Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Dukelská 3, 1. patro, tel. 386 352 621, p. sekretářka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Dukelská 3, 1. patro, tel. 386 352 621, p. sekretářka."— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Dukelská 3, 1. patro, tel. 386 352 621, p. sekretářka Vokurková

2 e-learning www.eamos.cz ZSF → KBF → Radiologická fyzika (Předota) www.eamos.cz/amos/kbf Fyzikální konstanty a přehled vzorců Zkušební otázky

3 Zkušební otázky – vyb. kap. 1.Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený 2.Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce 3.Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení 4.Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné) 5.Atom – struktura elektronového obalu a jádra (e, p, n), izotopy 6.Princip laseru 7.Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost 8.Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole 9.Silové působení na nabitou částici v magnetickém poli 10.Energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace 11.Kvantová čísla elektronu, význam pro chemii 12.Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost 13.Comptonův rozptyl – popis, význam pro absorpci záření 14.Fotoelektrický jev – popis, význam pro absorpci záření 15.Lom světla na rozhraní, zobrazení optickou čočkou

4 Zkušební otázky – rad. fyz. 1.Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie 2.Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření g, tepelné a světelné záření, anihilace částic) 3.Spektrum elektromagnetického záření (  až tepelné) – energie, frekvence a vlnová délka 4.Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita 5.Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením 6.Záření  - vznik, absorpce 7.Záření  (  - a  + ) - vznik, absorpce 8.Záření  - vznik, absorpce 9.Neutronové záření - vznik, absorpce 10.Rozpadový zákon, vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky 11.Absorpční zákon 12.Tvorba a anihilace elektron-pozitronového páru, základní princip PET (pozitronové emisní tomografie) 13.Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), kinetika radioaktivního rozpadu 14.Rozpadová schémata radionuklidů, radioaktivní rozpadové řady. 15.Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace, volba detektoru) 16.Scintilační a Čerenkovův detektor 17.Plynové (ionizační) detektory 18.Urychlovače částic

5 Studijní literatura Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001. Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000 Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990 Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001 Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001 Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998

6 Podmínky pro získání zápočtu Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu, přihlédnutí k vypracovávání příkladů řešených doma během semestru Zkouška: ústní


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Dukelská 3, 1. patro, tel. 386 352 621, p. sekretářka."

Podobné prezentace


Reklamy Google