Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde je elektrické pole „silnější“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde je elektrické pole „silnější“"— Transkript prezentace:

1 Kde je elektrické pole „silnější“
INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE aneb Kde je elektrické pole „silnější“ PaedDr. Jozef Beňuška

2 - Vzájemné silové působení elektrických nábojů
+ - + + Vzájemné silové působení se uskutečňuje prostřednictvím elektrického pole. Elektrické pole je v okolí elektricky nabitého tělesa.

3 Existují dvě formy hmoty:
1. látka (pevná, kapalná, plynná), 2. pole (gravitační, magnetické, elektrické). + Elektrické pole je jednou z forem hmoty. 2

4 Intenzita elektrického pole
je veličina charakterizující elektrické pole. + + Intenzita elektrického pole je definována podílem elekt- rické síly Fe, která působí na kladný bodový elektrický náboj Q/ v daném místě pole a velikosti tohoto náboje Q/. 2

5 Intenzita elektrického pole
je veličina charakterizující elektrické pole. + + Intenzita elektrického pole je číselně rovna elektrické síle, která v daném místě pole působí na elektrický náboj 1 C. 2

6 Intenzita elektrického pole
je vektorová fyzikální veličina. + + Směr vektoru intenzity elektrického pole E je stejný, jako směr vektoru elektrické síly Fe, působící na kladný elektrický náboj v tomto místě pole. 2

7 Intenzita elektrického pole
je vektorová fyzikální veličina. + + - Směr vektoru intenzity elektrického pole E je stejný, jako směr vektoru elektrické síly Fe, působící na kladný elektrický náboj v tomto místě pole. 2

8 Intenzita elektrického pole:
Pro velikost intenzity elektrického pole v okolí bodového elektrického náboje platí: + + Intenzita elektrického pole: 1. se s rostoucí vzdáleností od náboje zmenšuje, 2. v okolí většího náboje je větší. 2

9 Model elektrického pole (vektorový)
1. radiální (centrální), + - Radiální pole je v okolí bodového náboje. Intenzita elektrického pole E směřuje od náboje, nebo směřuje do náboje . 2

10 - + Model elektrického pole (vektorový) 1. radiální (centrální),
2. homogenní. + - Homogenní pole je mezi dvěma rovnoběžnými kovovými deskami. Intenzita má všude stejný směr i velikost. 2

11 Model elektrického pole (siločarový)
1. dvou nesouhlasných nábojů, + - Siločára je myšlená čára, jejíž tečna sestrojená v každém její bodě pole určuje směr intenzity E. 2

12 Model elektrického pole (siločarový)
1. dvou nesouhlasných nábojů, 2. dvou souhlasných nábojů. + + Siločára je myšlená čára, jejíž tečna sestrojená v každém její bodě pole určuje směr intenzity E. 2

13 Vlastnosti siločar elektrického pole:
- jsou spojité, začínají se v kladném náboji a končí v záporném; při osamoceném náboji nebo při dvojici nábojů se stejným znaménkem se rozbíhají do neko- nečna, jsou kolmé k povrchu nabitého tělesa, navzájem se neprotínají. 2

14 Řešte úlohu: Určete velikost intenzity elektrického pole v místě, kde na bodový náboj 200 mC působí síla 1 N. E = V.m-1

15 Řešte úlohu: Určete velikost intenzity elektrického pole ve vzdálenosti 30 cm od bodového náboje 10 mC ve vakuu. E = 106 V.m-1

16 Řešte úlohu: V homogenním elektrickém poli s intenzitou V.m-1 je umístěn náboj 2,5 mC ve vakuu. Jakou velkou silou působí pole na náboj? F = 1 N

17 Test 1 Intenzita elektrického pole je definována jako:
a) součin elektrické síly Fe, která působí na bodový náboj +Q a velikosti Q tohoto náboje, b) rozdíl elektrické síly Fe, která působí na bodový c) podíl elektrické síly Fe, která působí na bodový d) součet elektrické síly Fe, která působí na bodový náboj +Q a velikosti Q tohoto náboje. 1

18 Test 2 Je-li intenzita elektrického pole v daném místě
pole E= 5 V.C-1, potom na náboj s velikostí 3 C v tomto místě pole působí elektrická síla: a) Fe= 1N, b) Fe= 25N, c) Fe= 5N, d) Fe= 15N. 2

19 Test 3 Směr vektoru intenzity elektrického pole je určen:
a) směrem elektrické síly působící na kladný náboj, b) směrem elektrické síly působící na záporný náboj, c) od kladného náboje k zápornému, d) od záporného náboje ke kladnému. 3

20 Test 4 Intenzita elektrického pole je definována vztahem
mezi veličinami: 4


Stáhnout ppt "Kde je elektrické pole „silnější“"

Podobné prezentace


Reklamy Google