Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj dálkového vytápění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj dálkového vytápění"— Transkript prezentace:

1 Vývoj dálkového vytápění
Střední odborná škola Otrokovice Vývoj dálkového vytápění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/3–SO-2/15 Název DUM Vývoj dálkového vytápění Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vytápění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Vývoj vytápěcích soustav dálkovým způsobem Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Výhody, cena, rekonstrukce, podíl paliv, teplárna na uhlí, počet topných dnů Datum

3 Vývoj dálkového vytápění
Náplň výuky: Výhody dálkového vytápění Vývoj cen Druhy energie používané při výrobě tepla pro dálkové vytápění Rekonstrukce

4 Výhody dálkového vytápění
odpadají starosti spojené s dodávkou paliva, odvozem odpadu, revizí a opravami kotle a ohřívače teplé vody, revizí a vymetáním komínů a nákupem nového kotle každých cca 15 let. většina zdrojů tepla v sítích dálkového vytápění využívá kombinované výroby energie a tepla, dochází při tomto způsobu výroby tepla k cca 33 % úspoře paliv oproti jejich oddělené výrobě. V podstatě se pro vytápění využívá odpadní teplo vzniklé při výrobě elektřiny, které by jinak bez užitku uniklo do ovzduší. Do sítí dálkového vytápění mohou být připojeny i zdroje využívající odpadní teplo vznikající v průmyslu (např. odpadní teplo z rafinérií apod.), čímž dochází k další úspoře paliv. ekologický provoz dálkového vytápění. U zdrojů v sítích dálkového vytápění jsou na rozdíl od lokálních topenišť ze zákona omezené a kontrolované emise do ovzduší. V praxi to vypadá tak, že v každém zdroji jsou elektrostatické odlučovače popílku, filtry a odsíření. Emise do ovzduší jednoho teplárenského zdroje jsou několikanásobně nižší než emise z odpovídajícího počtu lokálních topenišť (domovních kotlů ústředního topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla). - efektivita dálkové vytápění. Výroba tepla v jednom velkém zdroji je podstatně levnější a účinnější než výroba tepla ve velkém množství lokálních topenišť (domovních kotlů).

5 Obr. 1: Vývoj cen tepla v dálkovém vytápění

6 Obr. 2: Zvýšení cen tepla v dálkovém vytápění

7 Obr. 3: Druhy energie používané při výrobě tepla pro dálkové vytápění
Podíl jednotlivých druhů se mění jen pozvolna. Ubývá energie z pevných paliv (uhlí) a přibývá z plynných paliv (zemního plynu).

8 Rekonstrukce Vývoj půjde cestou rekonstrukcí dosluhujících vhodných tras dálkového potrubí a budováním tras nových k dalším spotřebitelům tepla. Při rekonstrukcích se demontují stávající zákrytové desky neprůlezného kanálu a celá potrubní trasa včetně veškeré tepelné izolace. V šachtách se mění veškeré technologické zařízení armatury a potrubí v celé délce trasy včetně uložení. Potrubí se natírá protikorozními nátěry a opatřuje tepelnou izolací. Tepelná izolace armatur byla provedena termoizolačními obaly tak, aby byla zajištěna možnost dilatace potrubí. Pro každý „U“ kompenzátor se provádí montážní předpětí. Po výměně technologie se opraví tepelný kanál, vymění veškeré zákrytové desky a nově provede hydroizolace. Následné zemní práce se koordinují s firmami tak, aby práce na sebe navazovaly a časové provedení bylo co nejkratší.

9 Rekonstrukce Trasa horkovodní přípojky např. o průměru 2xDN300 začíná napojením na stávající horkovod DN300. V místě napojení se instalují předizolované uzavírací armatury. Umístění trasy musí být přesně podle výkresové dokumentace. Potrubí se ukládá v rýze do hloubky od 900 až 2000 mm a spáduje do nově vybudované vypouštěcí šachty. V případě, že trasa horkovodu pokračuje do nové obytné čtvrti nebo do průmyslové zóny, umožňuje šachta případné napojení nové trasy. Za šachtou trasa pokračuje odbočkou DN150 přes vstupní šachtu do areálu firmy, obchodního centra či obytných domů a za patou objektu se ukončí uzavíracími armaturami se zkratem.

10 Připojení na dálkové vytápění
V České republice je k větším či menším soustavám dálkového vytápění připojeno přibližně tis. domácností to je přibližně 45 % obyvatel naší republiky a tisíce společností, provozoven, obchodů a úřadů. Téměř 2/3 dálkového vytápění v ČR přitom zajišťuje kogenerace – kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Ta vyniká vysokou účinností přes 60 % a průměrně ušetří 32 % potřebného paliva. Připojení na dálkové potrubí je možné i pro jednotlivé malé firmy či obchody nebo i rodinné domy přes vhodnou výměníkovou stanici nebo jen výměník tepla k tomu upravený.

11 Obr. 4: Teplárny v ČR; modré značky patří teplárnám registrovaným v Teplárenském sdružení České republiky

12 Obr. 5: Teplárna na uhlí

13 Obr. 6: Počet topných dnů během roku
Výkon kotlů Počet dnů plný 6 80 % 19 60 % 105 35 % 60 25 % 40 Obr. 6: Počet topných dnů během roku Graf ukazuje, kolik bylo v minulých letech dnů, kdy se dodávala dálkovým způsobem topná voda do vytápěných objektů. Tabulka vpravo ukazuje přehled dnů, kdy pracovaly kotle na jaký výkon. Odráží to nutnost regulace výkonu kvůli hospodárnosti vytápění.

14 Kontrolní otázky: Jaké jsou výhody dálkového vytápění?
Jaké druhy energie se používají při výrobě tepla pro dálkové vytápění? Kolik domácností je připojeno na dálkové vytápění ? Co je kogenerace? Jak se provádí rekonstrukce trasy dálkového vytápění? Co je počet topných dnů v dálkovém vytápění?

15 Seznam obrázků: Obr. 1: anonym, [vid. 1. 3. 2013], dostupné z:
Obr. 2: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 3: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 4: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 5: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 6: vlastní

16 Seznam použité literatury:
[1] Štěchovský, J.: Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB, Praha, Sobotáles, 2010, ISBN

17 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Vývoj dálkového vytápění"

Podobné prezentace


Reklamy Google