištění Antropogenní zdroje znečištění Proces znečišťování ovzduší Smog Znečištění ovzduší v ČR Řešení problému

3 2. KYSELÉ DEŠTĚ Mechanismus vzniku kyselých dešťů pH kyselé depozice Důsledky Řešení problému Kyselá depozice v ČR 3. ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD Zdroje znečištění vod Přírodní zdroje znečištění Antropogenní zdroje znečištění Jakost vody v ČR

4 Klíčoví pojmy kyselé deště smog emise imise transmise

5 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

6 Definice problému Znečišťování ovzduší je chemicko-biologicko-fyzikální proces, při němž dochází ke změnám přirozených vlastností atmosféry.

7 Přírodní zdroje znečištění
vulkanický prach a plyny (S, Cl) písek z pouští bioplyny (methan) – trávení živočichů kouř - přirozené lesní požáry radioaktivní plyny (radon) - zemská kůra

8 Antropogenní zdroje znečištění
Proces spalování: Stacionární zdroje (tepelné elektrárny, průmyslové podniky) Mobilní zdroje (dopravní prostředky) Paliva: Ropa (nafta a benzín) Uhlí Dřevo

9 Proces znečišťování ovzduší
upraveno podle

10 Smog Smog = smoke + fog sluneční paprsky → exhalace (dopravní, průmyslové) směs oxidů N, S a přízemního ozonu Vznik: zima – inverze – hustě obydlené oblasti toxický, karcinogenní

11 Znečištění ovzduší v ČR
do 1989: vysoká intenzita znečištění 1990 – 2000: částečné zlepšení kolísavý stav od 2000: další zhoršení

12 Roční koncentrace SO2 v ovzduší

13 Roční koncentrace prašného aerosolu v ovzduší

14 Roční koncentrace oxidů N v ovzduší

15 Vývoj emisí SO2 a oxidů N SO2 Oxidy N

16 Řešení problému Ministerstvo životního prostředí 2007: Národní program snižování emisí ČR Aktuálně:

17 2. KYSELÉ DEŠTĚ

18 Mechanismus vzniku kyselých dešťů I.
Spalování fosilních paliv → oxidy S a N do ovzduší → chemická reakce s vodní párou: S + O2 → SO2 2SO2 + O2 → 2SO3 SO3 + H2O → H2SO4 slabá kyselina + srážková voda → kyselý déšť

19 Mechanismus vzniku kyselých dešťů II.
upraveno podle

20 pH kyselé depozice běžné pH dešťové vody průměrné pH kyselého deště
extrémní pH kyselého deště 5,6 4,5 pod 3

21 Důsledky okyselování půdy okyselování vody (povrchové i podpovrchové)
úhyn vegetace (lesy) devastace vápence (omítky, historické budovy)

22 Řešení problému tzv. odlučovače:
snížení obsahu SO2 ve spalinách o 80 až 95% nákladná technologie

23 Kyselá depozice v ČR pohraničí – Krušné a Jizerské hory
Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu: omezení produkce a distribuce škodlivin do ovzduší ratifikace ČR 1984 Convention_on_Long-Range_Transboundary_Air_Pollution.png/400px-Convention_on_Long-Range_Transboundary_Air_Pollution.png

24 3. ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD

25 Zdroje znečištění vod bodové: plošné:
sídla, průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské výroby plošné: zemědělská činnost, kyselé deště, erozní splachy z terénu

26 Přírodní zdroje znečištění
sopečná činnost půdní sesuvy hromadný úhyn většího množství organismů vyplavování toxických látek v důsledků geologické aktivity podloží

27 Antropogenní zdroje znečištění
nešetrná zemědělská činnosti průmyslová výroba a skladování těžba nerostných surovin odpadové hospodářství

28 Zemědělská činnost a kontaminace vod
průmyslová hnojiva (N, P) → erozní splach → kontaminace vody → nepřirozená eutrofizace (nadměrné obohacení N a P) → sinice → toxický vodní květ

29 Jakost vody v ČR


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google