Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVAHOVÉ ÚČTY říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070111

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVAHOVÉ ÚČTY říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070111"— Transkript prezentace:

1 ROZVAHOVÉ ÚČTY říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070111
Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 ROZLOŽENÍ ROZVAHY DO ÚČTŮ
Každá hospodářská operace změní některou rozvahovou položku. Po každé hospodářské operaci nelze vyhotovovat novou rozvahu. Účetní jednotka používá jiný způsob záznamů hospodářských operací, a to pomocí rozvahových účtů.

3 Dlouhodobý bankovní úvěr
Pro každou rozvahovou položku si zřídíme samostatný účet: Pozemky Základní kapitál Budovy AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obch. vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- Celkem AKTIVA , Celkem PASIVA , AKTIVA = PASIVA Dlouhodobý bankovní úvěr Stroje a zařízení Závazky Materiál na skladě Pokladna Pohledávky Běžný účet Rozvaha se rozloží do tolika rozvahových účtů, kolik obsahuje rozvahových položek!

4 ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ
AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obch. vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- Celkem AKTIVA , Celkem PASIVA , AKTIVA = PASIVA Pozemky Budovy Stroje a zařízení Materiál na skladě ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ Pohledávky Běžný účet Pokladna

5 ROZVAHOVÉ ÚČTY PASIVNÍ
AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obch. vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- Celkem AKTIVA , Celkem PASIVA , AKTIVA = PASIVA Základní kapitál Dlouhodobý bankovní úvěr ROZVAHOVÉ ÚČTY PASIVNÍ Závazky

6 ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ ROZVAHOVÉ ÚČTY PASIVNÍ
ROZVAHA k … AKTIVA PASIVA ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ ROZVAHOVÉ ÚČTY PASIVNÍ

7 ROZVAHOVÉ ÚČTY MD Rozvahový účet aktivní D MD Rozvahový účet pasivní D
Počáteční stav Počáteční stav Úbytky Přírůstky Přírůstky Úbytky Konečný stav Konečný stav POČÁTEČNÍ STAV: jednotlivý stav aktiv a pasiv převzatý z rozvahy.

8 Pravidla zápisů na rozvahových účtech
Počáteční stavy (PS) zapisujeme vždy na stejnou stranu jako jsou v rozvaze: PS rozvahových účtů aktivních na stranu MD. PS rozvahových účtů pasivních na stranu D. Přírůstkem se PS zvyšují: Přírůstky na rozvahových účtech aktivních zapisujeme na stranu MD. Přírůstky na rozvahových účtech pasivních zapisujeme na stranu D. Úbytkem se PS snižují: Úbytky na rozvahových účtech aktivních zapisujeme na opačnou stranu D. Úbytky na rozvahových účtech pasivních zapisujeme na opačnou stranu MD. Konečné stavy (KS) zapisujeme vždy na stejnou stranu jako PS. 1. 2. 3. 4.

9 Účtování na rozvahových účtech v průběhu účetního období
Zřizujeme rozvahové účty. Převzatý stav aktiv a pasiv z rozvahy označujeme jako počáteční stav. Počátek účetního období Zaznamenáváme přírůstky a úbytky. V průběhu účetního období Zjišťujeme obraty a konečné stavy na účtech. Sestavujeme rozvahu. Konec účetního období Účtování na rozvahových účtech v průběhu účetního období

10 Počátek účetního období:
Otevíráme rozvahové účty pomocí počátečního účtu rozvážného. Počátek účetního období:

11 POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVÁŽNÝ:
Účtuje se na něm pouze na začátku účetního období při otevírání účetních knih. Slouží k dodržení podvojnosti při otevírání rozvahových účtů aktivních a pasivních. Zprostředkuje převod počátečních stavů z rozvahy. Je zrcadlový k rozvaze, aktiva zaznamenává na straně Dal, pasiva na straně Má dáti. MD Počáteční účet rozvážný D Pasivní položky Aktivní položky

12 AKTIVA ROZVAHA ke dni 1. 1. 20… PASIVA
Stroje a zařízení Základní kapitál Materiál na skladě Rezervní fond Pohledávky z obch. vztahů Závazky z obch. vztahů Běžný účet Celkem AKTIVA Celkem PASIVA AKTIVA = PASIVA MD Základní kapitál D MD Počáteční účet rozvážný D PÚR: Základní kapitál Stroje a zařízení Rezervní fond Materiál na skladě Závazky z obch. vztahů Pohledávky z obch. vztahů MD Rezervní fond D Běžný účet PÚR: Celkem MD Celkem D MD = D MD Stroje a zařízení D MD Materiál na skladě D MD Závazky z obchodních vztahů D PÚR: PÚR: PÚR: MD Pohledávky z obchodních vztahů D MD Běžný účet D PÚR: PÚR – počáteční účet rozvážný PÚR:

13 Konec účetního období:
Zjišťujeme obraty a konečné stavy na účtech. Sestavujeme rozvahu. Konec účetního období:

14 Obrat účtu Peněžní vyjádření celkového pohybu na účtu za určité časové období (přírůstky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů). Nezahrnuje počáteční stav. Rozlišujeme obrat strany Má dáti a obrat strany Dal.

15 Obraty a konečný stav rozvahového účtu aktivního
MD – Pokladna D Počáteční stav: Výplata mezd Tržba za zboží Odvod tržeb na bankovní účet Tržba za montáž Obrat : Obrat : Konečný stav: Konečný stav rozvahového účtu aktivního Počáteční stav Obrat strany Má dáti Obrat strany Dal

16 Obraty a konečný stav rozvahového účtu pasivního
MD – Krátkodobý bankovní úvěr D První splátka úvěru Počáteční stav: Druhá splátka úvěru Čerpání úvěru Obrat : Obrat : Konečný stav: Konečný stav rozvahového účtu pasivního Obrat strany Dal Obrat strany Má dáti

17 OBRATOVÁ PŘEDVAHA Za účetní období platí:
Součet obratů stran Má dáti všech účtů Součet obratů stran Dal všech účtů OBRATOVÁ PŘEDVAHA Potvrzuje, že všechny účetní případy byly zaúčtovány podvojným účetním zápisem. Neprokazuje volbu správných účtů ani správných stran, na které bylo účtováno.

18 KONEČNÝ ÚČET ROZVÁŽNÝ:
Účtuje se na něm pouze na konci účetního období při uzavírání účetních knih. Slouží k dodržení podvojnosti při uzavírání rozvahových účtů aktivních a pasivních. Převádíme na něj konečné zůstatky z rozvahových účtů. MD Konečný účet rozvážný D Aktivní položky Pasivní položky

19 AKTIVA ROZVAHA ke dni 31. 12. 20… PASIVA
MD Běžný účet D MD Materiál na skladě D MD Základní kapitál D KS: KÚR: KS: KÚR: KÚR: KS: MD = D MD = D MD = D MD Stroje a zařízení D MD Závazky z obchodních vztahů D MD Rezervní fond D KS: KÚR: KÚR: KS: KÚR: KS: MD = D MD = D MD = D MD Konečný účet rozvážný D Běžný účet Základní kapitál Materiál na skladě Závazky z obch. vztahů Stroje a zařízení Rezervní fond Celkem MD Celkem D MD = D AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Stroje a zařízení Základní kapitál Materiál na skladě Rezervní fond Běžný účet Závazky z obch. vztahů Celkem AKTIVA Celkem PASIVA AKTIVA = PASIVA KS – konečný stav KÚR – konečný účet rozvážný


Stáhnout ppt "ROZVAHOVÉ ÚČTY říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070111"

Podobné prezentace


Reklamy Google