Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEST Struktura a vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_07-17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEST Struktura a vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_07-17."— Transkript prezentace:

1 TEST Struktura a vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_07-17

2 Úloha 1 V rámečku s pohyblivou příčkou je natažena mydlinová blána. Příčka je v rovnovážném stavu zatížena závažím o hmotnosti 460 mg. Velikost povrchové síly, která působí na příčku v jednom povrchu je: A) 2,3 N C) 4,6 N B) 2,3 mN D) 4,6 mN

3 Úloha 2 Povrchové napětí je: A) vektorová veličina jejíž velikost je rovna součinu povrchové síly a délky okraje blány, na který síla působí B) vektorová veličina, která vyjadřuje pružnost povrchové vrstvy C) skalární veličina jejíž velikost je rovna podílu povrchové síly a délky okraje blány, na který síla působí D) skalární veličina, která se zvyšuje s rostoucí teplotou

4 Úloha 3 Jednotkou povrchového napětí je: A) N·m B) Pa C) N·m -1 D) N·m -2

5 Úloha 4 Vztah pro uřčení výšky kapaliny v kapiláře při kapilární elevaci vyplývá z rovnosti mezi: A)Kapilárním tlakem a hydrostatickým tlakem B)Kapilárním tlakem a povrchovým napětím C)Kapilárním tlakem a tíhou sloupce kapaliny D)Povrchovým napětím a tíhou sloupce kapaliny

6 Úloha 5 V kapiláře vystoupila kapalina při kapilární elevaci do výšky 4 mm nad úroveň volné hladiny. Do jaké výšky vystoupí v téže kapiláře kapalina s dvojnásobným povrchovým napětím a poloviční hustotou? A)4 mm B)2 mm C)8 mm D)16 mm

7 Úloha 6 V kapiláře vystoupila kapalina při kapilární elevaci do výšky 4 mm nad úroveň volné hladiny. Do jaké výšky vystoupí tatáž kapalina v kapiláře s dvojnásobným poloměrem? A)2 mm B)16 mm C)8 mm D)4 mm

8 Úloha 7 Většina kapalin s rostoucí teplotou: A)Zvyšuje svůj objem B)Snižuje svůj objem C)Zvyšuje svou hustotu D)Objem nezávisí na změně teploty

9 Úloha 8 Anomálie vody je vlastnost, podle které: A)Hustota vody nezávisí na její teplotě B)Hustota vody je maximální přibližně při teplotě 4°C C)Hustota vody je maximální při teplotě trojného bodu D)Hustota vody je minimální přibližně při teplotě 4°C

10 ŘEŠENÍ 1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. A 8. B

11 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Sylva Divišová


Stáhnout ppt "TEST Struktura a vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_07-17."

Podobné prezentace


Reklamy Google