Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bible = Písmo svaté, Boží slovo, Kniha knih

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bible = Písmo svaté, Boží slovo, Kniha knih"— Transkript prezentace:

1 Bible = Písmo svaté, Boží slovo, Kniha knih
- z řeckého „biblia“ = knihy - nejrozšířenější, nejpřekládanější a nejvydávanější kniha světa - kniha židovského a křesťanského náboženství - soubory textů nejrůznějších žánrů (např. mýtická vyprávění, historické a filozofické spisy, náboženské úvahy, duchovní a milostná lyrika, listy)

2 Tipněte si: Kolik knih je celkem v Bibli? a) 48 b) 58 c) 66
Kolik pisatelů Bibli psalo? a) asi 15 b) asi 80 c) asi 40 Kdy žil nejstarší autor? a) 700 př. n. l. b) 900 př. n. l. c) 1500 př. n. l. V jakých jazycích byly původní svitky psány ? a) hebrejština, aramejština a řečtina b) hebrejština, arabština a latina c) syrština a arabština Kolik Biblí již bylo vytištěno? a) více než 3 miliardy b) více než 2 miliardy c) více než 1 miliarda Do kolika jazyků byla již Bible přeložena? a) +/- 1500 b) +/- 2500 c) +/- 3500

3 Bible - je to skutečně celá „knihovna“ → více než 40 knih
- napsaná v průběhu 1000 let - není dílem jediného autora, ale celé řady spisovatelů, většinou neznámých (psali na papyrus nebo pergamen) Nevznikla v  Evropě, ale v  oblasti, které se dnes říká Blízký východ a  je součástí Přední Asie. Leží zde země Izrael, která se jmenovala dříve Palestina. Kdysi se lidé domnívali, že v  Palestině leží střed celého světa. V  této zemi žije židovský národ a  narodil se zde i  Ježíš. - obsahuje 2 části: Starý zákon, Nový zákon

4 STARÝ ZÁKON - starší a rozsáhlejší část - základem židovského nábož.
- psaný hebrejsky - zachycuje dobu před narozením Ježíše Krista - jeho základem je Pět knih Mojžíšových = tóra (→ stvoření světa, Adam a Eva, vyhnání z ráje, Kain a Ábel, potopa světa, Noe, praotec Abrahám a jeho potomci – Izák, Jákob, Josef; život proroka Mojžíše, vyvedení Izraelitů z egyptského zajetí, Desatero) + další knihy: historické, prorocké, básnické, mudroslovné...

5 NOVÝ ZÁKON - vznikl v 1. a 2. st. n. l.
- základem křesťanského náboženství - psaný řecky - zachycuje působení a kázání Ježíše a počátky křesťanství Obsahuje: ꔷ Čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) - evangelium= dobrá zpráva - vyprávějí o životě a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení; Pozn.: o Vánocích si připomínáme biblický příběh o narození Ježíše o Velikonocích příběh o jeho ukřižování a vzkříšení ꔷ Skutky apoštolů - zachycují počátky křesťanství a působení Kristových žáků ꔷ Epištoly = dopisy apoštolů věřícím; zde je vyloženo křesťanské učení ꔷ Zjevení (Apokalypsa) – apoštol Jan v ní předpovídá druhý příchod Krista, konec světa, poslední soud a vznik nové Země

6 Překlady bible Pro dějiny českých zemí je důležitý překlad části biblických textů do staroslověnštiny, který přinesli na Moravu Konstantin a Metoděj v 9. století. Významná je dále Bible kralická, která vznikla v 16. století. Nejnovější český překlad bible (Bible, překlad 21. století = B21) pochází z roku 2009; stala se bestsellerem, je i „on line“.

7 Význam bible - její poselství je založeno na histor. událostech (po staletí byla jediným pramenem pro histor. poznání) - vliv na vývoj civilizací, smýšlení lidí - desatero je souborem nejzákladnějších pravidel života (základ pro demokracii) - překlady – slovníky - pramen umělecké inspirace

8 Zajímavosti Toto je první kniha tištěná mechanicky, knihtiskem. Německý tiskař Gutenberg si dal tu práci a první knihou, kterou vytiskl, byla právě bible (v roce 1454). V roce byla vydražena za liber (více jak ,-Kč).

9 Bible jako zdroj inspirace
Michelangelo - freska na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu J. A. Komenský muzikál Jesus Christ Superstar

10 Správné odpovědi – snímek 2:
1) C 2) C 3) C 4) A 5) A 6) B, 2454; na světě je asi 6900 jazyků


Stáhnout ppt "Bible = Písmo svaté, Boží slovo, Kniha knih"

Podobné prezentace


Reklamy Google