Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potrubí vedená nad zemí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potrubí vedená nad zemí"— Transkript prezentace:

1 Potrubí vedená nad zemí
Střední odborná škola Otrokovice Potrubí vedená nad zemí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/3-SO-2/6 Název DUM Potrubí vedená nad zemí Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vytápění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Způsoby vedení potrubí dálkového vytápění nad zemí Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Možnosti vedení, nad zemí, na nosných konstrukcích, potrubí křižující chodníky a silnice, rekonstrukce, uložení kluzné Datum

3 Potrubí vedená nad zemí
Náplň výuky: Vedení potrubí nad zemí Možnosti vedení potrubí Nosné konstrukce pro vedení potrubí Rekonstrukce nadzemního potrubí

4 Vedení potrubí nad zemí
Potrubí dálkového vytápění a centralizovaného zásobování teplem se vede pokud možno pod zemí. Občas se vyskytnou případy, že v místech, kde by mělo být vedeno dálkové potrubí jej nelze do země umístit. Nejčastěji jsou to případy když je podmáčené podloží, v zemi jsou vedena jiná potrubí, nelze dodržet minimální předepsanou vzdálenost od rozvodů elektrického vedení, nelze dodržet nutnou výšku krytí potrubí atd. Každé potrubí dálkového rozvodu teplé nebo horké vody či páry musí být vždy dobře tepelně zaizolované. Izolace někdy značně zvětšuje průměr původního potrubí. Z důvodu nedostatku prostoru pod zemí se také často musí vést rozvody dálkového vytápění nad zemí. Pro vedení potrubí i pro tepelné izolace platí normy a předpisy, které je nutno dodržet.

5 Možnosti vedení potrubí
Nad zemí se vede dálkové potrubí několika způsoby. Výběr závisí na tom, jaké jsou možnosti v daném místě. Čím je potrubí níže, tím jsou také nižší náklady na materiál, práci, montážní techniku atd. Možnosti vedení dálkového potrubí: - přímo na zemi (na nosných patkách) - na nízkých podporách (přibližně 40 – 60 cm nad zemí) - na středně vysokých nosnících (cca 250 cm při protínání chodníků) - na vysokých nosnících (cca 600 cm při protínání silnic) Trasa potrubí by měla být kvůli nákladům co nejkratší. Přitom by měla procházet místy, kde je hustá zástavba a výměníkové stanice.

6 Nosné konstrukce pro vedení potrubí
Hmotnost dálkových potrubí velkých průměrů plných vody je značná a dosahuje u dlouhých rozvodů mnoha tun. Tomu musí být přizpůsobeny konstrukce, které potrubí nesou. Na nosné konstrukce se potrubí většinou nepokládá přímo. Potrubí musí být připevněno a také musí mít možnost pohybu při dilataci. Proto se v projektem předepsaných vzdálenostech na nosné konstrukce napřed upevňují pevná nebo kluzná uložení. Teprve na ně se pokládá potrubí. Potrubí s izolací musí být pokládáno a uloženo na nosné konstrukce tak, aby nemohlo dojít k poškození izolace. Izolační vrstva přitom může být u větších průměrů potrubí poměrně vysoká.

7 Obr. 1a, b: Nadzemní vedení křižující silnici (v areálu bývalého podniku SVIT Zlín)

8 Obr. 2a, b: Nadzemní vedení nízko položené (v areálu bývalého podniku SVIT Zlín)

9 Obr. 3: Dálkové potrubí na nízkých sloupech

10 Obr. 4: Dálkové potrubí 2 metry nad zemí vedoucí do budovy

11 Rekonstrukce nadzemního potrubí
V některých případech mohou být rekonstrukce starých dálkových rozvodů náročnější než stavba nového rozvodu. Dříve postavené dálkovody byly postupem doby obestavěné jinými stavbami. Přístup k potrubí, které je nutno vyměnit je špatný a náročný. Na stavbě není volný prostor, který tam byl při původní stavbě potrubního rozvodu. Každá rekonstrukce se provádí podle řádné výkresové dokumentace. Musí být časová návaznost jednotlivých prací po sobě následujících, zdvihací a montážní technika vyžaduje určitý prostor, někdy elektrickou energii 220 V. Samotná rekonstrukce musí být předem řádně připravena, aby netrvala dlouho a neztěžovala silniční provoz na daném místě a nezabírala parkovací místa apod.

12 Obr. 5: Příprava pro rekonstrukci nadzemního vedení

13 Obr. 6: Rekonstrukce potrubí nad zemí

14 Obr. 7: Nadzemní potrubí po položení na nosnou konstrukci

15 Kontrolní otázky: Kdy se volí nadzemní způsob vedení dálkového potrubí pro vytápění? Jak jsou možnosti vedení potrubí nad zemí? Jak se volí trasa potrubí? Čím je zajištěna dilatace potrubí? V čem je náročná rekonstrukce nadzemního potrubí?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní

17 Seznam použité literatury:
[1] Štěchovský, J.: Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB, Praha, Sobotáles, 2010, ISBN [2] anonym, firemní web Czteplo, [vid ], dostupné z: [3] anonym, firemní web Steptrutnov, [vid ], dostupné z:

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Potrubí vedená nad zemí"

Podobné prezentace


Reklamy Google