Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010

2 Klíčové pojmyKlíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problémuDefinice problému Přírodní zdroje znečištěníPřírodní zdroje znečištění Antropogenní zdroje znečištěníAntropogenní zdroje znečištění Proces znečišťování ovzdušíProces znečišťování ovzduší SmogSmog Znečištění ovzduší v ČRZnečištění ovzduší v ČR Řešení problémuŘešení problému OSNOVA

3 2. KYSELÉ DEŠTĚ Mechanismus vzniku kyselých dešťůMechanismus vzniku kyselých dešťů pH kyselé depozicepH kyselé depozice DůsledkyDůsledky Řešení problémuŘešení problému Kyselá depozice v ČRKyselá depozice v ČR 3. ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD Zdroje znečištění vodZdroje znečištění vod Přírodní zdroje znečištěníPřírodní zdroje znečištění Antropogenní zdroje znečištěníAntropogenní zdroje znečištění Jakost vody v ČRJakost vody v ČR

4 Klíčoví pojmy kyselé deštěkyselé deště smogsmog emiseemise imiseimise transmisetransmise http://www.tendringdc.gov.uk/NR/rdonlyres/51200D74- A40B-4104-AE7E-BD2FED5F6A0E/0/pollution.jpeg

5 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ http://www.tropical-rainforest-animals.com/image-files/airpollution.jpg

6 Definice problému Znečišťování ovzduší je chemicko- biologicko-fyzikální proces, při němž dochází ke změnám přirozených vlastností atmosféry.

7 Přírodní zdroje znečištění vulkanický prach a plyny (S, Cl)vulkanický prach a plyny (S, Cl) písek z pouštípísek z pouští bioplyny (methan) – trávení živočichůbioplyny (methan) – trávení živočichů kouř - přirozené lesní požárykouř - přirozené lesní požáry radioaktivní plyny (radon) - zemská kůraradioaktivní plyny (radon) - zemská kůra http://pixdaus.com/pics/12065480678iktKDj.jpg

8 Antropogenní zdroje znečištění Proces spalování: Stacionární zdroje (tepelné elektrárny, průmyslové podniky)Stacionární zdroje (tepelné elektrárny, průmyslové podniky) Mobilní zdrojeMobilní zdroje (dopravní prostředky) (dopravní prostředky) http://scipeeps.com/wp-content/uploads/2009/07/air-car-pollution.jpg Paliva: Ropa (nafta a benzín)Ropa (nafta a benzín) UhlíUhlí DřevoDřevo

9 Proces znečišťování ovzduší upraveno podle http://www.solcomhouse.com/images/Air_pollution_pathways_textbox.gif

10 Smog = smoke + fogSmog = smoke + fog sluneční paprsky → exhalace (dopravní, průmyslové)sluneční paprsky → exhalace (dopravní, průmyslové) směs oxidů N, S a přízemního ozonusměs oxidů N, S a přízemního ozonu Vznik:Vznik: –zima – inverze – hustě obydlené oblasti toxický, karcinogennítoxický, karcinogenní Smog http://www.treehugger.com/smog-jj-005.jpg

11 Znečištění ovzduší v ČR do 1989:do 1989: –vysoká intenzita znečištění 1990 – 2000:1990 – 2000: –částečné zlepšení –kolísavý stav od 2000:od 2000: –další zhoršení http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/zivotni_prostredi/OBR4.JPG

12 Roční koncentrace SO 2 v ovzduší http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/zivotni_prostredi/OBR1.JPG

13 Roční koncentrace prašného aerosolu v ovzduší http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/zivotni_prostredi/OBR2.JPG

14 Roční koncentrace oxidů N v ovzduší http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/zivotni_prostredi/OBR3.JPG

15 Vývoj emisí SO2 a oxidů N SO 2 Oxidy N http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/zivotni_prostredi.html#C3

16 Řešení problému Ministerstvo životního prostředí 2007: Národní program snižování emisí ČRMinisterstvo životního prostředí 2007: Národní program snižování emisí ČR Aktuálně: http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=conte nt&provider=JSPTabContainerAktuálně: http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=conte nt&provider=JSPTabContainer http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=conte nt&provider=JSPTabContainer http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=conte nt&provider=JSPTabContainer

17 2. KYSELÉ DEŠTĚ http://www.gasdetection.com/news2/ac id_rain_4_hnd.gif

18 Mechanismus vzniku kyselých dešťů I. Spalování fosilních paliv → oxidy S a N do ovzduší → chemická reakce s vodní párou:Spalování fosilních paliv → oxidy S a N do ovzduší → chemická reakce s vodní párou: S + O 2 → SO 2 2SO 2 + O 2 → 2SO 3 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 slabá kyselina + srážková voda → kyselý déšťslabá kyselina + srážková voda → kyselý déšť

19 Mechanismus vzniku kyselých dešťů II. upraveno podle http://myecoproject.org/get-involved/pollution/acid-rain/http://myecoproject.org/get-involved/pollution/acid-rain/

20 pH kyselé depozice běžné pH dešťové vody průměrné pH kyselého deště extrémní pH kyselého deště 5,64,5 pod 3 http://sciencegames.4you4free.com/acid_rain.gif

21 Důsledky okyselování půdyokyselování půdy okyselování vody (povrchové i podpovrchové)okyselování vody (povrchové i podpovrchové) úhyn vegetace (lesy) úhyn vegetace (lesy) devastace vápence (omítky, historické budovy)devastace vápence (omítky, historické budovy) http://3.bp.blogspot.com/_cwrSE63jF7Y/SMJnf5d_vpI/http://3.bp.blogspot.com/_cwrSE63jF7Y/SMJnf5d_vpI/AA AAAAAAAXM/dyyhIl4EqAM/s400/acid_rain_woods.jpg

22 Řešení problému tzv. odlučovače:tzv. odlučovače: – snížení obsahu SO 2 ve spalinách o 80 až 95% –nákladná technologie http://www.cipres.cz/files/mod_galerie/normal-868.jpg

23 Kyselá depozice v ČR pohraničí – Krušné a Jizerské horypohraničí – Krušné a Jizerské hory Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu:Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu: –omezení produkce a distribuce škodlivin do ovzduší –ratifikace ČR 1984 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/ Convention_on_Long-Range_Transboundary_Air_Pollution.png/400px-Convention_on_Long-Range_Transboundary_Air_Pollution.png

24 3. ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD http://www.paranormalknowledge.com/articles/wp- content/uploads/2008/12/waterpollution.jpg

25 Zdroje znečištění vod bodové:bodové: –sídla, průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské výroby plošné:plošné: –zemědělská činnost, kyselé deště, erozní splachy z terénu http://www.oilgoneeasy.com/oil_spill_blog/wp- content/uploads/2009/12/Water-Pollution-300x253.jpg

26 Přírodní zdroje znečištění sopečná činnostsopečná činnost půdní sesuvypůdní sesuvy hromadný úhyn většího množství organismůhromadný úhyn většího množství organismů vyplavování toxických látek v důsledků geologické aktivity podložívyplavování toxických látek v důsledků geologické aktivity podloží

27 Antropogenní zdroje znečištění nešetrná zemědělská činnostinešetrná zemědělská činnosti průmyslová výroba a skladováníprůmyslová výroba a skladování těžba nerostných surovintěžba nerostných surovin odpadové hospodářstvíodpadové hospodářství http://img.ihned.cz/attachment.php/790/22142790/otuv38BCEFHKN j6PWceprxyz01SUwARm/090811_07_1.jpg

28 Zemědělská činnost a kontaminace vod průmyslová hnojiva (N, P) → erozní splach → kontaminace vody → nepřirozená eutrofizace (nadměrné obohacení N a P) → sinice → toxický vodní květprůmyslová hnojiva (N, P) → erozní splach → kontaminace vody → nepřirozená eutrofizace (nadměrné obohacení N a P) → sinice → toxický vodní květ http://www.theage.com.au/ffximage/2007/07/04/js05w_algae_w ideweb__470x299,0.jpg http://ziva.avcr.cz/userfiles/image/vystavy/znachor/obrazek1.jpg

29 Jakost vody v ČR http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/zivotni_prostredi/OBR5.JPG


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google