Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do patofyziologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do patofyziologie"— Transkript prezentace:

1 Úvod do patofyziologie
Orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání etiologie a patogeneze nemoci Jan Živný Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta Ústav patologické fyziologie

2 Obsah Historie výuky patofyziologie Obsah a cíle patofyziologie
Základní terminologie Příklady Organizace výuky

3 Historie výuky patofyziologie
Patologie (patologická anatomie) První dokumentovaná pitva Avenzoar ( ) Rudolf Virchow ( ) zakladatel mikroskopcké patologie Experimentální patologie Morfologické a funkční studie onemocnění pomocí mikroskopických a molekulárně biologických metod na úrovni orgánů, tkání, buněk a tělesných tekutin Fyziologie Studie funkcí zdravého organismu Patofyziologie Funkční studie procesů v nemocném organismu a vývoj experimentálních modelů onemocnění (buněčné linie, experimentální zvířata) The Greek physician Hippocrates, the founder of scientific medicine, was the first to deal with the anatomy and the pathology of human spine Ibn Zuhr známý také jako Avenzoar Abū Merwān ’Abdal-Malik ibn Zuhr (Arabic: أبو مروان عبد الملك بن زهر born in Seville, and studied at the University of Córdoba. Most early pathologists were also practicing physicians or surgeons. He was born in Seville, and studied at the University of Córdoba. He belonged to the Banu Zuhr family, which produced five generations of physicians, including two female physicians who served the Almohad ruler Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur.[1] Ibn Zuhr was also the teacher of Averroes. He began his medical practice and training under his father, Abu'l-Ala Zuhr

4 Budova lékařsko-chemického ústavu (postavena 1879)
1879 lékařsko-chemický ústav kde byl umístěn i ústav experimentální patologie Univerzita Karlo-Ferdinandská (tak se oficiálně jmenovala pražská univerzita od r. 1654) V ulici U nemocnice vyrostl r patologicko-anatomický a soudně-lékařský ústav (r byl zvýšen o patro), r anatomický ústav a r lékařsko-chemický ústav, kde byl umístěn i ústav experimentální patologie. Snímky z knihy Die Deutsche Karl-Ferdinands-Univesität in Prag, Praha 1899, Verlag der J. G. Calve vyšel zákon, který stanovil, že od školního roku 1882/83 budou v Praze dvě univerzity, jedna s vyučovací řečí českou, druhá s německou. Obě nesly nadále jméno Karlo-Ferdinandova (tak se oficiálně jmenovala pražská univerzita od r. 1654) a obě se směly považovat za pokračovatelky vysokého učení založeného v Praze Karlem IV. v r Sbírky a ústavy měly ovšem zůstat existujícím katedrám. Jejich přednostové se měli rozhodnout, na kterou z univerzit se svými pracovišti přejdou. Ludmila Hlaváčková Publikováno: Vesmír 73, 684, 1994/12Obor: Historie Experimentální patologie

5 Patofyziologie – definice
Zabývá funkčními změnami v nemocném organismu Integrující biomedicínský obor založený na metodách základního a klinického výzkumu Zabývá se mechanismy ovlivňujícími vznik, vývoj a léčbu patologických stavů člověka (a zvířete).

6 Obsah a cíle patofyziologie
Patofyziologie sbírá a analyzuje informace o příčinách a mechanismech nemocí Patofyziologie představuje teoretický základ pro diagnozu a léčbu nemocí založený na vědeckém poznání

7 Znalost příčin a mechanismů onemocnění je nezbytná pro:
Prevenci onemocnění Diagnózu onemocnění Racionální terapii

8 Patofyziologie v pregraduálním studiu lékařských oborů
Integrující biomedicíncký obor Spojuje vědecké poznání s klinickou praxí Důležitá součást pregraduálního vzdělání v lékařských oborech

9 Základní terminologie

10 Etiologie (αἰτία [aitiá] = příčina) onemocnění
Zabývá se Poškozením, které vede ke vzniku onemocnění Podmínkami za kterých je dané poškození schopné vyvolat onemocnění Pathogeneze (pathos = bolest, utrpení, strádání, genesis = vznik) Mechanisms vzniku a vývoje chorobných změn v těle Onemocnění Výsledek interakce příčiny, obraných mechanismů a faktorů okolních prostředí Oposit - etiology of health: deals with factors which promote the health)

11 Onemocnění: Teleangiectasia haemorhagica hereditaria (HHT)
Autosomálně dominantně dědičné onemocnění, které vede k cévním malformacím

12 Terminologie Příznak onemocnění (Klinický příznak) Symptom Syndrom
Projev poškození, které je způsobeno onemocněním (objektivně při vyšetření) Symptom Projev onemocnění pozorovaný pacientem (subjektivní, neměřitelná) Syndrom Spojení několika příznaků a symptomů, které se často vyskytují současně Kombinace jednotlivých nálezů může být typická pro některá onemocnění Discipline Nosology (nosos = disease; logos = science) Systematically describes the disease and this is the base for classification of diseases

13 Osler-Weber-Rendu syndrom
Známé také jako: Osler-Weber-Rendu syndrom Klinické příznaky Telangiektasia (malé cévní malformace) viditelné na kůži a sliznicích

14 Osler-Weber-Rendu syndrom
Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia malé cévní malformace viditelné na kůži a sliznicích Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT, or Osler-Weber-Rendu disease) is an autosomal dominant disorder that manifests with widespread cutaneous, mucosal, and visceral telangiectases. Papular, punctate, and linear telangiectases occur predominantly on the tongue, lips, digit tips, perioral region, and trunk. The lesions tend to bleed because of vascular fragility due to a discontinuous endothelium and smooth muscle layer plus elastin deficiency. Epistaxis is the most common bleeding manifestation, but patients can also present with GI bleeding due mainly to gastric and duodenal arteriovenous malformations (AVMs). Some patients develop symptomatic pulmonary AVMs, which may result in hypoxemia due to shunting and in embolic stroke or brain abscess related to paradoxical embolism. By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, Available at

15 Osler-Weber-Rendu syndrom
Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia malé cévní malformace viditelné na kůži a sliznicích Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT, or Osler-Weber-Rendu disease) is an autosomal dominant disorder that manifests with widespread cutaneous, mucosal, and visceral telangiectases. Papular, punctate, and linear telangiectases occur predominantly on the tongue, lips, digit tips, perioral region, and trunk. The lesions tend to bleed because of vascular fragility due to a discontinuous endothelium and smooth muscle layer plus elastin deficiency. Epistaxis is the most common bleeding manifestation, but patients can also present with GI bleeding due mainly to gastric and duodenal arteriovenous malformations (AVMs). Some patients develop symptomatic pulmonary AVMs, which may result in hypoxemia due to shunting and in embolic stroke or brain abscess related to paradoxical embolism. By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, Available at Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004

16 Osler-Weber-Rendu syndrom
Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia (malé cévní malformace) viditelné na kůži a sliznicích Epistaxe (časté krvácení z nosu)

17 Osler-Weber-Rendu syndrom
Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia malé cévní malformace viditelné na kůži a sliznicích Epistaxe (časté krvácení z nosu) Arteriovenozní malformace (AVMs) vnitřních orgánů a tkání

18 „Ektázie“ jsou přítomné ve vnitřních orgánech v plicích způsobují tzv
„Ektázie“ jsou přítomné ve vnitřních orgánech v plicích způsobují tzv. „plicní zkraty“

19 „Ektázie“ jsou přítomné ve vnitřních orgánech
jiný pohled AVM žaludeční arteriovenózní malformace (AVM) Extrahepatic vascular lesions in a 53-year-old man with HHT. Axial image shows a gastric AVM (arrowhead) and its feeding artery in the greater curvature of the stomach (white arrow). There is also a coexistent pancreatic AVM (black arrow). The inset coronal image shows a different view of the gastric AVM (arrow in inset). pancreatické AVM Siddiki, H. et al. Radiographics 2008;28:

20 „Ektázie“ mohou být přítomné také v mozku
…. Mohou způsobit krvácení Maher, C. O. et al. Stroke 2001;32:

21 Patofyziologie Teleangiectasia haemorhagica hereditaria (HHT)

22 Etiologie a patogeneze Teleangiectasia haemorhagica hereditaria
HHT1: mutace endoglinu (9q34.1) receptor TGFβ1 a TGFβ3 Predispozice plicních AV zkratů a častého nosního krvácení HHT2: mutace Alk1 (12q11-q14) activin receptor-like kinase 1 je TGFβ1 receptor Zvýšené riziko plicní hypertenze HHT3: Mapuje na 5q31 HHT4 Mapuje na 7p14 Juvenilní polypoza / Teleangiectasia haemorhagica hereditaria syndrom mutace SMAD4 Teleangiectasia haemorhagica hereditaria

23 Patogeneze HHT: defekt v signální dráze TGF-b

24 Faktory nezbytné pro vznik a rozvoj onemocnění
Genetický kód organismu Externí faktory Čas Penetrance: the proportion of individuals carrying a particular variation of a gene (an allele or genotype) that also express an associated trait (the phenotype). Penetrance: Podíl jedinců, kteří mají konkrétní „patologickou“ variantu genu a zároveň manifestní onemocnění

25 Organizace výuky patofyziologie pro zubní lékařství

26 Patofyziologie Obecná patofyziologie
Speciální /organová / systémová patofyziologie

27 Obecná patofyziologie
Patologické procesy a mechanismy podílející se v patogenezi více onemocnění Obranné a adaptivní mechnismy, zánět horečka, hypertermie, šok, stress, edém, poruch kontrolních mechanismů, poruchy metabolismu, poškození genetické informace ….

28 Speciální /orgánová / systémová patofyziologie
Analýza a vysvětlení mechanismů funkčních poruch orgánů, tkání a orgánových systémů Hematologická onemocnění Kardiovaskulární onemocnění Onemocnění urogenitálního systému Neurologická onemocnění Endocrinní onemocnění Poruchy reprodukce Poruchy GIT

29 Organizace výuky 2. ročník zubní lékařství (Patofyziologie 1, letní semestr) Obecná patofyziologie Test / Zápočet 3. ročník zubní lékařství (Patofyziologie 2, zimní semestr) Systémová patofyziologie Test 2x / Zápočet Test / Zkouška

30 Stress Autonomní nervový systém Stresové mediátory Hormonální změny
Vliv na homeostazu Kardiopaskulární změny Srdeční frekvence, tepový objem, vaskulární rezistence

31 Tkáňové poškození Terapeutiké (iatrogenní) Poranění
Reakce organismu na poškození Hypoxie Buněčná smrt Regenerace tkání Hojení ran Angiogeneze

32 Zánět Příčina: Místní zánětová reakce Systémová zánětová reakce
Biologická, chemická, fyzikální, metabolická, imunologická, endokrinní Místní zánětová reakce Systémová zánětová reakce Multiorgánové poškození Leukocyty, krevní destičky, endotel, plasmatiké koagulační faktory, komplement

33 Poruch výživy Onemocnění a terapeutické zákroky v ústní dutině mohou ovlivnit příjem potravy a tekutin Pacientova reakce na léčbu závisí na stavu výživy Malnutrice Hojení, odpověď na stress, imunitní odpověď Obezita (Metabolický syndrom) Typ II. Diabetes mellitus (Diabetická mikroangíopatie, poškození cílových orgánů)

34 Patofyziologie nádorů
Mechanismus kancerogeneze Nestabilita genomu (poškození genetické informace) Interakce organismu s nádorovými buňkami

35 Cíl patofyziologie pro zubní lékařství
Vysvětlení základních mechanismů, které se podílí na vzniku, rozvoji a progresi onemocnění Výuka je zaměřena na obecnou patofyziologii a patofyziologii akutních stavů (např. krvácení, respirační selhání, kardiovaskulární selhání, atp.)

36 Doporučená literatura
Nečas a kol. Obecná patofyziologie, Nečas a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů 1.a 2. Silbernagl S., Lang F., Color Atlas of Pathophysiology, Thieme, 2000

37 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Úvod do patofyziologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google