Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Švýcarský vektorový program pro kresbu map www.ocad.ch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Švýcarský vektorový program pro kresbu map www.ocad.ch."— Transkript prezentace:

1 švýcarský vektorový program pro kresbu map www.ocad.ch

2 Základní pojmy Symbol = mapová značka v klíči, „stavební kámen“ mapy Objekt = prvek mapy nakreslený jedním symbolem a „jedním tahem“, např. část silnice Řídící bod = souřadnicově vyjádřené umístění objektu na mapě (liniové a plošné objekty mají celou řadu řídících bodů)

3 Otevření nového souboru Postup „File“ - „Open“ - vybrat druh mapy Lze doplňovat nebo měnit stávající symboly Vrstvy se symboly se řadí hierarchicky podle hierarchie zvolených barev (tabulka barev)

4 Symboly  číslo symbolu  jméno  ikonka, pod níž se objevuje v paletě symbolů  řada parametrů (popisují tvar, barvu, vlastnosti)

5 Otevření podkladových map postup : „Template“ - „Open“ - vybrat soubor z příslušného adresáře – OK 200 DPI Draft scale 1: 50 000 Map scale 1: 200 000

6 Kreslící nástroje  Křivé čáry (Curve Mode)  Elipsy (Ellipse Mode)  Kružnice (Circle Mode)  Pravoúhelníky (Rectangle Mode)  Přímky (Straight Mode)  Volnou rukou (Freehand Mode)

7 Kresba bodových značek Zvolí se bodová značka ve značkovém klíči Vybere se kterýkoliv z kreslicích nástrojů Klikne se na zvolené místo na mapě Bodové značky je možno natáčet; klikne se na značku pro editaci a na střed bodové značky a poté na značku směru a vyznačí se myší směr natočení značky.

8 Kresba křivých čar Zvolí se liniová značka ve značkovém klíči Vybere se nástroj pro kresbu křivých čar. Vykreslí se křivá čára od výchozího bodu až do koncového bodu pomocí obalových tečen Bézierovy křivky

9 Editace křivých čar Objekt se edituje pomocí značky pro editaci. Přepínání kresby a editace je možno provádět též pravým tlačítkem myši. Pro pokračování kresby objektu na počá- tečním nebo koncovém bodě se použije klávesa “Shift”.

10 Kresba elipsy Zvolí se liniová nebo plošná značka ve značkovém klíči Zvolí se nástroj pro kresbu elipsy Myší se vyznačí hlavní osa elipsy Poté se tažením myší dokončí rozměr vedlejší osy

11 Kresba kružnice Zvolí se liniová nebo plošná značka ve značkovém klíči Zvolí se nástroj pro kresbu kružnice Myší se vyznačí průměr kružnice

12 Kresba pravoúhlých objektů Zvolí se liniová nebo plošná značka ve značkovém klíči Zvolí se nástroj pro kresbu pravoúhelníků Myší se vyznačí první hrana, poté hrana na ni kolmá atd. až se vykreslí úplný tvar pravoúhelníku; poslední hrana se uzavře automaticky Pokud byla použita plošná značka, obrazec se plošně vybarví.

13 Kresba rovných čar Zvolí se liniová nebo plošná značka ve značkovém klíči Zvolí se nástroj pro kresbu přímky. Vykreslí se myší první hrana objektu a postupně další hrany. Pokud byla použita plošná značka, propojí se koncové body objektu úsečkou a vyplní se barevně plocha.

14 Kresba křivých čar volnou rukou Zvolí se liniová nebo plošná značka ve značkovém klíči Zvolí se nástroj pro kresbu volnou rukou Čára se vykreslí pomocí myši. Pokud byla použita plošná značka, propojí se koncové body objektu úsečkou a vyplní se barevná plocha.

15 Editační funkce duplikování změna objektu změna symbolů výplň plochy zrcadlení převedení do křivek, na prvky

16 Editační nástroje změna směru rotace body vyříznutí

17 Sledování průběhu kresby stávajících objektů Vybere se plošná značka ze schránky symbolů Zvolí se příslušný nástroj pro kresbu Kresba hranice areálu se zvenku napojí na zvolený bod křivky Při stisknutém „Ctrl“ se sleduje průběh kresby stávajícího objektu až k další hranici a od ní se vykreslí hranice areálu; kliknutím do kreslicího pole dojde k propojení koncových bodů přímkou a v vyplnění areálu plošnou barvou. U dvojitých čar se sleduje příslušná boční čára.

18 Popis neformátovaný text – bez limitu jeho délky formátovaný text – text je omezen pravým a levým praporkem, řádky se tvoří automaticky text psaný podle zvolené rovné nebo křivé čáry

19 Popis – neformátovaný text vybereme textový symbol ze značkového klíče zvolíme jakýkoliv kreslicí nástroj klikneme na bod pro umístění textu napíšeme text klávesnicí

20 Popis – formátovaný text vybereme textový symbol ze značkového klíče zvolíme jakýkoliv kreslicí nástroj vykreslíme jím pravoúhelníkové okno, do něhož se bude text umisťovat napíšeme text klávesnicí – pokud text dosáhne polohy pravého praporku, pokračuje automaticky na dalším řádku pro nový odstavec použijeme klávesu „Enter“

21 Popis – podle křivky vybereme textový symbol ze značkového klíče zvolíme nástroj pro kresbu křivých čar vykreslíme křivku, podle níž má popis probíhat pomocí nejméně dvou tangent po určení křivky se objeví obraz účaří, do něhož můžeme text vepsat klávesnicí pokud text se objeví v nesprávném směru, je možno jej převrátit pomocí nástroje “Reverse“

22 Zobrazení Hatch areas Transparent map Režim normal, protect, hide Klávesové zkratky

23 Pravidla Co nejdelší čáry kresby křižovatky Podjezdy, nadjezdy Zástavba – plocha, budovy

24 Hodně úspěchů …


Stáhnout ppt "Švýcarský vektorový program pro kresbu map www.ocad.ch."

Podobné prezentace


Reklamy Google