Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVAHOVÉ ÚČTY Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVAHOVÉ ÚČTY Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední."— Transkript prezentace:

1 ROZVAHOVÉ ÚČTY Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ říjen 2012VY_32_INOVACE_UCE_070111

2 2 Každá hospodářská operace změní některou rozvahovou položku. Po každé hospodářské operaci nelze vyhotovovat novou rozvahu. Účetní jednotka používá jiný způsob záznamů hospodářských operací, a to pomocí rozvahových účtů.

3 3 Pro každou rozvahovou položku si zřídíme samostatný účet: AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky ,-- Základní kapitál ,-- Budovy ,-- Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení ,-- Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obch. vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna 5.000,-- Celkem AKTIVA ,-- Celkem PASIVA ,-- AKTIVA = PASIVA Základní kapitál Závazky Dlouhodobý bankovní úvěr Pokladna Běžný účet Pohledávky Materiál na skladě Stroje a zařízení Budovy Pozemky Rozvaha se rozloží do tolika rozvahových účtů, kolik obsahuje rozvahových položek!

4 4 AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky ,-- Základní kapitál ,-- Budovy ,-- Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení ,-- Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obch. vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna 5.000,-- Celkem AKTIVA ,-- Celkem PASIVA ,-- AKTIVA = PASIVA Pokladna Běžný účet Pohledávky Materiál na skladě Stroje a zařízení Budovy Pozemky ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ

5 5 AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky ,-- Základní kapitál ,-- Budovy ,-- Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení ,-- Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obch. vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna 5.000,-- Celkem AKTIVA ,-- Celkem PASIVA ,-- AKTIVA = PASIVA Základní kapitál Závazky Dlouhodobý bankovní úvěr ROZVAHOVÉ ÚČTY PASIVNÍ

6 6 ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ ROZVAHOVÉ ÚČTY PASIVNÍ

7 7 ROZVAHOVÉ ÚČTY MD Rozvahový účet aktivní D Počáteční stav Přírůstky Konečný stav Úbytky MD Rozvahový účet pasivní D Počáteční stav PřírůstkyÚbytky Konečný stav POČÁTEČNÍ STAV: jednotlivý stav aktiv a pasiv převzatý z rozvahy.

8 8 Počáteční stavy (PS) zapisujeme vždy na stejnou stranu jako jsou v rozvaze: PS rozvahových účtů aktivních na stranu MD. PS rozvahových účtů pasivních na stranu D. Přírůstkem se PS zvyšují: Přírůstky na rozvahových účtech aktivních zapisujeme na stranu MD. Přírůstky na rozvahových účtech pasivních zapisujeme na stranu D. Úbytkem se PS snižují: Úbytky na rozvahových účtech aktivních zapisujeme na opačnou stranu D. Úbytky na rozvahových účtech pasivních zapisujeme na opačnou stranu MD. Konečné stavy (KS) zapisujeme vždy na stejnou stranu jako PS

9 9 Zřizujeme rozvahové účty. Převzatý stav aktiv a pasiv z rozvahy označujeme jako počáteční stav. Počátek účetního období Zaznamenáváme přírůstky a úbytky. V průběhu účetního období Zjišťujeme obraty a konečné stavy na účtech. Sestavujeme rozvahu. Konec účetního období

10 10

11 11 POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVÁŽNÝ: Účtuje se na něm pouze na začátku účetního období při otevírání účetních knih. Slouží k dodržení podvojnosti při otevírání rozvahových účtů aktivních a pasivních. Zprostředkuje převod počátečních stavů z rozvahy. Je zrcadlový k rozvaze, aktiva zaznamenává na straně Dal, pasiva na straně Má dáti. MD Počáteční účet rozvážný D Aktivní položkyPasivní položky

12 12 AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Stroje a zařízení Základní kapitál Materiál na skladě Rezervní fond Pohledávky z obch. vztahů Závazky z obch. vztahů Běžný účet Celkem AKTIVA Celkem PASIVA AKTIVA = PASIVA Základní kapitál Rezervní fond Závazky z obch. vztahů Stroje a zařízení MD Počáteční účet rozvážný D Materiál na skladě Pohledávky z obch. vztahů Běžný účet Celkem MD Celkem D MD Stroje a zařízení D PÚR: MD Materiál na skladě D MD Běžný účet DMD Pohledávky z obchodních vztahů D PÚR: PÚR: PÚR: PÚR: PÚR: PÚR: MD Základní kapitál D MD Rezervní fond D MD Závazky z obchodních vztahů D MD = D PÚR – počáteční účet rozvážný

13 13

14 14

15 15 Obraty a konečný stav rozvahového účtu aktivního MD 211 – Pokladna D Počáteční stav: Tržba za zboží Konečný stav: Odvod tržeb na bankovní účet Tržba za montáž Výplata mezd Obrat : 5.000Obrat : Konečný stav rozvahového účtu aktivního Počáteční stav Obrat strany Má dáti Obrat strany Dal

16 16 Obraty a konečný stav rozvahového účtu pasivního MD 231 – Krátkodobý bankovní úvěr D Počáteční stav: První splátka úvěru Konečný stav: Druhá splátka úvěru Čerpání úvěru Obrat : Obrat : Konečný stav rozvahového účtu pasivního Obrat strany Dal Obrat strany Má dáti

17 17 Součet obratů stran Má dáti všech účtů Součet obratů stran Dal všech účtů Za účetní období platí: OBRATOVÁ PŘEDVAHA Potvrzuje, že všechny účetní případy byly zaúčtovány podvojným účetním zápisem. Neprokazuje volbu správných účtů ani správných stran, na které bylo účtováno.

18 18 KONEČNÝ ÚČET ROZVÁŽNÝ: Účtuje se na něm pouze na konci účetního období při uzavírání účetních knih. Slouží k dodržení podvojnosti při uzavírání rozvahových účtů aktivních a pasivních. Převádíme na něj konečné zůstatky z rozvahových účtů. MD Konečný účet rozvážný D Aktivní položky Pasivní položky

19 19 AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Stroje a zařízení Základní kapitál Materiál na skladě Rezervní fond Běžný účet Závazky z obch. vztahů Celkem AKTIVA Celkem PASIVA AKTIVA = PASIVA Základní kapitál Rezervní fond Závazky z obch. vztahů Stroje a zařízení MD Konečný účet rozvážný D Materiál na skladě Běžný účet Celkem MD Celkem D MD Stroje a zařízení D MD Materiál na skladě DMD Běžný účet D KÚR: KS: MD Základní kapitál D MD Rezervní fond D MD Závazky z obchodních vztahů D MD = D KÚR: KÚR: KS: KS: KÚR: KS: KS: KÚR: MD = D KS: MD = D KÚR: MD = D KS – konečný stav KÚR – konečný účet rozvážný


Stáhnout ppt "ROZVAHOVÉ ÚČTY Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google