Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Ing. Petra Mikulecká,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Ing. Petra Mikulecká,"— Transkript prezentace:

1 1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Ing. Petra Mikulecká, PVT, a.s. Ing. Libor Pokorný, MV ČR

2 2 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS RAMIS je informační systém určený pro podporu rozhodování orgánů veřejné správy, a to zejména na strategické a taktické úrovni. Základní koncepce systému je orientována na informační podporu rozhodování krajských orgánů. Systém je připraven poskytovat informace ústředním orgánům, orgánům NUTS 2, městům a obcím (zejména obcím s rozšířenou působností). Účelem systému je poskytnout orgánům veřejné správy co nejkomplexnější údaje o realitě jejich územních a správních obvodů při usměrňování ekonomického a sociálního rozvoje na daném území.

3 3 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Cíle a dekompozice RAMIS Cílem systému je nabídnout informační podporu pro: potřeby ovlivňování regionálního rozvoje, řízení jednotlivých odvětví spadajících do působnosti krajů a obcí, hodnocení ekonomické efektivnosti hospodaření příspěvkových organizací a využívání rozpočtového potenciálu na daném území. Z uvedených cílů vychází základní dekompozice systému na: Informační systém pro podporu prostorového rozvoje Informační systémy pro podporu řízení jednotlivých odvětví Ekonomický informační systém

4 4 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Datový fond RAMIS RAMIS je založen na koncentraci heterogenních dat z různých zdrojů a následně jejich prezentaci v jednotné formě, která je vhodná pro další analytické zpracování. RAMIS pracuje s datovým fondem poskytovaným z informačních systémů a datových bází centrálních orgánů a institucí, např. ČSÚ, MV ČR, MF ČR (ARIS), MPSV ČR, MZd ČR (ÚZIS ČR), MŠMT ČR (ÚIV), ŘSD ČR a další. Možnost zpracování datového fondu z administrativních činností krajů či obcí (např. z titulu funkce zřizovatele příspěvkových organizací).

5 5 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Formy výstupů Datová základna RAMIS je rozdělena na odvětví nebo ucelené věcné oblasti, což zvyšuje přehlednost a orientaci při volbě požadovaných informací (např. trh práce, obyvatelstvo, školství, rozpočet atd.). Formy výstupů: multidimenzionální tabulky nebo grafy, mapové podklady, reporty (tiskové sestavy).

6 6 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Ukázky výstupů

7 7 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Architektura RAMIS třívrstvá architektura Oracle 9i, přístup prostřednictvím webového prohlížeče (podporovány jsou např. Internet Explorer, Mozilla a další), není vyžadováno žádné nadstandardní hardwarové či softwarové vybavení, serverové jádro je umístěno v hostingovém centru Českého Telecomu, a.s., dostupnost prostřednictvím sítě GovNet, případně prostřednictvím veřejné sítě Internet.

8 8 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Rozvoj RAMIS Možnosti rozvoje RAMIS: rozšíření systému o další odvětví či věcné oblasti (např. cestovní ruch, kultura a sport, zemědělství, životní prostření), rozšíření systémů pro řízení jednotlivých odvětví o organizace řízené obcemi (např. školy a školská zařízení, sociální zařízení), informace o vyplacených dávkách ze státní sociální podpory směřovaných na jednotlivé obce, využití RAMIS pro oblast krizového plánování, příp. pro potřeby krizového řízení, multikriteriální hodnocení bonity škol a školských zařízení, hodnocení disparit mikroregionů, ….a další.

9 9 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Přínosy RAMIS koncentrace informací z různých zdrojů, prezentační vrstva s bohatou funkcionalitou, formy zobrazení dat snazší pro další analýzu (tabulky, grafy, mapy), uchování historických informací, možnost vzájemného srovnávání organizací či územních celků (obce, správní obvody ORP, územní obvody krajů), možnost globálního i detailního pohledu na realitu sledovaného území, možnost vytváření a ukládání si vlastních (uživatelských) výstupů dle aktuálních potřeb a požadavků, rychlý přístup k údajům z různých věcných oblastí, za různé územní celky a různá časová období, což přináší úsporu času při získávání potřebných informací.

10 10 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Provoz RAMIS provoz informačního systému RAMIS je realizován na základě: smluv o hostingu mezi firmou Český Telecom, a.s. a MV ČR, smlouvy mezi MV ČR a firmou PVT, a.s., smluv mezi firmou PVT, a.s. a krajskými úřady, systém je provozován z hostingového centra Českého Telecomu, a.s., prostřednictvím MV ČR se zajišťují příslušná data z centrálních datových fondů, firma PVT, a.s. zajišťuje správu a provoz aplikace.

11 11 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Děkujeme za Vaši pozornost Bližší informace na stánku PVT, a.s.


Stáhnout ppt "1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Ing. Petra Mikulecká,"

Podobné prezentace


Reklamy Google