Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika"— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Dukelská 3, 1. patro, tel , p. sekretářka Vokurková

2 ZSF → KBF → Radiologická fyzika (Předota)
e-learning ZSF → KBF → Radiologická fyzika (Předota) Fyzikální konstanty a přehled vzorců Zkušební otázky

3 Zkušební otázky – vyb. kap.
Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné) Atom – struktura elektronového obalu a jádra (e, p, n), izotopy Princip laseru Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole Silové působení na nabitou částici v magnetickém poli Energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace Kvantová čísla elektronu, význam pro chemii Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost Comptonův rozptyl – popis, význam pro absorpci záření Fotoelektrický jev – popis, význam pro absorpci záření Lom světla na rozhraní, zobrazení optickou čočkou

4 Zkušební otázky – rad. fyz.
Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření g, tepelné a světelné záření, anihilace částic) Spektrum elektromagnetického záření (g až tepelné) – energie, frekvence a vlnová délka Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením Záření a - vznik, absorpce Záření b (b- a b+) - vznik, absorpce Záření g - vznik, absorpce Neutronové záření - vznik, absorpce Rozpadový zákon, vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky Absorpční zákon Tvorba a anihilace elektron-pozitronového páru, základní princip PET (pozitronové emisní tomografie) Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), kinetika radioaktivního rozpadu Rozpadová schémata radionuklidů, radioaktivní rozpadové řady. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace, volba detektoru) Scintilační a Čerenkovův detektor Plynové (ionizační) detektory Urychlovače částic

5 Studijní literatura Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001. Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000 Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990 Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001 Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001 Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998

6 Podmínky pro získání zápočtu
Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu, přihlédnutí k vypracovávání příkladů řešených doma během semestru Zkouška: ústní


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika"

Podobné prezentace


Reklamy Google