Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do patofyziologie Orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání etiologie a patogeneze nemoci Jan Živný Univerzita Karlova v Praze 1. 1.Lékařská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do patofyziologie Orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání etiologie a patogeneze nemoci Jan Živný Univerzita Karlova v Praze 1. 1.Lékařská."— Transkript prezentace:

1 Úvod do patofyziologie Orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání etiologie a patogeneze nemoci Jan Živný Univerzita Karlova v Praze 1. 1.Lékařská fakulta Ústav patologické fyziologie

2 Obsah Historie výuky patofyziologie Obsah a cíle patofyziologie Základní terminologie Příklady Organizace výuky

3 Historie výuky patofyziologie Patologie (patologická anatomie) –První dokumentovaná pitva Avenzoar (1091-1161) –Rudolf Virchow (1821-1902) zakladatel mikroskopcké patologie Experimentální patologie –Morfologické a funkční studie onemocnění pomocí mikroskopických a molekulárně biologických metod na úrovni orgánů, tkání, buněk a tělesných tekutin Fyziologie –Studie funkcí zdravého organismu Patofyziologie –Funkční studie procesů v nemocném organismu a vývoj experimentálních modelů onemocnění (buněčné linie, experimentální zvířata)

4 Budova lékařsko-chemického ústavu (postavena 1879) Experimentální patologie

5 Patofyziologie – definice Zabývá funkčními změnami v nemocném organismu Integrující biomedicínský obor založený na metodách základního a klinického výzkumuIntegrující biomedicínský obor založený na metodách základního a klinického výzkumu Zabývá se mechanismy ovlivňujícími vznik, vývoj a léčbu patologických stavů člověka (a zvířete).Zabývá se mechanismy ovlivňujícími vznik, vývoj a léčbu patologických stavů člověka (a zvířete).

6 Obsah a cíle patofyziologie Patofyziologie sbírá a analyzuje informace o příčinách a mechanismech nemocí Patofyziologie představuje teoretický základ pro diagnozu a léčbu nemocí založený na vědeckém poznání

7 Znalost příčin a mechanismů onemocnění je nezbytná pro: Prevenci onemocnění Diagnózu onemocnění Racionální terapii

8 Patofyziologie v pregraduálním studiu lékařských oborů Integrující biomedicíncký obor Spojuje vědecké poznání s klinickou praxí Důležitá součást pregraduálního vzdělání v lékařských oborech

9 Základní terminologie

10 příčinaEtiologie (α ἰ τία [aitiá] = příčina) onemocnění –Zabývá se Poškozením, které vede ke vzniku onemocnění Podmínkami za kterých je dané poškození schopné vyvolat onemocnění Pathogeneze (pathos = bolest, utrpení, strádání, genesis = vznik) –Mechanisms –Mechanisms vzniku a vývoje chorobných změn v těle Onemocnění –Výsledek interakce příčiny, obraných mechanismů a faktorů okolních prostředí

11 Onemocnění: Teleangiectasia haemorhagica hereditaria (HHT) Autosomálně dominantně dědičné onemocnění, které vede k cévním malformacím

12 Terminologie Příznak onemocnění (Klinický příznak) –Projev poškození, které je způsobeno onemocněním (objektivně při vyšetření) Symptom –Projev onemocnění pozorovaný pacientem (subjektivní, neměřitelná) Syndrom –Spojení několika příznaků a symptomů, které se často vyskytují současně –Kombinace jednotlivých nálezů může být typická pro některá onemocnění

13 Klinické příznaky Telangiektasia (malé cévní malformace) viditelné na kůži a sliznicích Známé také jako: Osler-Weber-Rendu syndrom

14 Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia –malé cévní malformace viditelné na kůži a sliznicích Osler-Weber-Rendu syndrom

15 Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia –malé cévní malformace viditelné na kůži a sliznicích Osler-Weber-Rendu syndrom Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004

16 Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia (malé cévní malformace) viditelné na kůži a sliznicích Epistaxe (časté krvácení z nosu) Osler-Weber-Rendu syndrom

17 Klinické příznaky a patologický nález Telangiektasia –malé cévní malformace viditelné na kůži a sliznicích Epistaxe (časté krvácení z nosu) Arteriovenozní malformace (AVMs) vnitřních orgánů a tkání Osler-Weber-Rendu syndrom

18 „Ektázie“ jsou přítomné ve vnitřních orgánech v plicích způsobují tzv. „plicní zkraty“

19 „Ektázie“ jsou přítomné ve vnitřních orgánech Siddiki, H. et al. Radiographics 2008;28:171-183 žaludeční arteriovenózní malformace (AVM) pancreatické AVM jiný pohled AVM

20 „Ektázie“ mohou být přítomné také v mozku Maher, C. O. et al. Stroke 2001;32:877-882 …. Mohou způsobit krvácení

21 Patofyziologie Teleangiectasia haemorhagica hereditaria (HHT)

22 Etiologie a patogeneze Teleangiectasia haemorhagica hereditaria HHT1: mutace endoglinu (9q34.1)HHT1: mutace endoglinu (9q34.1) –receptor TGFβ1 a TGFβ3 –Predispozice plicních AV zkratů a častého nosního krvácení HHT2: mutace Alk1 (12q11-q14)HHT2: mutace Alk1 (12q11-q14) –activin receptor-like kinase 1 je TGFβ1 receptor –Zvýšené riziko plicní hypertenze HHT3:HHT3: –Mapuje na 5q31 HHT4HHT4 –Mapuje na 7p14 Juvenilní polypoza / Teleangiectasia haemorhagica hereditaria syndromJuvenilní polypoza / Teleangiectasia haemorhagica hereditaria syndrom –mutace SMAD4

23 Patogeneze HHT: defekt v signální dráze TGF- 

24 Faktory nezbytné pro vznik a rozvoj onemocnění Genetický kód organismu Externí faktory Čas Penetrance:Penetrance: Podíl jedinců, kteří mají konkrétní „patologickou“ variantu genu a zároveň manifestní onemocnění

25 Organizace výuky patofyziologie pro zubní lékařství

26 Patofyziologie Obecná patofyziologieObecná patofyziologie Speciální /organová / systémová patofyziologieSpeciální /organová / systémová patofyziologie

27 Obecná patofyziologie Patologické procesy a mechanismy podílející se v patogenezi více onemocnění Obranné a adaptivní mechnismy, zánět horečka, hypertermie, šok, stress, edém, poruch kontrolních mechanismů, poruchy metabolismu, poškození genetické informace ….

28 Speciální /orgánová / systémová patofyziologie Analýza a vysvětlení mechanismů funkčních poruch orgánů, tkání a orgánových systémů –Hematologická onemocnění –Kardiovaskulární onemocnění –Onemocnění urogenitálního systému –Neurologická onemocnění –Endocrinní onemocnění –Poruchy reprodukce –Poruchy GIT

29 Organizace výuky 2. ročník zubní lékařství (Patofyziologie 1, letní semestr) –Obecná patofyziologie –Test / Zápočet 3. ročník zubní lékařství (Patofyziologie 2, zimní semestr) –Systémová patofyziologie –Test 2x / Zápočet –Test / Zkouška

30 Stress Autonomní nervový systém Stresové mediátory –Hormonální změny Vliv na homeostazu –Kardiopaskulární změny Srdeční frekvence, tepový objem, vaskulární rezistence

31 Tkáňové poškození Terapeutiké (iatrogenní) Poranění Reakce organismu na poškození –Hypoxie Buněčná smrt –Regenerace tkání Hojení ran Angiogeneze

32 Zánět Příčina: –Biologická, chemická, fyzikální, metabolická, imunologická, endokrinní Místní zánětová reakce Systémová zánětová reakce Multiorgánové poškození Leukocyty, krevní destičky, endotel, plasmatiké koagulační faktory, komplement

33 Poruch výživy Onemocnění a terapeutické zákroky v ústní dutině mohou ovlivnit příjem potravy a tekutin Pacientova reakce na léčbu závisí na stavu výživy –Malnutrice Hojení, odpověď na stress, imunitní odpověď –Obezita (Metabolický syndrom) Typ II. Diabetes mellitus (Diabetická mikroangíopatie, poškození cílových orgánů)

34 Patofyziologie nádorů Mechanismus kancerogeneze Nestabilita genomu (poškození genetické informace) Interakce organismu s nádorovými buňkami

35 Cíl patofyziologie pro zubní lékařství Vysvětlení základních mechanismů, které se podílí na vzniku, rozvoji a progresi onemocnění Výuka je zaměřena na obecnou patofyziologii a patofyziologii akutních stavů (např. krvácení, respirační selhání, kardiovaskulární selhání, atp.)

36 Doporučená literatura Nečas a kol. Obecná patofyziologie, Nečas a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů 1.a 2. Silbernagl S., Lang F., Color Atlas of Pathophysiology, Thieme, 2000

37 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Úvod do patofyziologie Orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání etiologie a patogeneze nemoci Jan Živný Univerzita Karlova v Praze 1. 1.Lékařská."

Podobné prezentace


Reklamy Google