Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARIÉRNÍ SYSTÉM A PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ Mgr. Václav Víška, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARIÉRNÍ SYSTÉM A PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ Mgr. Václav Víška, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 KARIÉRNÍ SYSTÉM A PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ Mgr. Václav Víška, Ph.D.

2 Popis situace  Ideální stav – absolvent bude participovat se SU  Současný stav – je třeba vytvořit jasný přechod mezi absolvováním FVU a vstupem do KS  Zapojení PdF do KS  Akreditační komise a její zapojení  Co chtějí fakulty?  Co chce AK?

3 Vztah mezi AK, KS, FVU Kontakt s projektem. Pružná reakce na KS. Zapojení fakult do KS. Zpřesnění vzdělávání učitelů. Zefektivnění vzdělávání učitelů. Komunikace. EFEKTIVNÍ UČITEL ZAPOJENÍ FVU DO KS

4 Co chtějí fakulty? Zapojení do PROJEKTU. Být v rámci KS aktivní. Pomoci s implementací KS. Pomoci s atestacemi – nabídnout odborníky. Nabídnout prostory.

5 Jak se to vyvíjí? MŠMT FVUAK Projektov ý tým

6 Průnik STANDARD – FVU – AK STANDARD FVUAK

7 Postup Jak byl nastaven KS1Co čeká fakulty Vycházelo se ze zkušeností a tradic. Vycházelo se z potřeb školy 21. stol. Vycházelo se z navržené struktury čtyřstupňového KS. Vycházelo se z dostupných profilů absolventa. Vycházelo se z Q-RAMu. Doplnit profily absolventů v kontextu potřeb školy 21. stol. Zkonkretizovat profily absolventa. Doplnit potřebné novinky.

8

9

10

11

12 Ostatní fakulty vzdělávající učitele Filozofická fakulta (ukázka – Bc. dějepis) Ke všeobecným znalostem a dovednostem patří dosažené výsledky studia v oblasti teoreticky prohloubených společenskovědních základů (filosofie, etika, religionistika, sociologie, politologie, státověda, právo, ekonomie, ekologie). K odborným znalostem a dovednostem náleží výsledky studia v oblasti světových, evropských, českých a československých dějin 20. století, politického systému České republiky, záležitostí EU a mezinárodních vztahů, stranických a volebních systémů, regionálního rozvoje, politické a kulturní geografie, sociální a politické filosofie, sociologické metodologie a aplikované sociologie, jimiž student prokazuje schopnost s porozuměním tematizovat a analyzovat soudobé společenské otázky a problémy, zvláště s ohledem na postavení člověka v soudobém diferentním, multikulturním, lokalizujícím se a globalizujícím se světě. Speciální znalosti a dovednosti skýtá studium předmětů zdůrazňujících postupy politické analýzy, systémového myšlení, odborné a mediální prezentace, logického a kritického myšlení. Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru, se studiem pedagogiky a psychologie a rozšiřujících předmětů získá odborný základ pro široce pojatou vzdělavatelskou činnost v oblasti společenských věd, zvláště v kontextu rozvoje lidských zdrojů, regionálního rozvoje či forem mezinárodní spolupráce, základ pro studium na vysokých školách v oborech se společenskovědním zaměřením. Uplatnění absolventa se týká profesí a institucí, které se zaměřují na vzdělávání či intervenující přednáškovou činnost v rámci školní praxe, na mimoškolní vzdělávání, týká se profesí v pedagogických institucích, v oblasti občanské společnosti, neziskového sektoru, zájmových, profesních organizací či politických struktur, v orgánech správy a samosprávy, ve sféře médií.

13 Ostatní fakulty vzdělávající učitele Přírodovědecká fakulta (ukázka Bc. – matematika) Absolvent studijního oboru si osvojí znalosti základů matematiky ve stěžejních disciplínách (algebra, aritmetika, geometrie, matematická analýza). Získá tak poznatky a dovednosti potřebné k pokračování v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední resp. základní školy i předpoklady pro další hlubší studium přírodovědných disciplín (fyziky, chemie, technických věd). Komentář: jde převážně o akcent odborných a všeobecných znalostí pedagogická činnost je pouze okrajově zmíněna ve zvýrazněné části

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KARIÉRNÍ SYSTÉM A PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ Mgr. Václav Víška, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google