Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE aneb Kde je elektrické pole „silnější“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE aneb Kde je elektrické pole „silnější“"— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE aneb Kde je elektrické pole „silnější“

2 Vzájemné silové působení se uskutečňuje prostřednictvím elektrického pole. Elektrické pole je v okolí elektricky nabitého tělesa. Vzájemné silové působení elektrických nábojů + + + -

3 Existují dvě formy hmoty: 1. látka (pevná, kapalná, plynná), 2. pole (gravitační, magnetické, elektrické). Elektrické pole je jednou z forem hmoty. +

4 + Intenzita elektrického pole je veličina charakterizující elektrické pole. Intenzita elektrického pole je definována podílem elekt- rické síly F e, která působí na kladný bodový elektrický náboj Q / v daném místě pole a velikosti tohoto náboje Q /. +

5 + Intenzita elektrického pole je veličina charakterizující elektrické pole. Intenzita elektrického pole je číselně rovna elektrické síle, která v daném místě pole působí na elektrický náboj 1 C. +

6 + Intenzita elektrického pole je vektorová fyzikální veličina. Směr vektoru intenzity elektrického pole E je stejný, jako směr vektoru elektrické síly F e, působící na kladný elektrický náboj v tomto místě pole. +

7 Intenzita elektrického pole je vektorová fyzikální veličina. + - + Směr vektoru intenzity elektrického pole E je stejný, jako směr vektoru elektrické síly F e, působící na kladný elektrický náboj v tomto místě pole.

8 Pro velikost intenzity elektrického pole v okolí bodového elektrického náboje platí: Intenzita elektrického pole: 1. se s rostoucí vzdáleností od náboje zmenšuje, 2. v okolí většího náboje je větší. + +

9 Model elektrického pole (vektorový) 1. radiální (centrální), Radiální pole je v okolí bodového náboje. Intenzita elektrického pole E směřuje od náboje, nebo směřuje do náboje. + -

10 Homogenní pole je mezi dvěma rovnoběžnými kovovými deskami. Intenzita má všude stejný směr i velikost. + - Model elektrického pole (vektorový) 1. radiální (centrální), 2. homogenní.

11 Model elektrického pole (siločarový) 1. dvou nesouhlasných nábojů, Siločára je myšlená čára, jejíž tečna sestrojená v každém její bodě pole určuje směr intenzity E. + -

12 Model elektrického pole (siločarový) 1. dvou nesouhlasných nábojů, 2. dvou souhlasných nábojů. + + Siločára je myšlená čára, jejíž tečna sestrojená v každém její bodě pole určuje směr intenzity E.

13 Vlastnosti siločar elektrického pole: - jsou spojité, začínají se v kladném náboji a končí v záporném; při osamoceném náboji nebo při dvojici nábojů se stejným znaménkem se rozbíhají do neko- nečna, - jsou kolmé k povrchu nabitého tělesa, - navzájem se neprotínají.

14 Určete velikost intenzity elektrického pole v místě, kde na bodový náboj 200  C působí síla 1 N. E = 5.10 3 V.m -1 Řešte úlohu:

15 Určete velikost intenzity elektrického pole ve vzdálenosti 30 cm od bodového náboje 10  C ve vakuu. E = 10 6 V.m -1 Řešte úlohu:

16 V homogenním elektrickém poli s intenzitou 4.10 5 V.m -1 je umístěn náboj 2,5  C ve vakuu. Jakou velkou silou působí pole na náboj? F = 1 N Řešte úlohu:

17 Intenzita elektrického pole je definována jako: a) součin elektrické síly F e, která působí na bodový náboj +Q a velikosti Q tohoto náboje, b) rozdíl elektrické síly F e, která působí na bodový náboj +Q a velikosti Q tohoto náboje, c) podíl elektrické síly F e, která působí na bodový náboj +Q a velikosti Q tohoto náboje, d) součet elektrické síly F e, která působí na bodový náboj +Q a velikosti Q tohoto náboje. Test 1

18 Je-li intenzita elektrického pole v daném místě pole E= 5 V.C -1, potom na náboj s velikostí 3 C v tomto místě pole působí elektrická síla: a) F e = 1N, b) F e = 25N, c) F e = 5N, d) F e = 15N. Test 2

19 Směr vektoru intenzity elektrického pole je určen: a) směrem elektrické síly působící na kladný náboj, b) směrem elektrické síly působící na záporný náboj, c) od kladného náboje k zápornému, d) od záporného náboje ke kladnému. Test 3

20 Intenzita elektrického pole je definována vztahem mezi veličinami: Test 4


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE aneb Kde je elektrické pole „silnější“"

Podobné prezentace


Reklamy Google