Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010

2 Klíčové pojmyKlíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problémuDefinice problému Přírodní zdroje znečištěníPřírodní zdroje znečištění Antropogenní zdroje znečištěníAntropogenní zdroje znečištění Proces znečišťování ovzdušíProces znečišťování ovzduší SmogSmog Znečištění ovzduší v ČRZnečištění ovzduší v ČR Řešení problémuŘešení problému OSNOVA

3 2. KYSELÉ DEŠTĚ Mechanismus vzniku kyselých dešťůMechanismus vzniku kyselých dešťů pH kyselé depozicepH kyselé depozice DůsledkyDůsledky Řešení problémuŘešení problému Kyselá depozice v ČRKyselá depozice v ČR 3. ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD Zdroje znečištění vodZdroje znečištění vod Přírodní zdroje znečištěníPřírodní zdroje znečištění Antropogenní zdroje znečištěníAntropogenní zdroje znečištění Jakost vody v ČRJakost vody v ČR

4 Klíčoví pojmy kyselé deštěkyselé deště smogsmog emiseemise imiseimise transmisetransmise A40B-4104-AE7E-BD2FED5F6A0E/0/pollution.jpeg

5 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

6 Definice problému Znečišťování ovzduší je chemicko- biologicko-fyzikální proces, při němž dochází ke změnám přirozených vlastností atmosféry.

7 Přírodní zdroje znečištění vulkanický prach a plyny (S, Cl)vulkanický prach a plyny (S, Cl) písek z pouštípísek z pouští bioplyny (methan) – trávení živočichůbioplyny (methan) – trávení živočichů kouř - přirozené lesní požárykouř - přirozené lesní požáry radioaktivní plyny (radon) - zemská kůraradioaktivní plyny (radon) - zemská kůra

8 Antropogenní zdroje znečištění Proces spalování: Stacionární zdroje (tepelné elektrárny, průmyslové podniky)Stacionární zdroje (tepelné elektrárny, průmyslové podniky) Mobilní zdrojeMobilní zdroje (dopravní prostředky) (dopravní prostředky) Paliva: Ropa (nafta a benzín)Ropa (nafta a benzín) UhlíUhlí DřevoDřevo

9 Proces znečišťování ovzduší upraveno podle

10 Smog = smoke + fogSmog = smoke + fog sluneční paprsky → exhalace (dopravní, průmyslové)sluneční paprsky → exhalace (dopravní, průmyslové) směs oxidů N, S a přízemního ozonusměs oxidů N, S a přízemního ozonu Vznik:Vznik: –zima – inverze – hustě obydlené oblasti toxický, karcinogennítoxický, karcinogenní Smog

11 Znečištění ovzduší v ČR do 1989:do 1989: –vysoká intenzita znečištění 1990 – 2000:1990 – 2000: –částečné zlepšení –kolísavý stav od 2000:od 2000: –další zhoršení

12 Roční koncentrace SO 2 v ovzduší

13 Roční koncentrace prašného aerosolu v ovzduší

14 Roční koncentrace oxidů N v ovzduší

15 Vývoj emisí SO2 a oxidů N SO 2 Oxidy N

16 Řešení problému Ministerstvo životního prostředí 2007: Národní program snižování emisí ČRMinisterstvo životního prostředí 2007: Národní program snižování emisí ČR Aktuálně: nt&provider=JSPTabContainerAktuálně: nt&provider=JSPTabContainer nt&provider=JSPTabContainer nt&provider=JSPTabContainer

17 2. KYSELÉ DEŠTĚ id_rain_4_hnd.gif

18 Mechanismus vzniku kyselých dešťů I. Spalování fosilních paliv → oxidy S a N do ovzduší → chemická reakce s vodní párou:Spalování fosilních paliv → oxidy S a N do ovzduší → chemická reakce s vodní párou: S + O 2 → SO 2 2SO 2 + O 2 → 2SO 3 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 slabá kyselina + srážková voda → kyselý déšťslabá kyselina + srážková voda → kyselý déšť

19 Mechanismus vzniku kyselých dešťů II. upraveno podle

20 pH kyselé depozice běžné pH dešťové vody průměrné pH kyselého deště extrémní pH kyselého deště 5,64,5 pod 3

21 Důsledky okyselování půdyokyselování půdy okyselování vody (povrchové i podpovrchové)okyselování vody (povrchové i podpovrchové) úhyn vegetace (lesy) úhyn vegetace (lesy) devastace vápence (omítky, historické budovy)devastace vápence (omítky, historické budovy) AAAAAAAXM/dyyhIl4EqAM/s400/acid_rain_woods.jpg

22 Řešení problému tzv. odlučovače:tzv. odlučovače: – snížení obsahu SO 2 ve spalinách o 80 až 95% –nákladná technologie

23 Kyselá depozice v ČR pohraničí – Krušné a Jizerské horypohraničí – Krušné a Jizerské hory Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu:Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu: –omezení produkce a distribuce škodlivin do ovzduší –ratifikace ČR Convention_on_Long-Range_Transboundary_Air_Pollution.png/400px-Convention_on_Long-Range_Transboundary_Air_Pollution.png

24 3. ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD content/uploads/2008/12/waterpollution.jpg

25 Zdroje znečištění vod bodové:bodové: –sídla, průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské výroby plošné:plošné: –zemědělská činnost, kyselé deště, erozní splachy z terénu content/uploads/2009/12/Water-Pollution-300x253.jpg

26 Přírodní zdroje znečištění sopečná činnostsopečná činnost půdní sesuvypůdní sesuvy hromadný úhyn většího množství organismůhromadný úhyn většího množství organismů vyplavování toxických látek v důsledků geologické aktivity podložívyplavování toxických látek v důsledků geologické aktivity podloží

27 Antropogenní zdroje znečištění nešetrná zemědělská činnostinešetrná zemědělská činnosti průmyslová výroba a skladováníprůmyslová výroba a skladování těžba nerostných surovintěžba nerostných surovin odpadové hospodářstvíodpadové hospodářství j6PWceprxyz01SUwARm/090811_07_1.jpg

28 Zemědělská činnost a kontaminace vod průmyslová hnojiva (N, P) → erozní splach → kontaminace vody → nepřirozená eutrofizace (nadměrné obohacení N a P) → sinice → toxický vodní květprůmyslová hnojiva (N, P) → erozní splach → kontaminace vody → nepřirozená eutrofizace (nadměrné obohacení N a P) → sinice → toxický vodní květ ideweb__470x299,0.jpg

29 Jakost vody v ČR


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google