Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika a kontinuum NAFY001 Jakub Čížek – katedra fyziky nízkých teplot Tel: 221 912 788 Doporučená literatura: J. Kvasnica,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika a kontinuum NAFY001 Jakub Čížek – katedra fyziky nízkých teplot Tel: 221 912 788 Doporučená literatura: J. Kvasnica,"— Transkript prezentace:

1 Mechanika a kontinuum NAFY001 Jakub Čížek – katedra fyziky nízkých teplot Tel: 221 912 788 jakub.cizek@mff.cuni.cz Doporučená literatura: J. Kvasnica, „Mechanika“, (Academia, Praha 1988). R.P. Feynman, “Feynmanovy přednášky z fyziky 1” (Fragment, Praha, 2000). F. Chmelík: Fyzika I – mechanika, skripta http://material.karlov.mff.cuni.cz/people/hajek/skripta/skripta.pdf http://www.kfnt.mff.cuni.cz  výukaMechanika a kontinuum NAFY001 

2 Mechanika a kontinuum zkouška: nutnou podmínkou připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu ze cvičení tj. úspěšné absolvování 3 písemných testů - alespoň 14 bodů v součtu ze všech 3 testů - za každý test lze získat maximálně 10 bodů celková známka ze zkoušky: z p1, z p2, z p1 – známky z písemných testů z u – známka z ústní zkoušky - známkování: 8-10 bodů = 1, 5-8 bodů = 2, 3-5 bodů = 3

3 Fyzika věda o přírodě (fysis = příroda) fyzika studuje obecné vlastnosti látek a polí základním kritériem ve fyzice je experiment obory fyziky: - mechanika: (mechané = stroj) studium těles a jejich vzájemného působení - termodynamika: studium jevů způsobených chaotickým pohybem atomů - elektřina a magnetismus, optika: studium elektromagnetického pole a jeho interakce s hmotou - jaderná fyzika: studium jevů v atomovém jádru

4 Fyzika fyzikální zákony: vztahy mezi fyzikálními veličinami fyzikální veličiny: míry fyzikálních vlastností: X = x [X] fyzikální zákon platí tak dlouho dokud je v souladu s experimentem Ockhamova břitva (princip logické úspornosti) Willian Ockham 1287 - 1347 Pluralitas non est ponenda sine necessitate. (Množství se nemá dokládat, není-li to nezbytné) Pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří.

5 Mechanika kinematika: jak se tělesa pohybují (kiné = pohyb) dynamika: proč se tělesa pohybují (dynamis = síla) prostor: trojrozměrné kontinuum čas: jednorozměrné kontinuum tělesa: se nachází v prostoru a čase a nijak je neovlivňují (Newtonovská klasická fyzika)

6 Měření vzdáleností - triangulace triangulace A B X l h   rovnoramenný trojúhelník (  =  ): obecně:

7 Měření vzdáleností - triangulace paralaxa

8 Měření vzdáleností - triangulace paralaxa d úhlové jednotky: 1 stupeň [ o ], [deg.] 1/360 kruhu 0.017453 rad 1 minuta [`], [arcmin] 1/60 stupně 290.89 mrad 1 vteřina [``], [arcsec] 1/60 minuty 4.8481  rad název symbol hodnota v radiánech

9 Měření vzdáleností - triangulace paralaxa d p [arcsec] – roční paralaxa hvězdy 1 parsec (pc) = taková vzdálenost, že p = 1 arcsec 1 pc = 3.26 sv. rok Proxima Centauri (nejbližší hvězda) d = 1.30 pc = 3.24 sv. rok 1AU = 150  10 6 km

10 Měření vzdáleností - triangulace paralaxa d p [arcsec] – roční paralaxa hvězdy 1 parsec (pc) = taková vzdálenost, že p = 1 arcsec 1 pc = 3.26 sv. rok satelit Hipparcos (ESA) 1898-1993 měření p až do 0.001 arcsec 1AU = 150  10 6 km maximální vzdálenost d = 1000 pc (3260 sv. rok) Proxima Centauri (nejbližší hvězda) d = 1.30 pc = 3.24 sv. rok

11 Fyzikální veličiny Míry fyzikálních vlastností: X = x [X] 1 D skalár: x 2 D skalár: x vektor: (x,y) vektor:  x 3 D skalár: x vektor: (x,y,z) n D skalár: x vektor: (x 1, x 2,..., x n ) skalární : velikost (hmotnost, délka, teplota, energie) vektorové: velikost + směr (poloha, rychlost, zrychlení, síla, hybnost)

12 Fyzikální veličiny Míry fyzikálních vlastností: X = x [X] skalární : invariantní vůči volbě souřadnicové soustavy vektorové: závisí na volbě souřadnicové soustavy 1 D skalár: x 2 D skalár: x vektor: (x,y) vektor:  x 3 D skalár: x vektor: (x,y,z) n D skalár: x vektor: (x 1, x 2,..., x n )

13 Vektorové fyzikální veličiny velikost vektoru:(skalár) často se píše: součet / rozdíl vektorů:

14 Vektorové fyzikální veličiny skalární součin:(skalár) průmět vektoru do směru

15 vektorový součin v 3D: (vektor kolmý na a ) Vektorové fyzikální veličiny tvoří pravotočivý systém

16 Kinematika hmotný bod: těleso s nekonečně malými rozměry, ale nenulovou hmotností, tj. žádné otáčení, žádná deformace atd. popis pohybu hmotného bodu – tj. poloha hmotného bodu v závislosti na čase polohový (radius) vektor

17 Pravotočivá Kartézská soustava souřadnic Levotočivá jednotkové vektory ve směru souřadnicových os

18 Kartézská soustava souřadnic

19 směrové kosiny: velikost polohového vektoru:

20 Cylindrická soustava souřadnic kartézská soustava souřadnic: x, y, z cylindrická (válcová) soustava souřadnic: , , z

21 Sférická soustava souřadnic kartézská soustava souřadnic: x, y, z sférická soustava souřadnic: r,, 

22 Kinematika hmotný bod: těleso s nekonečně malými rozměry, ale nenulovou hmotností, tj. žádné otáčení, žádná deformace atd. popis pohybu hmotného bodu – tj. poloha hmotného bodu v závislosti na čase polohový (radius) vektor trajektorie: křivka, kterou vytváří koncový bod polohového vektoru kartézské souřadnice cylindrické souřadnicesférické souřadnice parametrické vyjádření trajektorie


Stáhnout ppt "Mechanika a kontinuum NAFY001 Jakub Čížek – katedra fyziky nízkých teplot Tel: 221 912 788 Doporučená literatura: J. Kvasnica,"

Podobné prezentace


Reklamy Google