Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištěné ovzduší a kyselé deště Vytvořil Jaroslav Cverčko a Dominik Málek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištěné ovzduší a kyselé deště Vytvořil Jaroslav Cverčko a Dominik Málek."— Transkript prezentace:

1 Znečištěné ovzduší a kyselé deště Vytvořil Jaroslav Cverčko a Dominik Málek

2 Příčiny problému © Vypouštění škodlivých látek do ovzduší © Plýtvání energie, vyšší spotřeba © Výfukové plyny z aut © Tepelné elektrárny – uhlí © Spalovny

3 Největší znečišťovatelé •Antropogenní (způsoben člověkem) © Tepelné elektrárny © Motorová vozidla © Fosilní paliva © Skládky odpadů © Spalování materiálů na ohništi •Přírodní © Písek z pouští © Bioplyny – metan © Radioaktivní plyn - Radon (uvolňuje se ze zemské kůry) © Kouř a oxid uhelnatý Dělí se na dva druhy:

4 Hrozby © Účinky znečištění se dělí na krátkodobé a dlouhodobé © Ničení lesů a rostlin, znehodnocení půdy © Vymírání živočichů © Problémy z dýchacími cestami, u lidí © Zánětlivé onemocnění plic

5 Současný stav © Znečištění ovzduší v ČR je dlouhodobým problémem © Některé odhady hovoří,že za rok zaviní znečištěné ovzduší úmrtí 300 tisíc občanů v EU. © Nejvíce znečištěné oblasti jsou na Ostravsku, Ústecku a v Praze

6 Továrny vypouštějí škodlivé látky do ovzduší Koncentrace smogu v ČR

7 Kyselý déšť © Je to určitý typ srážek © Je mírně kyselý © Způsoben oxidem uhličitým, oxidem síry (ze sopečné činnosti) ©Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě děště ©Zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích – špatný dopad na rostliny a ryby

8 Výbuch sopky sv. Helena Dopad kyselého deště na lesy

9 Odkazy •http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD •http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&noj=1&tbm=isch&tbnid=r-32hk9OIuM1xM:&imgrefurl=http://www.tropical-rainforest- animals.com/air-pollution.html&docid=BCCF_-P6LqxNiM&imgurl=http://www.tropical-rainforest-animals.com/image- files/airpollution.jpg&w=500&h=343&ei=kqOHUJT1Ac3E4gTohIHgBw&zoom=1&iact=hc&vpx=296&vpy=207&dur=2567&hovh=186&hovw=271&tx=129&ty=118&sig=1071 48792142675478744&page=3&tbnh=139&tbnw=203&start=33&ndsp=25&ved=1t:429,r:29,s:20,i:234&biw=1280&bih=675s:20,i:234&biw=1280&bih=675 •http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republicehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice •http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nova_hut_ocelarna_energetika.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nova_hut_ocelarna_energetika.jpg •http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=5hFp6AA0zTlD9M:&imgrefurl=http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml%3Fid%3D658977&docid=D44Em-w43vc42M&imgurl=http://img.aktualne.centrum.cz/283/81/2838179-mapa-znecisteni-jemnym- prachem.png&w=530&h=337&ei=- rCHUIz7Ks_ptQb5kYHoBg&zoom=1&iact=rc&dur=556&sig=107148792142675478744&page=2&tbnh=134&tbnw=211&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:0,i:126&tx= 177&ty=36:19,s:0,i:126&tx= 177&ty=36 •http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysel%C3%BD_d%C3%A9%C5%A1%C5%A5http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysel%C3%BD_d%C3%A9%C5%A1%C5%A5 •http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG •http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg

10 Zamyslete nad tím, jak by jste pomohli našemu ovzduší…


Stáhnout ppt "Znečištěné ovzduší a kyselé deště Vytvořil Jaroslav Cverčko a Dominik Málek."

Podobné prezentace


Reklamy Google